Hopp til innhold

Innrømmer at omstridt pengeoverføring var i strid med forbundsvedtak

«Vi beklager at Sykkel-Norge ikke ble informert hvordan tingvedtaket ble fulgt opp i praksis», skriver sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen i et brev til sine egne.

Harald Tiedemann Hansen

BEKLAGER: Harald Tiedemann Hansen har sendt ut et brev til klubber og regioner i Norges Cykleforbund.

Foto: Even Norheim Johansen

I et brev sendt ut til sykkelklubber og regioner i Norge, innrømmer sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen at den omdiskuterte pengeoverføring til UCI på 4,5 millioner kroner ikke var helt i henhold til tingvedtaket.

Bilag om sykkel-VM-garanti

BILAGET: 4,5 millioner ble overført til en konto i Sveits i januar

Foto: NRK

NRK fikk tirsdagskveld se bilaget av overføringen fra Sykkelforbundet til en konto i Sveits, som ble gjort i januar i år.

Overføringen ble gjort til tross for at Forbundstinget i februar 2016 bare hadde godkjent at NCF satt penger på en sperret konto, som sikkerhet for en bankgaranti UCI krevde før sykkel-VM i Bergen.

Tidemann Hansen skriver i brevet at en slik bankgaranti ville ha blitt dyrt.

«Samtidig ble det avklart at UCI, alternativt til en bankgaranti, kunne akseptere en løsning hvor beløpet ble avsatt på egen garantikonto.»

Skylder UCI penger

Tiedemann Hansen har bekreftet at Norges Cykleforbund skylder UCI nesten 20 millioner kroner i lisenspenger i forbindelse med VM.

Han har tidligere nektet for at UCI kan holde tilbake garantien på 4,5 millioner kroner selv om lisenspengene er utestående, men ifølge UCIs årsrapport for 2016 er «arrangørens garanti ment å garantere for betalingen til UCI og arrangørens forpliktelse til å avholde mesterskapet.»

Sykkelforbundet har ikke gitt NRK innsyn i kontrakten de har underskrevet med UCI.

Les også: Idrettspresidenten oppfordrer til mer åpenhet rundt sykkel-VM

Uferdig regnskap

Brevet om sykkel-VM-garanti

BREVET: Denne meldingen sendte sykkelpresidenten til klubbene i NCL

Foto: NRK

«Med referanse til oppslag i NRK rundt NCF sin bankgaranti ovenfor UCI føler vi for å informere Sykkel-Norge om hva NCF har foretatt seg i saken, og hva som er status per dags dato.»

Slik begynner e-posten Sykkelforbundet har sendt til sine egne.

Den avsluttes med at Tiedemann Hansen varsler at det kan ta tid før de får vite hvor stor regningen for sykkel-VM blir.

«Selskapets administrasjon og styre arbeider med å få fullstendig oversikt på regnskapet i Bergen 2017 AS og det vil nødvendigvis ta noe tid.»

AKTUELT NÅ