Innringer på nødtelefon: «Terrorhandling. Flere drepte»

Desperat innringer meldte om «flere drepte» på Valdresekspressen. AMK ga aldri denne beskjeden videre, stikk i strid instruksen. Nå skal denne og flere hendelser evalueres – av etatene selv.

Bussdrap i Årdal

«TERRORHANDLING»: Nødetatene fikk inn flere dramatiske nødtelefoner i forbindelse med trippeldrapet i Årdal. Mandag 4. november ble tre personer drept på Valdresekspressen. Gjerningsmannen er en asylsaker på 30 år fra Sør-Sudan.

Foto: Øyvind Bye Skille

De tre nødetatene har sammen hatt en gjennomgang etter trippeldrapet om bord i Valdresekspressen i Årdal 4. november. I et møte 8. november kartla de hva som faktisk skjedde den tragiske kvelden.

Politiet har sendt en redegjørelse til Justis- og beredskapsdepartementet, der de gir en faktaskildring av hendelsesforløpet. NRK har fått tilgang til denne, som tar for seg dramaet minutt for minutt.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

Dramatiske meldinger

I redegjørelsen går det frem at en av innringerne til nødtelefonen til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), brukte begrepene «terrorhandling», «flere drepte» og «en person truet med kniv». Denne meldingen kom inn klokken 17.40.

Ronny Iden

POLITIMESTER: Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt ønsker ikke å si så mye om politiets redegjørelse.

Foto: Truls Kleiven / NRK

Den dramatiske meldingen klokken 17.40 ble aldri videreformidlet fra AMK til de to andre nødetatene. Dette kommer frem i politiets redegjørelsen. Det er også stikk i strid med gjeldende instruks om «trippelvarsling» – som betyr at alle etatene skal varsles om ulykker og alvorlige hendelser.

Det er politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt Ronny Iden som har forfattet dokumentet, men han ønsker ikke å si så mye til NRK.

– Rapporten ligger der og vi har redegjort for fakta. Det ikke gitt ytterligere kommentarer før vi har gjort en skikkelig evaluering, sier Iden til NRK.no.

Hvem er det som skal evaluere hendelsen, er det deg selv?

– Det er Sogn og Fjordane politidistrikt som står for evalueringen og det er politimesteren sitt ansvar. Vi er i dialog med Politidirektoratet om hvordan dette skal gjøres, sier Iden og legger til:

– Dette er en evaluering, til læring for vår egen del, ikke en gransking.

Statsråden krever evaluering

Tidspunktene i redegjørelsen er hentet fra politioperativt system (PO), som er politiets skiftelige operasjonslogg, og fra utskrift fra lydloggen til operasjonsleder. Det kommer også frem at grunnbemanningen på operasjonssentralen i Sogn og Fjordane er en operasjonsleder og en operatør.

AMK i Helse Førde fikk som kjent første melding om trafikkulykke klokken 17.21. Politiet har tidligere uttalt at de ikke fikk melding fra AMK før klokken 17.35–14 minutter etter første melding. Men ifølge lydloggen, som gir et mer riktig bilde av hva som skjedde, mottok politiet en samtale fra AMK klokken 17.31.37. Altså ti minutter senere.

Denne ble også mottatt av Alarmsentralen Sogn og Fjordane, som er brannvesenet sin nødmeldesentral.

Har innrømmet feil

AMK har tidligere innrømmet feil i varslingen. Alle nødetatene skal ifølge instruksen varsles umiddelbart, såkalt trippelvarsling, når det kommer melding om ulykker. AMK har vedgått feil, og innrømmet at burde ha trippelvarslet.

Første gang rett etter første nødanrop, og klokken 17.40 da melderen som brukte begrepet «terrorhandling» ringte inn. Helse Førde er nå under tilsyn av Fylkeslegen i Sogn og Fjordane, etter mistanke om gjentatt svikt i trippelvarslingen i flere større hendelser det siste året.

Da dramaet utspant, og de første meldingene kom til operasjonssentralen, var det bare en person i operasjonssentralen. Etter 22. juli kom det pålegg om at det til enhver tid skal være to personer der.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Operasjonssentralen i Sogn og Fjordane politidistrikt

OPERASJONSSENTRAL: Fra Politihuset i Florø ble politiaksjonen ledet og styrt. Her fra operasjonssentralen. I en telefonsamtale mellom sentralen og første patrulje ble veivalg tema.

Foto: NRK

Veivalg tema i telefonsamtale

Veivalget til den første politipatruljen som rykket ut har skapt debatt. Patruljen som var på vakt i Indre Sogn befant seg i Lærdal da meldingen kom inn, 52 kilometer unna åstedet. Mens brannvesenet og ambulansetjenesten kjørte raskeste vei, valgte politipatruljen å kjøre en omvei på 37 kilometer. Ifølge politiets lydlogg får patruljen første beskjed klokken 17.37.55. På dette tidspunktet visste ingen av nødetatene at det var en mann med kniv om bord i bussen.

Politiet skriver:

«Patruljen får beskjed om korrekt posisjon, at det gjelder en buss, og at det skal være to personer om bord».

I samtalen blir kjørerute tema:

«Vi køyre om Tangen (Årdalstangen, journ.anm.) då», sier en av tjenestepersonene i bilen til operasjonslederen.

Operasjonsleder gir patruljen beskjed om selv å finne ut hva som er raskeste vei, men at «de må iallfall køyre raskaste vegen og køyre blått (utrykning med blålys, journ.anm.)», står det i rapporten. Samtalen varte i 37 sekunder.

Var redd for at veien var stengt

Klokken 17.48.43 får politipatruljen ny oppdatering fra operasjonsleder på telefon. På dette tidspunkt har politiet fått informasjon om at de kan stå overfor en kapret buss. Patruljen opplyser da at de er på Ljøsne, som ligger langs E16 cirka 13 kilometer øst for Lærdal. Operasjonsleder spør om hvorfor de har tatt den veien.

Patruljen svarer at de var redd for at veien var stengt på grunn av sprengningsarbeid i tunnelen på riksvei 53 mellom Årdalstangen og Øvre Årdal.

Nødetatene mottok flere dramatiske telefoner. AMK alene fikk hele 27 nødtelefoner på kort tid. Politimesteren skriver følgende om en nødtelefon som kom klokken 18.07:

«(...) melder opplyser at han sammen med en annen har tatt seg fram til bussen. Oppdaget sjåføren livløs i en blodpøl og flere andre personer lenger bak i bussen. Dessuten en mørkhudet mann med kniv i handa. Melder trekte seg tilbake».

Klokken 18.25 kommer en ny nødsamtale. Den blir skildret slikt:

Anders Anundsen

GJENNOMGANG: Justisministeren Anders Anundsen har bedt om full gjennomgang innen 15. desember.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«(...) opplyser at gjerningsmannen har kniv. Sjåføren ser død ut. Vitnet har også observert ei jente som ligger i bussen. Gjerningsmannen oppholder seg fortsatt inne i bussen».

Har du innspill til våre journalister? Kontakt oss på Nyhetstips 03030.

Lang responstid kan skje igjen

Redegjørelsen fra Sogn og Fjordane politidistrikt ble bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet, og hadde tidsfrist 15. november. I tillegg til denne faktaskildringen av hendelsen, har justisministeren bedt om en evalueringsrapport, som må være klar innen en måned.

– Evalueringsrapporten skal ta med mulige lærings- og forbedringspunkt, sa justisministeren Anders Anundsen (Frp) til NRK tidligere denne uken.

Beredskapssjef Jan Petter Sæbø i Helse Førde

VAR IKKE TIL STEDE: Beredskapssjef i Helse Førde, Jan Petter Sæbø, venter med å uttale seg i saken før de er ferdig med sin egen evaluering.

Foto: Johan Moen / NRK

Politimesteren i Sogn og Fjordane skriver i redegjørelsen at en tilsvarende responstid som i Årdal-saken vil kunne skje igjen med den bemanningen de har til disposisjon.

Helse Førde ønsker ikke å kommentere innholdet i politiets redegjørelse.

– Vi trenger tid til å gjøre vår egen evaluering og har ikke sett politiet sin. Vi kommer til å gå gjennom alle lydlogger før vi uttaler oss, sier beredskapssjef i Helse Førde Jan Petter Sæbø til NRK.no.

NRK har bedt om innsyn i lydloggene hos alle de tre nødetatene, men ha så langt fått avslag på innsynsbegjæringene. Avslagene vil bli påklaget av NRK.

Utdrag fra politiets logger:

Klokkeslett

Innhold

17.31.37

Første melding fra AMK til politiet om trafikkulykke

17.37.16

Politiets operasjonsleder parkerer samtalen med AMK for å varsle patruljen i Lærdal

 17.37.55

Patruljen i Lærdal bli varslet

 

Fra AMKs logg: AMK får melding klokken 17.40 om at det ikke er en ulykke. Det er i denne samtalen ordet «terrorhandling» blir brukt. 

 17.42.42

Politiet ringer AMK på nytt. Operasjonsleder får kontakt med AMK etter at den parkerte samtalen i mellomtiden var brutt. Operasjonsleder får informasjon om innringers telefonnummer og fornavn, og nevner behovet for å få avklart om bussen er kapra, med tanke på mannskapets sikkerhet. Det blir nevnt at det virker som det er kritisk for sjåføren. Samtalen avsluttes klokken 17.44.05.

 17.44.41

Operasjonsleder prøver å kontakte melder. Får bare mobilsvar.

 17.46.00

Operasjonsleder kontakter Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Får opplyst at brannvesenet er på vei til stedet. De blir bedt om å utvise forsiktighet, men får ikke vite at det er en mann med kniv om bord i bussen.

 17.47.30

Operasjonsleder prøver igjen å få kontakt med melder. Får mobilsvar.

 17.48.43

 Ny samtale med Lærdalspatruljen

 17.50.28

Oppdatering fra AMK. De melder om flere henvendelser til dem. Flere personer i bussen skal være skadd og en person oppfattes som syk og/eller farlig. Operasjonsleder spør om Sea King-helikopter er varslet. AMK opplyser at det ikke er gjort, men at det vil bli gjort snarest. Samtalen blir avsluttet klokken 17.51.49.

 17.52.20

 Vestoppland politidistrikt får spørsmål om operativ bistand

 17.55.55

 Stabssjefen i Sogn og Fjordane politidistrikt blir varslet

17.56.34

Operasjonsleder prøver å ringe lensmann Magne Knudsen i Årdal. Ikke kontakt.

17.56.52

Prøver å ringe lensmann i Årdal på nytt. Ikke kontakt.

17.57.16

Brannvesenet på stedet. Opplyser at de har fått informasjon om at det ligger en blodig sjåfør der og at bussjåføren antakelig er knivstukket. Har ikke selv konstatert dette. Dette er første gang politiet oppfatter at det er en kniv involvert. Operasjonsleder spør om sjåføren er død. Får ikke bekreftet dette av brannvesenet som opplyser at andre på stedet hevder at gjerningsmannen har et våpen i handa. Brannmannskapene får beskjed om å utvise forsiktighet.

18.00

Kaller inn mannskap for å styrke operasjonssentralen

18.01.28

Bistandsanmodning til Beredskapstroppen i Oslo politidistrikt

18.00/18.02

Får kontakt med lensmannen i Årdal som rykker ut sammen med en kollega

18.02

Politipatrulje i Sogndal blir sendt mot stedet

18.04

Vegtrafikksentralen blir bedt om å stenge riksvei 53

18.05

Regionlensmann Åge Løseth blir varslet

18.05

Politimesteren blir varslet.

18.05

Flere medlemmer av stab varslet, samt operative mannskaper, og eksterne ressurser som Sivilforsvare

18.07

Oppdatering fra melder. Opprinnelig melder opplyser at han sammen med en annen har tatt seg frem til bussen. Oppdaget sjåføren livløs i en blodpøl og flere andre personer lengre bak i bussen. Dessuten en mørkhudet mann med kniv i handa. Melder trekte seg tilbake.

18.19 

Utrykning fra Årdal. De er bevæpnet. Lensmann Magne Knudsen blir utpekt som innsatsleder.

18.20

Stab formelt etablert

18.25

Opplysninger fra vitne. Et vitne ringer og opplyser at gjerningsmannen har kniv, og at sjåføren ser død ut. Vitnet har også observert ei jente som ligger i bussen. Gjerningsmannen oppholder seg fortsatt inne i bussen.

18.47

Gjerningsmannen blir pågrepet av brannvesen og helsepersonell. Politipatruljen fra Årdal ankommer like etter.

18.54

Tre personer blir bekreftet døde

19.01

Kripos blir forhåndsvarslet med tanke på både teknisk og taktisk bistand

19.02

Kriseteamet i Årdal blir varslet

SISTE NYTT

Siste meldinger