Innlogginger utenfor politihuset

Elden sier det er tre datoer fra 2013 der Lutnæs mener det kan se ut som Jensen har koblet seg til Indicia utenfor politihuset. Lutnæs sier i retten at grunnen til dette er at det ikke er sannsynliggjort at Jensen befant seg på Politihuset. Elden påpeker at den ene innloggingen ifølge Lutnæs' rapport ikke er undestøttet av andre objektive data. – Så ved gjennomgangen av 419 pålogginger, så har vi to tilfeller der det foreligger informasjon om at han ikke er på Politihuset. Har du ettergått nærmere hvor Jensen var på disse datoene, 17.10 2013 og 24.4 2013? – Nei. svarer Lutnæs. – Har du sjekket om det var noen innførsler i disse periodene? – Nei, svarer Lutnæs.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger