Hopp til innhold

Inkassoselskapet Kredinor endrer praksis etter omstridt innkrevingssak

Kredinor garanterer at selskapet ikke lenger vil forfølge krav i saker der betalinger og utsendte krav krysser hverandre.

Monica S. Andresen

Monica S. Andresen er svært glad for at hennes kamp mot Kredinor nå fører til at andre i fremtiden skal slippe å oppleve at de havner hos namsmannen selv om regningen er betalt.

Foto: Johan B. Sættem

– Jeg hadde ikke tenkt å gi meg uten kamp. Jeg måtte i hvert fall ta kampen, så fikk jeg heller ta konsekvensen av det, sier Monica S. Andresen, som ble dømt til å betale 22 øre i ubetalte renter og flere tusen kroner i omkostninger til inkassoselskapet og det offentlige.

Nå er saken endelig avgjort. Og den har fått konsekvenser, både politisk og i inkassobransjen.

Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor

Administrerende direktør Tor Berntsen i Kredinor sier at saken har lært selskapet at det ikke er nok å følge regelboka, men at det kan være nødvendig å lage egne rutiner og prinsipper som avviker fra rettsreglene, fordi de oppleves som mer rimelige.

Foto: Johan B. Sættem

Kredinor garanterer nå at selskapet ikke lenger vil forfølge krav i saker med kryssende betalinger.

– Den saken har vært uheldig, og har ført til at vi har endret vår praksis i de tilfellene der det har kommet inn en betaling, men som ikke er registrert før vi sender ut et krav. Det har vi sluttet med, og stanset fullt og helt, sier Kredinors administrerende direktør Tor Berntsen til NRK.

Monica S. Andresen trodde hun hadde gjort opp for en ubetalt bompassering uten brikke i bilen, men inkassosaken var igangsatt selv om hun hadde betalt.

Saken endelig avgjort i forliksrådet

Etter å ha blitt domfelt til å betale null kroner, 22 øre i renter og over 4000 kroner i gebyrer og omkostninger hos namsmannen, endte saken i forliksrådet.

Partene har nå inngått rettsforlik, og enden på visa er at Monica betaler 1000 kroner, som tilsvarer omtrent en femdel av det totale kravet. Resten dekkes av Vegfinans og Kredinor.

Kredinor-sjef Berntsen sier at selskapet i fremtiden ikke forfølger slike krav selv om det mener å ha lov til å gjøre det i henhold til reglene.

– Monica kan nok få en god del av æren for at det med kryssende betalinger nå er historie hos oss og sikkert også hos andre inkassoselskaper, sier Berntsen.

Bomstasjon i Østfold

En faktura på bompassering uten bombrikke i Østfold i april i fjor, ble betalt både med og uten purregebyr i juli. Men samme dag som regningen ble betalt, ble betalingsoppfordring sendt fra Kredinor. 22 øre i renter pluss inkassogebyr sto likevel i rest etter at hovedkravet var betalt.

Foto: Johan B. Sættem

Monica Andresen er svært fornøyd med at saken nå er forlikt og at andre nå skal slippe å oppleve det samme som henne i fremtiden.

– Verdt hver eneste krone

– Jeg synes dette er kjempebra. At dette ene eksempelet kanskje var det som skulle til for å få endret praksis. Den tusenlappen er verdt det. Hver eneste krone synes jeg det var verdt, sier Monica.

I Kredinor har man nå gått gjennom sine rutiner for å slutte med inkassopraksis som kan oppfattes som urimelig, selv om det er innenfor reglene.

– Selv om man oppfyller regler så oppfattes man i samfunnet som at det er urettferdig. Det ønsker vi selvfølgelig ikke, sier han.

– Det var flaks da, at det mest urimelige kravet i hele Norge kom til meg, sier Monica.

AKTUELT NÅ