Ingen streik i staten

Partene har kommet til enighet etter å ha meklet seks timer på overtid natt til torsdag.

Lønnsoppgjør i staten

Partene i lønnsoppgjøret med riksmekler Nils Dalseide torsdag morgen.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i etater og virksomheter, skriver YS i en pressemelding.

Det blir et generelt lønnstillegg på 1,15 prosent til alle, mens resten skal fordeles lokalt. Totalt utgjør det en lønnsøkning på 2,4 prosent.

– Vi er tilfreds med resultatet. Alt i alt har meklingen gitt oss et bedre resultat på fordeling av økonomi og på forhandlingsbestemmelser enn vi ville oppnådd hvis vi hadde akseptert statens tilbud i de ordinære forhandlingene. Vi har rett og slett fått en bedre tariffavtale, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

LO Stat og Unio har også kommet til enighet med staten.

– Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon, og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Tone Rønoldtangen

Tone Rønoldtangen i LO Stat er fornøyd med avtalen.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Det blir ingen endring i pensjonsbetingelsene.

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å løse dette uten konflikt, og at vi er enige om en felles avtale. Så er jeg ikke riktig så fornøyd med at vi ikke har klart å få til noe på pensjon. Det beklager vi, sier Tone Rønoldtangen i LO Stat til NRK.

Varslet storstreik

Årets oppgjør ble regnet som krevende ettersom forhandlingene handlet om prinsipper, og ikke penger.

Staten krevde en fullstendig revisjon av lønnsoppgjøret, noe LO Stat, Unio og YS nektet å gå med på.

Partene er imidlertid enige om å samarbeide om å utvikle et forslag til et nytt lønns- og forhandlingssystem i staten.

Det var på forhånd varslet at 5560 ansatte kunne gå ut i streik torsdag morgen dersom forhandlingene ikke førte frem. Det ville blant annet ha rammet politiet, Nav og studenter.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier han er tilfreds med oppgjøret.

– Dette har vært svært krevende forhandlinger, og alle har måttet bidra. Jeg vil gi honnør til riksmekler og partene for god og konstruktiv tone gjennom hele meklingen. Jeg er spesielt glad for at vi er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten, og for at partene i fellesskap skal arbeide for dette, sier Sanner i en pressemelding.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger