Mener ansatte i varehandel fikk historisk gjennomslag

– Ett av de største likestillingspolitiske grepene som er gjort i norsk næringsliv de siste årene, sier Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor.

Christopher Beckham, forbiundsleser i Handel og Kontor

FORNØYD: Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor.

Foto: Kristin Grønning / NRK

Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet.

08.30 lørdag kom partene med pressemelding der de bekreftet enigheten.

– I den krevende situasjonen som mange norske virksomheter befinner seg, så er det viktig at vi unngikk streik, sier Ivar Horneland Kristensen til NRK.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier det er viktig at det ikke ble streik i varehandelen.

Foto: Virke

Han er administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Fikk ikke gjennomslag for hovedkrav

Handel og Kontor (HK) gikk til mekling med mål om at arbeidsgiver skulle forskuttere full lønn under sykdom, også etter de første 16 dagene.

Her var Virke «umulig å rikke», skriver HK i pressemeldingen.

– Vi kom ikke så langt som vi håpet, men dette er likevel en historisk enighet. 12-timersregelen er avskaffet en gang for alle, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham.

Viktig endring for deltidsansatte

Regelen har betydd at ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. HK har i mange år ønsket å bli kvitt denne regelen.

Beckham sier de hadde et annet utgangspunkt da de gikk inn i forhandlingene enn det de kom ut med, men at de i sum er veldig fornøyd.

– Vi er mest fornøyd med at 12-timersregelen fjernes. Vi mener det er ett av de største likestillingspolitiske grepene som er gjort i norsk næringsliv de siste årene. Nettopp fordi det nå ikke vil være lønnsomt for bedrifter å ha folk til å jobbe under 12 timer for å spare penger, sier Beckham til NRK.

Nå vil alle få ulempetillegg uavhengig av om de jobber 1 time, 15 timer eller 30 timer i uken.

Beckham sier det har vært et krav for HK i mange år.

Han mener det nå blir langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent.

Fikk ikke endret Nav-ordning

Men Handel og Kontors viktigste krav var at de ansatte skulle få full lønn og feriepenger under sykdom betalt av arbeidsgiver.

I dag må ansatte som er sykemeldt lenger enn de 16 dagene arbeidsgiver er ansvarlig for, søke Nav for å sykepenger. Det kan ta tid, ikke minst under koronakrisen.

Nav

Handel- og kontors krav om at ansatte selv skal slippe å søke om sykepenger hos Nav etter 16 dagers sykemelding, fikk de ikke gjennomslag for.

Foto: Ola Helness / NRK

Arbeidstakersida mente bedriften skulle ta seg av kontakten med Nav og forskuttere sykepengene. Slik får den ansatte forutsigbare utbetalinger i sykdomsperioden. I tillegg ønsket de at feriepenger skal beregnes av sykepengene. Arbeidsgiver skal betale dette.

HK fikk ikke gjennomslag for kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger for alle.

MEN:

Dersom arbeidsgiver lokalt har en særavtale om dette, må denne være lik for arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Forskuttering av sykelønn er viktig, og med avtalen frontfaget klarte å forhandle fram, så blir det ikke mulig å forskjellsbehandle ansatte på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har gode sykelønnsbetingelser mens de ansatte ikke har, sier Beckham.

Partene er også kommet til enighet om at tillitsvalgte og arbeidsgivere lokalt skal jobbe fram bedriftens klima- og miljøtiltak.

Uenige om lokale lønnsforhandlinger

Dette ble HK enige med Virke om når det gjelder lønn:

Høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid:

Lørdag:

Etter kl. 13.00: kr 45,- pr. time. Tillegget er uendret.

Etter kl. 15.00: kr 55,- pr. time. Tillegget er nytt.

Etter kl. 18.00: kr 110,- pr. time. Tillegget er økt med 20 kroner timen.

Søndag:

Hele døgnet: kr 110,- pr. time. Tillegget er økt med 14 kroner timen.

Når det gjelder rammen på lønnsoppgjøret, følger den frontfag-oppgjøret.

For tre uker siden kom arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene Fellesforbundet og Parat til enighet om en lønnsvekst på 1,7 prosent.

HK har en garantiordning som gjør at de ligger noe høyere enn dette.

Virke-sjefen mener lønnsrammen da er brukt opp, og at det ikke er rom for lokale lønnsforhandlinger.

Beckham i HK mener derimot at dette må bli opp til lokale forhandlinger, han påpeker at mange bedrifter har gjort det spesielt godt den siste tiden.

Hektisk natt: – Unngikk en stor konflikt

– Jeg er glad partene fant en løsning. Og at man gjennom løsingen har unngått en stor konflikt inn handelen, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland, som beskriver nattens mekling som hektisk.

Mats Ruland

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har meklet mellom Handel og Kontor og Virke.

Foto: Terje Pedersen

Meklingen pågikk gjennom hele natten

5000 ansatte i 201 butikker over hele landet sto på streikelista.

Det var hovedsakelig ansatte i Coop-butikker, Meny, Ikea, Maxbo og Byggmakker, som ville bli tatt ut i streik.

Organiserte i arbeidstakerorganisasjonen Parat omfattes også av meklingen.

Meklinga mellom Handel og Kontor og Virke startet på torsdag.

Arbeidstakersida brøt forhandlingene med Virke 28. august. Partene måtte derfor møte hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland 10. september for å se om de likevel kunne bli enige.

Riksmekleren har tidligere sagt at det har vært en vanskelig mekling. Han sa også at det var reell fare for streik.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger