NRK Meny
Normal

Ingen oversikt over omskjæring i Norge

Selv om flere guttebarn får komplikasjoner etter omskjæring, finnes ingen oversikt over omfanget av omskjæring i Norge.

Omskjæring (illustrasjon) lysere

Årlig omskjæres rundt 2000 gutter i Norge. Likevel finnes det ingen samlet nasjonal oversikt over eventuelle skader etter omskjæring

Kristian Hagestad

Fylkeslege i Vest-Agder Kristian Hagestad.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

I 2007 tok politiet kontakt med fylkeslegen i Vest-Agder for sakkyndig assistanse etter at de oppdaget en mann på havna i Kristiansand som hadde mye medisinsk utstyr på seg. Han hadde også et visittkort med tittelen «omskjærer» som ikke var legeutdannet.

– Alt utstyret og legemidlene han hadde med seg kunne man få reseptfritt, og vi hadde derfor ingen grunnlag for å stoppe ham. Men jeg regner med at han ikke reiste hjem. Han gjennomførte nok den besøksrunden han hadde planlagt, sier fylkeslege Kristian Hagestad.

To dødsfall

Det antas at rundt 2000 guttebarn blir omskåret i Norge årlig. De fleste rituelle omskjæringer skjer i dag utenfor helsetjenesten, og ved noen tilfeller oppstår det komplikasjoner. Likevel finnes det ingen landsomfattende oversikt over dette.

– Vi har kun oversikt over de sakene som kommer inn til oss. Til nå er det tre saker, sier fungerende avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn Aud Nordal.

Aud Nordal

Avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn Aud Nordal

Foto: Helsetilsynet

Til tross for tall fra barnelegeforeningen som hevder at rundt 100 av de 2000 guttebarna som blir omskåret i året, får komplikasjoner, har hun inntrykk av at det er veldig få klager på dette feltet,.

– Vi har ingen generell kontroll på rutinene til de private klinikkene som eventuelt utfører omskjæring, forteller Nordal.

Hun forteller at det ikke er vurdert å gjennomføre noe landsomfattende tilsyn på dette området.

– Helsetilsynet har kun gitt begrenset autorisasjon til to leger på grunn av omskjæring, i begge tilfellene er det snakk om dødsfall i etterkant av omskjæring, sier avdelingsdirektøren.

helseminister Bent Høie (H)

Helseminister Bent Høie vil

Foto: Siv Sandvik / NRK

Trygge rammer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har åpnet for at landets sykehus skal tilby omskjæring av nyfødte. Han ønsker at det offentlige helsevesenet skal tilby tryggere forhold for norske gutter som omskjæres.

Forslaget skal legges frem for Stortinget før påske, men Høie møter motbør, blant annet fra Norsk barnekirurgisk forening som mener nyfødte må legges i narkose hvis de skal omskjæres.

Lørdag uttalte leder av foreningen, Morten Vigen, til Aftenposten at rituell omskjæring ikke skal være en del av det offentlige helsevesenet.

– Vi vil ikke under noen omstendigheter gjøre kirurgi på nyfødte barn uten generell anestesi, det vil si narkose. Og narkose forutsetter kompetent anestesipersonell med spesialkunnskap med narkose på barn, sa Vigen.

Også barneombud Anne Lindboe mener forslaget er en dårlig ide.

– Det er det samme som å si at dette er sunt og bra. Mange vil tenke at dette må være riktig når det tilbys på sykehuset, sier hun til avisen.

Opptrådte uforsvarlig

I 2006 behandlet fylkeslegen i Vest-Agder en tilsynssak som handlet om tre guttebabyer som etter omskjæring i form av laserbehandling, måtte få kirurgisk etterbehandling.

– Vi konkluderte med at legen ved laserklinikken som utførte omskjæringen ikke opptrådte faglig forsvarlig, sier fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad til NRK.

Fylkeslegen forteller at saken ble avsluttet hos dem, og at de ikke så noen grunn til å sende det inn til helsetilsynet.

Hagestad forteller også om en episode i 2009 da de fikk opplysninger om skrik fra en bakgård sentralt i Kristiansand.

– Da viste det seg at det muslimske trossamfunnet hadde leid inn en dansk lege til å utføre rituell omskjæring. Det var den eneste måten de hadde råd til å få det gjennomført, sier han

– Trenger en lovregulering

I 2009 skrev fylkesmannen i Vest-Agder brev til helsedirektoratet som etterlyste sentrale føringer på hvordan omskjærings-praksis skal kunne foregå.

Hagestad har inntrykk av at det er flere utenlandske «omskjærere», som ikke nødvendigvis har medisinsk kompetanse, som er på turne i Norge for å utføre omskjæring, mens det er få familier som drar til utlandet for å få barnet omskåret.

Han mener Norge trenger en lovregulering som sikrer at dette skjer på en betryggende måte, som ikke påfører barna unødig smerte, og som sikrer kyndighet hos dem som utfører det.

Nordal i Helsetilsynet har ingen formening om hvordan tilstanden blant dem som driver med omskjæring er, men mener allmennlegekontorer ikke er egnet

– Hvis man skal utføre omskjæring av små barn, må man gjøre det i rammer som kan håndtere komplikasjoner. De rammene har man ikke på et allmennlegekontor.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger