Ingen oversikt over krigsskadde

Forsvaret har ingen oversikt over hvor mange soldater som har blitt alvorlig skadet i utenlandstjeneste.

Kristoffer Sørli Jørgensen

Kristoffer Sørli Jørgensen (22) ble drept av en bombe da han var i tjeneste i Afghanistan.

Foto: NRK

Etter andre verdenskrig har over 100 000 norske soldater tjenestegjort i FN- og Natostyrker. Mange har fått alvorlige skader og varige mén, men hvor mange dette gjelder er det ingen som vet.

Over 100 000 i tjeneste

- Vi var en patrulje som var på et oppdrag vest for Meymaneh, der traff vi en gruppe med fiendtlige soldater. De åpnet ild og jeg ble da skutt i venstre skulder, forteller en kapteinløytnant i Kystjegerkommandoen.

Etter andre verdenskrig har over 100 000 norske soldater vært i utenlandstjeneste.

94 soldater drept

Nesten hundre norske soldater har blitt drept i tjeneste. Mange andre har blitt alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i hodet, brystet, armer og ben, blitt kvestet eller fått sprengt bort kroppsdeler.

I over to måneder, og med gjentatte purringer, har NRK forsøkt å få Forsvaret til å svare på hvor mange som har blitt alvorlig skadet, etter at Norge engasjerte seg i FN-styrker i Libanon for 30 år siden. Men Forsvaret sier de ikke har noe slik oversikt, og at de heller ikke kan finne fram tallene.

- Alle skader i Forsvaret både fra internasjonale operasjoner og skadde i Norge, knyttet til idrettslig aktivitet, blir registrert i et datasystem. Der blir de registrert på diagnose, og ikke alvorlighetsgrad. Hvis vi skal komme opp med et slikt tall, må vi inn i den enkeltes journal. Det er et såpass stort arbeid at vi ikke har ressurser til det, sier Christian Øverli, talsmann i Forsvarsstaben.

- For dårlig av Forsvaret

Lederen i Befalets Fellesorganisasjon mener det er for dårlig at Forsvaret ikke klarer å svare på dette spørsmålet.

- Det er etablert et helseregister i Forsvaret og det er jo for å ta vare på denne typen data. Vi forutsetter jo at det kan bli gjort tilgjengelig for dem som trenger det. Noe annet ville jo være rart, sier leder Didrik Coucheron i Befalets Fellesorganisasjon.

Veteranforbundet reagerer også på at Forsvaret ikke kan legge frem tall for alvorlig skadde i utenlandstjeneste.

- Det sier jo at det neppe er en politisk vilje til å telle. Forsvaret er jo politisk styrt, sier leder Anders Grindaker i Veteranforbundet.

Men Sjøforsvaret har foreløpig oversikt over sine skadede i Afghanistan, der er hele 15 prosent av kystjegerkommandoen skadet i løpet av to år. 

 - De burde ha oversikt

President i FN-veteranenes landsforbund Odd Helge Olsen synes det er merkelig.

- For det første er jeg meget overrasket og svært skuffet over at Forsvaret ikke kan komme med tall på dette. Jeg har selv vært ute i fire kontigenter. Jeg vet hva kontigentsjefen er pålagt å rapportere. Og dette er rapportert fortløpende, så her burde de ha en oversikt, og jeg tror også at de har en slik oversikt, sier Odd Helge Olsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger