Hopp til innhold

Ingen ny handlingsplan mot menneskehandel – Ap, KrF og Redd Barna er skuffet

Regjeringen varsler at det ikke vil komme noen ny handlingsplan mot menneskehandel når den gamle utløper ved årsskiftet. Den gamle planen skal heller ikke evalueres. Redd Barna frykter at barn utsatt for denne typen kriminalitet i Norge vil få dårligere oppfølging.

Handlingsplan mot menneskahandel og kvinne i siluett (montasje)

Sist gang det kom ut en handlingsplan var i 2011. Nå kan det bli den siste (montasje).

Foto: NRK/faksimile

Redd Barna frykter dårligere oppfølging av barn som utsettes for ulike former for tvang, trusler og vold i Norge når regjeringen nå varsler at de ikke vil komme med en ny handlingsplan mot menneskehandel.

Til tross for bred, politisk enighet da den tredje handlingsplanen Sammen mot menneskehandel kom i 2011, skriver Justisdepartementet i en e-post til NRK at:

«Regjeringen vil styrke innsatsen mot menneskehandel. I samråd med berørte departementer arbeider Justis- og beredskapsdepartementet med å kartlegge de mest sentrale utfordringene for å utvikle en strategi på feltet.

Når handlingsplanen utløper ved årsskiftet vil det ikke foreligge en ny plan. Det er ikke lagt opp til en evaluering av forrige handlingsplan.»

Det har ikke lykkes NRK å få et intervju med departementet for å få utdypet hva som ligger i begrepet strategi, og om dette i så fall vil være et offentlig dokument.

Forstår ikke regjeringen

Janne Raanes

Leder av Redd Barnas Norgesprogram, Janne Raanes

Foto: Elin Toft / Redd Barna

Leder av Redd Barnas Norgesprogram, Janne Raanes, sier det er vanskelig å forstå regjeringens handlemåte.

– Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor det ikke kommer noen ny handlingsplan, og jeg blir også bekymra for hvordan vi skal følge opp de ungene som blir utnytta på aller verste vis.

Raanes mener det er ulogisk av regjeringen å si at den vil styrke innsatsen mot menneskehandel, samtidig som den ikke kommer med noen ny handlingsplan.

– Vi må passe på at Norge ikke blir et fristed for bakmenn fordi vi er såpass slappe med å følge opp disse barna og disse sakene som omhandler menneskehandel, advarer hun.

Les også: Store mørketall om menneskehandel i Norge
Les også: Skremmes til taushet med svart magi

Flere dommer etter målrettet arbeid

Ifølge en oversikt fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM), er det siden innføringen av forbudet mot menneskehandel i 2003 per juni i år avsagt totalt 35 fellende dommer, fem er ikke rettskraftige.

15 av de rettskraftige dommene er fra Hordaland politidistrikt, og er et resultat av målrettet og kompetent politiarbeid.

Det sier politiadvokat i Hordaland, Rudolf Christoffersen, som mener handlingsplanene har vært en viktig forutsetning for at sakene har fått prioritet hos politiet.

Rudolf Christoffersen

Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

– For politiet i Bergen og for spesialgruppen Exit som jobber opp mot menneskehandel i Bergen, så har disse handlingsplanene vært et veldig nyttig styringsredskap i forhold til de prioriteringer som vi har gjort, og da særlig opp mot de former for menneskehandel som myndighetene ønsker at vi skal prioritere til enhver tid.

Ifølge Christoffersen har politiet i Bergen lojalt fulgt føringene fra den forrige regjeringen og særlig prioritert saker der barn er utsatt for menneskehandel.

Christoffersen tar til etterretning at det ikke kommer noen ny handlingsplan, men forventer likevel tydelige føringer fra regjeringen på hvilke typer menneskehandel politiet skal rette innsatsen mot.

– Jeg har oppfattet at regjeringen ønsker at politiet skal prioritere menneskehandel som kriminalitetsområde høyt, og jeg har forventninger om at disse signalene vil bli opprettholdt og tydeliggjort, sier han.

Skuffede stortingspolitikere

Leder av justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap) sier det er svært skuffende at regjeringen senker ambisjonene i arbeidet mot menneskehandel.

Hadia Tajik

Hadia Tajik

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– En handlingsplan er mye tydeligere, både på innhold og ansvarsplassering enn det en strategi vil være. Vi i Arbeiderpartiet vil derfor jobbe for at det kommer en handlingsplan og at det kommer konkrete tiltak, slik at arbeidet mot menneskehandel blir intensivert, sier hun.

Også andre nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), reagerer på at regjeringen ikke vil komme med noen ny handlingsplan mot menneskehandel.

– De må levere resultater. I regjeringsplattformen sier de at de skal styrke innsatsen mot menneskehandel, da må de komme med tiltak, og vi mener det bør være en handlingsplan.

Ropstad mener regjeringen signaliserer at de vil nedprioritere feltet, siden de heller ikke vil evaluere den gamle planen.

– Er du skuffet?
– Ja, det er jeg, for jeg hadde forventet at det ut ifra regjeringsplattformen skulle komme nye tiltak nå.

Les også: Ny rapport: – Innsatsen mot tvangsarbeid er for dårlig

Kommer med rapporter på andre felt

Regjeringen på sin side varsler at den både vil komme med en strategi mot arbeidsmarkedskriminalitet før jul, og en stortingsmelding om prostitusjon i løpet av 2015.

Leder av Redd Barnas Norgesprogram, Janne Raanes, er likevel ikke fornøyd med dette.

– De to prosjektene er ikke svaret på hvordan man bekjemper menneskehandel med barn. Redd Barna ser ingen tegn til at man der tenker på barn, dessuten er det ikke de to områdene der barn i størst grad blir utnytta, sier Raanes.

Hun mener det trengs et sterkt kompetansemiljø i en større by som både veileder de som møter barna, barnevernstjeneste, utlendingsmyndigheter og politi.

– Vi anerkjenner at det er vanskelige saker. Vi kan ikke forvente at hver enkelt fagperson, etat, kommune og bydel skal håndtere disse sakene alene. Vi trenger et nasjonalt kompetansesenter som skal være et operativt sted, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger