Hopp til innhold

Ingen påviste miljøskader etter askesky

Norsk institutt for vannforskning har undersøkt utvalgte elver uten å kunne påvise miljøskader etter vulkanutbruddet på Island i vår.

Eyafjallajökull

Mange fryktet negative konsekvenser for miljøet etter vulkanutbruddet på Eyafjallajökull i vår.

Foto: Arnar Thorisson/Helicopter.is / Ap

Etter å ha analysert vannprøver fra utvalgte norske vassdrag har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ingen grunn til å tro at askeskyen fra utbruddet på Eyafjallajökull tidligere i år har påvirket norsk natur.

Ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet har askeskyen så langt ikke ført til noen kjemiske endringer i norsk ferskvann.

Askeskyen som spredde seg

Kort etter vulkanutbruddet i vår fryktet mange at den omstridte askeskyen skulle få konsekvenser for både miljø, klima og menneskers helse.

Som et resultat av utbruddet ble store mengder partikler og gasser sluppet ut i atmosfæren.

Det var blant annet svoveldioksid, aske, fluorid og tungmetaller som utgjorde den enorme askeskyen som spredde seg over store deler av Europa.

Fryktet sur nedbør

Like etter utbruddet utarbeidet NIVA en risikoanalyse om forventede skader på norsk ferskvann.

Med frykt for sur nedbør økte de antallet prøver av enkelte elver og innførte hyppige målinger av ph-verdien i de samme vassdragene.

I dag har de imidlertid gode nyheter.

– Det har ikke vært mulig å spore vannkjemiske effekter i overvåkningslokalitetene verken rett etter vulkanutbruddet, eller i de påfølgende måneder, sier forskningsleder Brit Lisa Skjelkvåle Monsen i NIVA.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger