Hopp til innhold

Vil oppheve foreldelsesfristen for barnevoldtekt

Regjeringen foreslår å oppheve foreldelsesfristen for overgrep og voldtekt av barn. – Strålende, sier tidligere voldtektsoffer.

Illustrasjonsfoto av åsted der et seksuelt overgrep mot et barn er blitt filmet.

Regjeringen åpner for at alle seksuelle overgrep av barn skal kunne etterforskes, uansett når de ble begått.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo erkjenner at det følger utfordringer med lovendringen.

Foto: Helge Carlsen / NRK
Annett Berntsberg Eck

Annett Berntsberg Eck har etterlyst lovendringen Regjeringen nå foreslår.

Foto: Privat

Det går fram i et forslag til endringer av straffeloven som ble sendt ut på høring før helgen.

I dag er foreldelsesfristen for slike saker 25 år, men Regjeringen vil altså oppheve begrensningene slik at også eldre overgrep kan etterforskes og føre til dom.

– Ser utfordringer

Justisminister Grete Faremo sier til NRK at de med dette vil sørge for at gjerningsmennene må stå til ansvar for forbrytelser mot barn, uavhengig av hvor lenge siden lovbruddet skjedde.

Samtidig erkjenner hun at det kan bli vanskeligere å føre saken for en domstol, jo lengre tid som går etter overgrepet.

– Med våre alminnelige krav til beviser så kan det blir vanskelig å rett og slett bevise at slike forhold har funnet sted. Men tar vi vekk foreldelsesfristen, så har vi i hvert fall ikke tatt bort muligheten til det. Og noen av disse sakene er så sammensatte at det ikke kan utelukkes at det er mulig å bevise også så lenge etter, sier Faremo til NRK.

– Et stikk av glede

I forrige uke skrev VG om Annett Berntsberg Eck (42) som ble voldtatt som seksåring i 1976. 34 år senere var hun klar for å fortelle sin historie til politiet. Men hun fikk beskjed om at saken hennes var foreldet med ti år. Dette til tross for at både Annett og politiet har kjennskap til identiteten til overgrepsmannen.

– Min sak ble henlagt fordi den var foreldet. Jeg kjenner et stikk av glede når jeg tenker at gutter og jenter i fremtiden ikke vil oppleve en begrensning til rettferdig behandling når de anmelder overgrep de har vært utsatt for, sier Eck til NRK.no

Eck var i møte med Faremo 24. januar og fikk da vite at Regjeringen jobbet med et lovforslag.

– Men jeg hadde ikke trodd at det skulle komme så tidlig. Hvis dette forslaget går gjennom, vil det føre til at lovbrytere blir konfrontert med ugjerningene de gjør. Det har vært mitt hovedmål med dette. Det vil også kunne avverge fremtidige overgrep av de samme gjerningsmennene, sier Eck.

– Ingen pro-forma-lov

I voldtektssaker er bevis ferskvare, og Faremo erkjenner som nevnt at det kan bli en utfordring å stable etterforskningen av gamle saker på beina.

Eck har likevel tro på at ikke lovendringen, dersom den vedtas, vil bli en sovende pro forma-lov for å døyve kritikken fra FN og Europarådet.

– Jeg har tro på lovverket vårt. Hvis denne loven går gjennom, har jeg tro på at politiet vil følge den som de følger dagens lov, sier Eck.

Endringsforslaget ble sendt ut til høringsinstansene på fredag, og de har frist til 1. juni til å komme med innvendinger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ