Hopp til innhold

Ingen er blitt tiltalt for grooming

To år etter at loven mot grooming ble vedtatt, er ennå ingen tiltalt etter denne loven. Dette til tross for at politiet sier at overgrep mot barn på Internett er et økende problem.

Chatting på Internett
Foto: NRK

Loven gjorde det ulovlig å bygge opp et tillitsforhold til et barn i den hensikt å utnytte barnet seksuelt.

Den ble spesielt utviklet for å hindre voksne i å ta kontakt med barn via Internett med en seksuell hensikt.

– Vi ønsker å stå for en kulturendring der vi fokuserer på den skjulte kriminaliteten både når det gjelder vold i nære relasjoner og overgrep på Internett. Barn har krav på sterk beskyttelse uansett hvordan overgriperen kommer i kontakt med dem, sa justisminister Knut Storberget da.

– Skal virke forebyggende

Astri Aas-Hansen

Astri Aas-Hansen.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Til tross for at Kripos opplyser at det har vært en kraftig økning i ulovlig adferd og overgrep mot barn på Internett de siste par årene, er det ennå ingen som er tiltalt for grooming.

– Selv om ingen er dømt for grooming etter at loven ble innført i Norge i 2007, er loven viktig fordi den virker forebyggende, og den gir oppmerksomhet til feltet, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, til nrk.no.

– Vi har erfaring fra blant annet Storbritannia at politi ved hjelp av denne loven kommer seg i en posisjon slik at de kan avdekke mer alvorlige handlinger, sier hun.

John Ståle Stamnes i Kripos

John Ståle Stamnes.

Foto: NRK

Dette trekker også politioverbetjent i Kripos, John Ståle Stamnes, frem som positivt.

– For oss er loven positiv også fordi den gir oss legitimitet til å være på nett, sier Stamnes.

Han legger imidlertid til at politiet flere ganger har forsøkt å få brukt den.

– Men ofte er det andre lovbrudd som ligger til grunn i forkant av groomingen, altså at overgriperne allerede har begått et annet straffbart forhold. Da tiltales de etter andre lovparagrafer, og ikke etter loven som går på opprettelsen av en kontakt.

Kan bli lov også i Sverige og Finland

Tall fra det britiske justisdepartementet viser at 131 personer ble ført for retten i Storbritannia tiltalt for grooming i 2006, mens antallet var 100 personer året etter, i 2007.

Aas-Hansen understreker at det norske Justisdepartementet ikke er fornøyd slik situasjonen er i Norge i dag, men håpet er at loven skal gi en bedre trygghet for barn på nettet.

– Nå ser vi at både Sverige og Finland vurderer å innføre en tilsvarende lov.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger