Hopp til innhold

SSB: – Samiske kommuner avhengig av innvandrere

Samme dag som samene feirer sin nasjonaldag, kaster nye tall fra SSB dystre skygger. Folketallet i de samiske områdene står på stedet hvil, og risikerer å synke.

Reindriftsame i Karasjok

MÅ HENTE INN FLERE: Eldre befolkning, færre barn og lavere levealder er en utfordring for de samiske områdene i Norge. Bildet viser reindriftssame Jon Mikkel Eira som kaster lasso ved Nattvann uten for Karasjok.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Anders Sønstebø

– Årsaken til at folketallet holder seg litt stabilt, er kort og godt innvandring fra utlandet, forklarer seniorrådgiver i SSB, Anders Sønstebø.

Foto: SSB

– Det som gjør at det ser litt skummelt ut, er at det er en stor andel eldre i de samiske områdene, sier Anders Sønstebø, seniorrådgiver i SSB til NRK.

– Når du da kombinerer det med at fødes færre barn per kvinne, og at levealderen er litt kortere, ser det ut som om det er litt dårlige utsikter.

Folketallet i de samiske områdene nord for Saltfjellet står på stedet hvil. Etter en langvarig nedgang stabiliserte innbyggertallet seg i de samiske områdene fra 2011, ifølge SSBs rapport.

Per januar i fjor bodde det 55 544 personer i de såkalte samiske områdene i Norge (se faktaboks).

– Årsaken til at folketallet holder seg litt stabilt, er kort og godt innvandring fra utlandet, forklarer Sønstebø.

STN-områder i Norge nord for Saltfjellet

STN-områder i Norge nord for Saltfjellet (blå). Kilde: SSB og kartdata fra Kartverket.

Foto: SSB/Kartverket

SSB-rapporten viser at:

  • Andelen 60 år og eldre er på over 30 prosent i de samiske områdene mot litt over 20 prosent i resten av befolkningen
  • Forventet levetid er to år kortere enn blant resten av befolkningen
  • Fruktbarhetstallene er lavere
  • Andelen høyere utdanning er lav, særlig for menn i de samiske områdene, men det er store lokale forskjeller
  • Færre barn får samisk språkopplæring i barnehagen
  • Antallet barn som får all undervisning på samisk i grunnskolen og på videregående har holdt seg stabilt, men nå har stadig flere samisk som andrespråk, og ikke førstespråk
Befolkning i STN-området 200-20017 etter innvandrerkategori

Befolkning i STN-området 200-20017 etter innvandrerkategori.

Foto: SSB

– Må gjøre noe med kommuneøkonomien

Sametingspresident Aili Keskitalo kjenner godt til at de samiske lokalsamfunnene, spesielt langs kysten av Nord-Norge, sliter med fraflytting. En av grunnene er at næringsgrunnlaget forsvinner.

Aili Keskitalo

Ifølge sametingspresident Aili Keskitalo bidrar Sametinget blant annet med programmer for samisk reiseliv og kulturnæringer for å bidra til vekst som kan utvikle lokalsamfunnene, men at de mangler virkemidler til å gjøre en virkelig stor forskjell.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– I tillegg må mange ungdom i samiske samfunn flytte bort for å få en utdanning. Da skjer det ofte ting i livene deres, som gjør at de ikke flytter tilbake.

Sametingspresidenten sier det likevel er positivt at folketallet har stabilisert seg i flere samiske samfunn.

– Så selv om de ikke går opp, så er det tross alt en slags seier at de ikke går ned, sier hun.

Ifølge Keskitalo bidrar Sametinget blant annet med programmer for samisk reiseliv og kulturnæringer for å bidra til vekst som kan utvikle lokalsamfunnene, men at de mangler virkemidler til å gjøre en virkelig stor forskjell.

– Vi må gjøre noe med kommuneøkonomien slik at lokalsamfunnene kan tilby tjenester, arbeidsplasser, barnehageplasser og skoletilbud, slik at det blir attraktivt å bo på bygda.

Fødte, døde, flytting og folketilvekst, STN-området i alt

Fødte, døde, flytting og folketilvekst, STN-området i alt.

Foto: SSB

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger