SV-grasrota: – Må få koteletter å bite i for å gå i regjering

Grunnplanet i SV understreker at det ikke er noen automatikk i at partimedlemmene sier ja til et eventuelt anbefalt regjeringsgrunnlag i uravstemning.

Bjørn Jacobsen SV

KOTELETTER MÅ TIL: – SV må få litt koteletter å bite i for å gå inn i regjering, mener fylkesleder i Møre og Romsdal SV og tidligere stortingsrepresentant, Bjørn Jacobsen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkesleder i Møre og Romsdal SV, Bjørn Jacobsen, er tydelig om forventningene til eventuelle regjeringsforhandlinger:

Vi kryper jo ikke inn i regjering, alle skjønner jo det. SV må få litt koteletter å bite i, vi også. Våre medlemmer kommer til å følge nøye med på det som skjer nå, sier Jacobsen til NRK.

De politiske «kotelettene» Bjørn Jacobsen sikter til er blant annet SVs to hovedsaker i valgkampen:

Tydelige grep for reduksjon av klimautslipp og utjevning av økonomiske forskjeller.

Regjeringsalternativer

Flere enn 84 gir flertall

Ap og SV ønsker en slik flertallsregjering

Senterpartiets ønskeregjering. Trenger støtte på Stortinget fra andre partier.

Hvis partiene ikke blir enige om et regjeringssamarbeid, er en mulighet at det største partiet Ap danner regjering alene.

En mulighet kan være Ap-regjering uten Sp med ett eller flere av de mindre partiene. Men Ap har sagt de ikke vil regjere med MDG. Og R vil egentlig ikke sitte i regjering.

En flertallsregjering er en regjering sammensatt av partier som til sammen har minst 85 stortingsrepresentanter – altså flertall på Stortinget. I en mindretallsregjering har ikke regjeringspartiene flertall på Stortinget alene, men er avhengig av at andre partier på Stortinget støtter regjeringen.

– Vær ærlig

– Partimedlemmene må sette seg grundig inn i et eventuelt regjeringsgrunnlag og svare ærlig om hva de mener, sier Grete Wold, nyvalgt stortingsrepresentant og fylkesleder i Vestfold og Telemark SV, til NRK.

Grete Wold, førstekandidat for SV i Vestfold.

VÆR ÆRLIG: – SV-medlemmene må svare ærlig om hva de mener i en uravstemning om et regjeringsgrunnlag, sier nyvalgt stortingsrepresentant og fylkesleder i Vestfold Telemark SV, Grete Wold

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Men er det nærmest automatikk i at det blir flertall for et eventuelt regjeringsgrunnlag i en uravstemning, som partiledelsen anbefaler?

– Nei, det er ingen automatikk i det, medlemmene må stemme ut fra sin egen vurdering. Poenget er jo at hele partiet må ønske å gå inn i en eventuell regjering, sier Wold.

Audun Lysbakken til samtaler hos Jonas Gahr Støre

Torsdag kom SV-leder Audun Lysbakken til kaffe og hjemmelaget syltetøy hos Støre. Her på vei ut etter møtet.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Reell uravstemning

En ringerunde NRK har gjort til medlemmer i SVs landsstyre viser at viljen til å gå inn i en eventuell flertallsregjering er stor, men ikke for enhver pris. NRK har snakket med representanter for 10 av 11 fylker.

Flere understreker at uravstemningen partiet skal ha dersom de tre partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV setter seg ned sammen og kommer så langt som til en ferdigforhandlet regjeringsplattform, er reell.

– Det er ikke på noen måte gitt at det er noen automatikk i at et forhandlingsresultat som partiledelsen legger ut til uravstemning blant partiets medlemmer får flertall. Det kan godt hende at det blir neiflertall, det må alle være klar over, sier Erlend Kåsereff, medlem av landsstyre og nestleder i Viken SV til NRK.

Kåsereff mener styrken i uravstemningen er at hele partiet da vet at forhandlingsresultatet er noe SV kan, eller ikke kan, stå inne for.

Uformelle møter

Onsdag og torsdag denne uken hadde Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre uformelle møter med partiledelsen i både Senterpartiet og SV hjemme i Risbekkveien 6 i Oslo for å drøfte valgresultatet og muligheter for å danne regjering.

Støre har sagt at hans drømmeregjering er en flertallsregjering av de tre partiene. Senterpartiet har i valgkampen gjort det klart at de ønsker en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering. Mens SV ønsker å gå inn i regjering med Ap og Sp, dersom politikken sett med SV-øyne er god nok.

– Er den ikke det, går vi i opposisjon, har partileder Audun Lysbakken sagt.

Også Rødt og Miljøpartiet De Grønne gikk til valg på et ønske om regjeringsskifte.

Jonas Gahr Støre snakket med ledelsen i Rødt i et uformelt møte på Stortinget torsdag. Støre skal også møte ledelsen i MDG.

Jonas Gahr Støre i vinduet, venter på Audun Lysbakken.
Audun Lysbakken til samtaler hos Jonas Gahr Støre
Audun Lysbakken til samtaler hos Jonas Gahr Støre
Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK
Audun Lysbakken til samtaler hos Jonas Gahr Støre
Audun Lysbakken til samtaler hos Jonas Gahr Støre

Kommer ledelsen i Ap, Sp og SV eventuelt så langt at det blir enige om et mulig regjeringsgrunnlag, skal plattformen forankres i partienes organer, og SV tar det altså et skritt lenger: Over 16.000 SV-medlemmer skal få delta i en uravstemning om et eventuelt regjeringsgrunnlag.

– Tenker selv

– SV bør gå inn i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å forsøke å få til et best mulig grunnlag, sier landsstyremedlem og nyvalgt stortingsrepresentant og fylkesleder i Rogaland SV, Ingrid Fiskaa til NRK.

Ingrid Fiskaa er inne på rogalandsbenken Stortinget. Her frå valvake til SV på Spor 5 i Stavanger.

TENKER SELV; – SV-medlemmene tenker selv, det er ingen automatikk i at et anbefalt regjeringsgrunnlag får et ja i uravstemning, sier Ingrid Fiskaa, nyvalgt stortingsrepresentant og fylkesleder i Rogaland SV.

Foto: Thomas Ystrøm

Fiskaa er blant SVs erfarne nye stortingsrepresentanter og har flere års fartstid på Stortinget som fast møtende vararepresentant bak seg.

– Dersom SVs ledelse mener et eventuelt forhandlingsresultat er så godt at de vil legge det ut til uravstemning med anbefaling om regjeringsdeltagelse, er det da nærmest automatikk i et klart ja-flertall blant partimedlemmene, slik du ser det?

– Jeg har stor tro på SV-medlemmene er fornuftige folk som tenker selv. Og det er ingen automatikk i at et anbefalt forhandlingsresultat får et ja i en uravstemning. Men det er klart at dersom en samlet partiledelse kommer tilbake med et resultat de vil anbefale, så vil det veie tungt, det er jeg helt sikker på.

– Er da et neiflertall i uravstemningen faktisk mulig?

– Får SV gjennomslag for en reell kursendring i norsk politikk med både offensiv miljøpolitikk og en kraftfull fordelingspolitikk, så vil jeg tro at medlemmene sier ja til det, så det er helt avhengig av et eventuelt forhandlingsresultat, sier Ingrid Fiskaa.

– Medlemmene avgjør

Partisekretær i SV, Audun Herning, understreker at det er partimedlemmene i uravstemning som avgjør om SV godtar et eventuelt framforhandlet regjeringsgrunnlag.

Landsmøtet til SV

MEDLEMMENE AVGJØR: Partisekretær i SV, Audun Herning, understreker at det er partiets medlemmer i uravstemning som avgjør om partiet godtar et eventuelt regjeringsgrunnlag med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvis man legger fram noe, så er det jo fordi at partiledelsen mener at dette er noe som faktisk får ned utslippene, som får ned forskjellene i Norge og som er veldig bra, så da regner jeg også med at man regner med at dette vil medlemmene være enig i, men det er jo medlemmene som avgjør, sier Herning til NRK

– Men det høres jo ut på deg som det er nærmest automatikk da, at hvor først partiledelsen anbefaler en regjeringsplattform, så blir det «ja»?

– Nei, det er det ikke, ikke i det hele tatt! Det er jo medlemmene som skal bestemme. Men det er klart at hvis man legger fram noe er det jo fordi man mener at det er bra nok på de viktigste sakene, få ned ulikhetene i Norge og få ned klimautslippene, sier Audun Herning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger