NRK Meny
Normal

Ingen asylrekord likevel

Siden juli i fjor har norske politikere snakket om at det aldri har kommet flere asylsøkere til landet enn i dag. Tall fra UDI viser at det ikke ble noe asylrekord likevel.

UDI

Utlendingsdirektoratet behandler alle søknader om asyl i Norge.

Foto: Arkivfoto: Stian Lysberg Solum, Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Tallene skal legges frem av justisminister Knut Storberget og direktør Ida Børrresen i Utlendingsdirektoratet (UDI) på en pressekonferanse i morgen.

Den ferske oversikten viser at det kom i alt 17.173 asylsøkere til Norge i løpet av 2009. Det er 2700 flere enn i 2008. Da kom det inn over 14.400 asylsøknader . Likevel er tallet lavere enn i rekordåret 2002, da 17.480 asylsøkere kom til landet.

Dermed er det fremdeles ”Jern-Erna” Solberg som har tatt imot flest asylsøkere, i sin tid som kommunalminister.

Mot slutten av fjoråret stupte tallet på registrerte asylankomster. Det er en av grunnene til at det ikke ble noen ny asylrekord i 2009.

Ville stramme inn

- Den rødgrønne regjeringen vil med stor sannsynlighet bli den regjeringen som setter rekord i antall asylsøkere som kommer til landet, sa Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen i juli i fjor.

Etter at UDI la frem tall den 1. juli som viste at 2500 flere søkere var registrert enn på samme tid året før, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen:

- Tallene er så høye, at hvis vi ikke setter inn tiltak kan det fort bli 18.000 eller mer.

Men det totale antallet ble altså ikke rekordhøyt.

Regjeringen la i fjor sommer frem en asyl-innstramming i 13 punkter . Målet var å bli strengere mot mindreårige og barnefamilier.

Fra 1. januar gjelder blant annet nye regler for familieetablering, som innebærer krav om at man skal være i jobb eller utdanning i minst fire år.

LES: Flere asylsøkere til Norge

LES: Venter 17.300 asylsøkere til Norge i år

- Kan ikke sammenligne med 2002

- Regjeringens små innstramminger har kanskje fungert nok til at tilstrømmingen er redusert med noen få hundre asylsøkere, vedgår Per-Willy Amundsen overfor NRK.no.

Han synes likevel ikke det totale antallet asylsøkere i 2009 er så interessant.

- Vi har hatt ekstremt høye tall i 2009, selv om det statistisk sett ikke ble rekord. Det blir også feil å sammenligne tilstrømmingen i 2009 med den i 2002, mener Amundsen.

Den innvandringspolitiske talsmannen sier det i 2002 var svært mange grunnløse asylsøkere, og at mange kom i busser fra Øst-Europa. Flere av søknadene kunne behandles etter 48-timersregelen og søkere med avslag ble sendt rett ut igjen.

- Nå er det mye mer kompliserte saker. Behandlingen av sakene kan vare i månedsvis og mange asylsøkere sitter lenge på mottak. En del får opphold og skal ut i kommunene, påpeker Amundsen.

Amundsen sier det er budsjettert med totalt 13 milliarder kroner i asylutgifter i 2010, en rekordhøy sum.

- Det er betydelig større utfordringer for mottaks- og saksbehandlingssystemet i dag enn i 2002, både når det gjelder kostnader og kompleksitet, mener han.

Fra land i krig

Tallene fra UDI viser at asylsøkere utgjorde rundt 14 prosent av de som kom til landet (2008). De fleste innvandrere kommer for å jobbe eller for å gjenforenes med familie.

De aller fleste kommer fra land som er hardt rammet av krig og konflikter.

Mer enn halvparten av asylsøkerne som kom til Norge i fjor, kom fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak.

I rekordåret 2002 kom flest fra det tidligere Jugoslavia, Russland og Irak.

En asylsøker er en person som på egen hånd og uanmeldt kommer til Norge og ber om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Basert på FNs flyktningkonvensjon og norsk lov gir Norge beskyttelse til de som er forfulgt på grunn av religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en spesiell sosial gruppe.

Illustrasjonsbilde: asylsøkere

Illustrasjon: De fleste asylsøkerne kommer fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger