Informasjonssvikt avdekket i 2006

Feil som ble gjort under terrorangrepet i Oslo 22. juli ble også avdekket under en antiterrorøvelse allerede i 2006.

Politihelikopter/regjeringskvartalet

Mange spesialtrente politifolk fikk aldri beskjed om å komme på jobb da bomben eksploderte i regjeringskvartalet.

Foto: Scanpix

I går innrømmet politiet i Oslo at varslingssystemet deres ikke fungerte, og mange spesialtrente politifolk fikk aldri beskjed om å komme på jobb.

En av politienhetene som er spesialtrent til å rykke ut ved terrorangrep i Oslo, skal ikke ha blitt varslet da bomba gikk av utenfor regjeringskvartalet, og Stortinget ble ikke sikret før over en time etter eksplosjonen .

Les også: Politiet innrømmer å ha teke omveg til Utøya

Mangelen på kommunikasjon ble avdekket allerede i 2006. En terrorøvelse i Oslo viste at viktig og nødvendig informasjon forsvant mellom etatene i krisearbeidet, og tilbake sto en svekket krisehåndtering.

– En kjempeutfordring

Johan Fredriksen, stabssjef Oslo politidistrikt

Johan Fredriksen, stabssjef i Oslo politidistrikt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Stabssjef i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, sier de nå har utviklet bedre rutiner, men innrømmer at informasjonsflyten ikke er bra nok.

– Det vil være en utfordring, og det har vært en utfordring i hele verden ved større hendelser.

– Så det å formidle situasjonsbildet til alle som trenger det, og kommunisere godt i sanntid er en kjempeutfordring, og det er et funn i alle øvelser over hele verden, og vil også være det i fremtiden, sier Fredriksen.

I dag er det opp til hver enkelt politimester å be om hjelp fra forsvaret eller andre politidistrikter når katastrofen rammer.

Etterlyser nasjonal politisjef

Tidligere etterretningsoffiser Bernard Duncan Lyng har lang erfaring med å vurdere terrorfare i Norge. Han mener Norge bør ha én nasjonal politisjef som kan håndtere slike situasjoner.

Da vil det også være lettere å varsle å varsle alle tidsnok, og få viktig informasjon fram, mener Lyng.

– Har man en sentral ledelse, vil varslingen skje fra vedkommendes sentral, og den vil skje på en slik måte at den følger de prosedyrene som gjelder. Da er det mindre fare for at man overser en viktig varslingsenhet og så videre ved at det kun er ett ledd som er ansvarlig for hele området, sier Lyng.

Lyng mener det er bedre å samle alt ansvar under en sjef når viktige avgjørelser skal tas raskt.

– Vi kan ikke forvente at 27 politimestere vil reagere likt på samme situasjon, og noen politimestere vil gjerne be om støtte fra Forsvaret umiddelbart, mens andre kanskje vil være litt mer reserverte, og det vil gå mer tid. Hvis vi har en nasjonal ledelse, kommer det kontant der og da, uten noen spørsmål, sier han.

Klokke på Stortinget og mangel på vakthold på Løvebakken

Det tok over en time før Stortinget var synlig sikret etter bombeangrepet.

Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger