Kriminelle infiltrerer offentlig sektor

Kriminelle gjenger har lykkes med å få egne folk inn i sentrale jobber i det offentlige, for å få styrt penger inn mot egne miljøer.

Kripos

Kripos er bekymret for at flere kriminelle skal få seg jobber i det offentlige.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Det sier politiet, som bekymrer seg over et arbeidsmarked som infiltreres av kriminelle nettverk.

I går samlet politi, næringsliv og offentlige etater seg for å for første gang gi en virkelighetsbeskrivelse av hva slags kriminalitet som preger bygg- og anleggsbransjen.

Assisterende sjef i Kripos, Vigleik Antun, sier at de nå også ser at kriminelle får jobber i offentlig sektor.

– Personer som er knyttet til det kriminelle gjengmiljøet har fått posisjoner i offentlig sektor, hvor de kan tilby den type goder til sitt miljø, sier Antun.

Som hva da?

– Det kan være økonomisk støtte, som Nav-fordelinger med mer.

Infiltrering brer om seg

Vigleik Antun

Assisterende sjef i Kripos, Vigleik Antun.

Foto: Kripos

Kripos har lenge sagt at i 2014 er det arbeidsmarkedskriminaliteten som står øverst på blokka.

Antun, som for tiden er sjef, presenterte i går en lang liste med problemer de må hanskes med for å komme de organiserte kriminelle til livs.

Infiltrering, der kriminelle tar seg jobber på store offentlige arbeidsplasser, er et av problemene.

– Det at vi ser at dette begynner å bre om seg, gjør oss bekymret, sier han.

Foreløpig har ikke Kripos klart å avdekke tegn til korrupsjon, og det er derfor noe usikkert hva som er det reelle omfanget hittil. Men Antun sier likevel at de ser kriminelle har lykkes nå.

– Vi har sett tendensen til forsøk på dette tidligere hvor dette ikke har lykkes, men nå ser vi at de har lykkes, sier Antun.

Kripossjefen pekte på tre nettverk som utgjør hovedproblemet: Kriminelle litauere, kriminelle fra balkan og gjengkriminelle.

Sistnevnte har altså klart å bevisst posisjonere sine egne folk i det offentlige.

Les også: Dette er miljøene Kripos er mest redde for

– Sammensatt kriminalitet

Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Arbeidskriminalitet angår langt flere enn Kripos og politiet.

For å bli mer effektive i kampen mot svart økonomi har flere etater på tvers styrket samarbeidet .

I vinter startet et unikt samarbeid mellom Skatteetaten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Arbeidstilsynet, politiet (Politidirektoratet, politiet og Kripos), påtalemyndigheten (Riksadvokaten) og næringslivet (Næringslivets sikkerhetsråd).

Skatteetaten, Nav og Riksadvokaten var blant mange som i går for første gang sammen ga en samlet virkelighetsbeskrivelse av hvordan organiserte kriminelle miljøer tar seg inn i arbeidsmarkedene.

Det strekker seg over mange områder, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Dette er sammensatt kriminalitet. Vi ser det på skattesvindel, vi ser det på trygdesvindel. Vi ser det også på menneskehandel og sosial dumping. Veldig mange ulike offentlige virksomheter har et ansvar for å få bukt med dette. Så dette er en veldig god start, sier Holte.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger