Imam mener andre imamer også bør holde fredagsbønn på norsk

Imam Sheikh Mahmoud Jalloul i Oslo holder fredagsbønn på norsk, og mener flere imamer bør gjøre det samme. – Det er viktig å kjenne samfunnet vi bor i, sier Jalloul.

Sheikh Mahmoud Jalloul i Tauheed-moskeen i Oslo mener andre imamer må lære seg norsk.

Intervju: Sheikh Mahmoud Jalloul i Tauheed-moskeen i Oslo mener imamer i Norge må ha kunnskap om norske forhold.

Sheikh Mahmoud Jalloul i Tauheed-moskeen i Oslo holder ofte en versjon av sin fredagsbønn på norsk.

– Ofte når jeg holder fredagsbønnen, eller andre forelesninger, pleier jeg å tale på norsk. Grunnen til det er at vi har flerspråklige her i menigheten, folk med forskjellig bakgrunn, og norsk er det felles språket som alle forstår, sier Jalloul til NRK.

I tillegg påpeker Jalloul at det kommer en del norske konvertitter for å høre fredagsbønnen.

– Jeg vil også spesielt ta hensyn til ungdommer, som ikke kan så mye arabisk eller urdu. Man må tenke på dem, slik at de får med seg budskapet vi vil fremme til våre medlemmer.

– Må kjenne samfunnet vi bor i

Mehtab Afsar

Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge mener det kommer til å bli et krav at fredagsbønnen holdes på norsk i mange moskeer.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Jalloul ber nå andre imamer følge etter, og holde sine forelesninger på norsk.

– Andre imamer bør lære seg norsk godt, og bruke det mer. Norsk er et fellesspråk for oss alle, og det er gjennom dette språket vi kommuniserer med hverandre, sier Oslo-imamen.

– Det er viktig, og jeg har sett direkte resultater av hvordan ungdommer reagerer på det som blir sagt på norsk. Vi pleier også å ta for oss aktuelle debatter i samfunnet, enten det er lokalt og nasjonalt.

Det vanlige er at fredagsbønnen i mange moskeer foregår på arabisk. Mahmoud Jalloul mener åndelige ledere i Norge også bør kunne litt om norsk geografi, historie og politikk.

– Vi bor i et samfunn, og vi må kjenne det samfunnet vi bor i. Vi må vite hva som foregår rundt oss, for det påvirker oss både direkte og indirekte, sier Jalloul.

– Går mot norsk i fremtiden

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, sier det bør være et krav at imamer behersker norsk.

– Jeg sier ikke at man bør, men at man må lære seg norsk. Når vi bor i Norge, så er norsk vårt førstespråk. Det er alfa og omega at religiøse ledere også kommuniserer dette språket, sier Afsar.

– Hvorfor er det slik at flere imamer ikke behersker norsk?

– Det er flere grunner. Blant annet at man ikke har bodd her lenge, eller at man bare predikerer på morsmålet – fordi medlemsmassen krever det, sier Afsar, som også mener det bør holdes kurs for å få flere norsktalende imamer.

Afsar støtter forslaget om at flere fredagsbønner bør holdes på norsk.

– Jeg ønsker dette velkommen. Jeg vet at det i Oslo og omegn er rundt syv moskeer som har norsk som språk i sine fredagstaler. Det går den veien at flere og flere imamer behersker norsk godt nok, og vi håper dette går så fort som mulig.

– Hvilket språk kommer fredagsbønnene til å bli holdt på i fremtiden?

– Det kommer til å bli norsk. Norsk er vårt hovedspråk og førstespråk. Etter hvert vil de som er aktive i moskeer ha bodd i Norge så lenge at de krever at imamen snakker norsk, sier Afsar.

Fredagsbønnene i moskeer her i landet bør også være på norsk. Det mener imam Sheikh Mahmoud Jalloul i Tauheed-moskeen i Oslo, som selv taler på norsk. Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, ønsker forslaget velkommen.

Reportasje: Sheikh Mahmoud Jalloul i Tauheed-moskeen i Oslo mener imamer i Norge må ha kunnskap om norske forhold.

SISTE NYTT

Siste meldinger