NRK Meny
Normal

– Dataverktøyene til drapsetteforskere kan falle ut seks timer på en uke

Et av de mest sentrale dataverktøyene til drapsetterforskerne i Oslo henge seg opp flere timer i uka. Avdelingsdirektøren for Politidirektoratets IKT-satsing erkjenner at situasjonen er for dårlig.

Grønland politistasjon

Hos Voldsavsnittet ved Grønland politistasjon har man etterforsket flere av de mest profilerte drapssakene i Norge de siste årene. Datasystemer som ikke fungerer er en hemsko for etterforskerne, memer tillitsvalgte.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Eirik Wilmann tillitsvalgt for etterforskerne ved Seksjon for Volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Det er her flere av de mest alvorlige straffesakene i Oslo etterforskes, deriblant alle drap og drapsforsøk.

Han er ikke mindre frustrert enn de ansatte ved operasjonssentralen når det gjelder dataverktøyene han og kollegaene jobber med daglig. Også ved Voldsavsnittet hender det at essensielle datasystemer kneler, noe som hindrer etterforskningen.

I høst ble problemene så store at Wilmann bestemte seg for å dokumentere «nedetiden» ved hjelp av et eget IKT-verktøy.

– IKT-en er et problem. Det går veldig mye tid. Jeg og to andre tillitsvalgte for etterforskning og en sivil på anmeldelsesmottaket regna en periode før jul på hvor mye tid vi tapte. Vi målte i snitt seks timer arbeidstimer per uke, sier Wilmann.

Han påpeker at det er «litt opp og ned» hvor stabilt systemet er, og undersøkelsene ble gjort i en dårlig periode.

Må føre logg med penn og papir

NRK kunne torsdag fortelle at et av de mest sentrale dataverktøyene ved operasjonssentralen i Oslo, PO-loggen, stadig overbelastes. Dette fører til operasjonslederne tidvis må notere og videreformidle viktige opplysninger med penn og papir, noe som også skjedde 22. juli 2011.

De tillitsvalgte mener problemet bare er et av flere i Politi-Norge, og mener summen er at den totale beredskapen i politiet ikke er styrket etter terrorhandlingene.

– Den er ikke bra nok, og har ikke forandret seg merkverdig. Vi har en beredskap i dag som ikke er god nok til å håndtere så store hendelser, sa Kristin Aga, leder i Oslo politiforening til NRK torsdag.

POD: IKT-situasjonen er ikke god nok

Cato Rindal

Cato Rindal i Politidirektoratet legger ikke skjul på at politiet har store problemer på ITK-siden.

Foto: Politiet / Presse

Dataverktøyet Wilmann referer til kalles «BL», og brukes blant annet til å skrive rapporter. Systemet er også søkbart, og skal også være en ressurs for å kunne samle opplysninger om pågående etterforskning.

– I periodene når det er som verst er det en stor tidstyv. Samtidig er det en HMS-aspekt ved det. Det skaper stress, er frustrerende og gjør det ennå vanskeligere å holde tidspunkter som gjelder etterforskning, sier Wilmann.

NRK har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som ikke ønsker å kommentere problemene, og viser til Politidirektoratet.

Cato Rindal ble i 2013 ansatt som Avdelingsdirektør for IKT-satsingen i Politidirektoratet (POD). Rindal har tidligere vært direktør for Sykehuspartner IKT, som leverer IKT-tjenester til Helse Sør-Øst. Han erkjenner at politiet per i dag har mye å ta tak når det gjelder IKT.

– IKT-situasjonen i politiet ikke god nok, og har lenge vært dårlig. Når vi ikke har gode nok arbeidsverktøy, jobber vi heller ikke så effektivt som vi skulle ønske. Det er alle enige om, og vi jobber intenst med å bedre situasjonen, sier Rindal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Eririk Wilmann og Hans Amund Solberg

Eirik Wilmann (t.v) er tillitsvalgt ved Voldsavsnittet i Oslo. Her sammen med Hans Amund Solberg, som representerer de ansatte ved operasjonssentralen.

Foto: Presse / NRK

– Må lagre hele tiden

Ifølge Eirik Willmann ved Voldsavsnittet er ikke det tidligere nevnte «BL-verktøyet det eneste som ikke fungerer tilfredsstillende for drapsetterforskerne.

Wilmann viser til «Driftskonsept 2» eller «D#2» (Dash 2), et omfattende system som ble innført i 2011. Tidligere har politimenn i en kronikk på Aftenposten.no omtalt systemet som «Krasj 2», på grunn av dets mange mangler.

Systemet skulle danne grunnplattformen for all IKT-drift i politiet. Like fullt er det flere problemer knyttet til systemet, mener Wilmann.

– Man kan sitte å skrive avhør, og så faller man helt ut. Hvis man ikke har sittet og trykket på «lagre» hele tiden, må man jo begynne på nytt.

– Håpløst

Wilmann peker på også bemanningen ved etterforskningsavdelingen er et problem, i tillegg til IKT-utfordringene som skaper frustrasjon blant de han er tillitsvalgt for.

– Det er en ustabilitet og en treghet som mange av de jeg snakker med – og det er mange – kjenner seg igjen i. Det er håpløst, sier Wilmann, som etterlyser bedre løsninger.

Rindal i Politidirektoratet (POD) sier han har forståelse for at de ansatte i politiet oppfatter situasjonen som frustrerende. Han sier utålmodigheten etter å få på plass nye IKT-verktøy er stor, også i politiets ledelse.

– Vi jobber hardt med å bedre IKT-situasjonen på mange ulike nivåer. Vi jobber med et stort IKT-løft for fremtidens politi, og jobber samtidig med konkrete løsninger på kortere sikt som skal utnytte de systemene vi har bedre, forklarer Rindal.

Tar selvkritikk

Han forsikrer om at POD ser alvoret i saken.

– Hvordan har man havnet i denne situasjonen?

– Det er et resultat av manglende prioritering og styring over lang tid. Det har ikke vært tilstrekkelig evne og vilje til å fokusere på investeringer innen IKT-området, mener han.

Rindal vedgår at POD må ta sin del av ansvaret for at IKT-satsningen har tatt så lang tid.

– Men dette krever investeringer langt utenfor vårt driftsbudsjett, så her må politikerne også være villige til å bevilge penger til et betydelig IKT-løft for politiet, fastslår han.

Operasjonssentralen i Oslo

NRK kunne mandag fortelle at et av de viktigste dataverktøyene ved IKT-sentralen i Oslo fortsatt kan knele under store hendelser.

Foto: NRK / NRK


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger