Ikke plass til fornybart i Equinors første kvartalsrapport

Statoil byttet i mai navn til Equinor fordi selskapet skal bli et bredt energiselskap. Men i selskapets første kvartalsrapport er hverken vindkraft, solceller eller fornybart nevnt med ett eneste ord.

Equinor

Da Statoil-sjef Eldar Sætre presenterte navnebyttet fra Statoil til Equinor, var begrunnelsen blant annet at selskapet går fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap. Men i første rapport med nytt navn er det få spor av annet enn olje og gass.

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

I Equinors første kvartalsrapport som eget selskap, står det ikke ett ord om hverken vind, fornybart eller solkraft. Ordet «justert» er til sammenligning nevnt 175 ganger, i den 40 siders lange rapporten.

Statoil endret i mai navn fordi det i fremtiden skal bli et bredt energiselskap.

Men til tross for at selskapet leverer fornybar strøm til nærmere en million husstander, er det i Equinor-sammenheng økonomisk for smått til at det får plass i selskapets kvartalsrapport.

Der står det ingenting om selskapets fornybarvirksomhet.

Thina Saltvedt, analytiker i Nordea

Nordea-analytiker Thina Saltvedt synes det er overraskende at Equinor ikke bruker muligheten til å fortelle mer om sin fornybarsatsing i sin første rapport med nytt navn.

Foto: Johan Sættem

– Jeg synes det er litt overraskende, nettopp fordi Equinor nå har brukt mye ressurser på å markedsføre seg som et bredt energiselskap, sier Nordea-analytiker Thina Saltvedt.

– Rart at de ikke benytter muligheten

Før helgen leverte Equinor sin første finansielle rapport som eget selskap. Men til tross for at Equinor reklamerer massivt for å fortelle om at Statoil nå er i endring, var det kun resultatene fra Olje- og gassvirksomheten som fikk plass i rapporten.

– De har jo investert både i sol og i vind og har avsatt et fond som skal investere i nye energiformer. I strategien gjør man jo det, så da er det rart at de ikke benytter denne muligheten til å kommunisere det enda tydeligere til både investorer og menigmann, sier Saltvedt.

Bård Glad Pedersen

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor mener finansmarkedene er grundig informert om fornybarsatsingen blant annet gjennom selskapets kapitalmarkedsdag.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Equinors vindparker forsyner allerede i dag mange hundre tusen husstander i Storbritannia og Skottland med strøm, og flere vind- og solprosjekter er under utvikling, blant annet i sentral Europa og Brasil.

– Fordi man har skiftet navn blir man jo nysgjerrig på hvordan det går med disse satsingene. Og da ønsker man jo å se det, selv om det er smått i dag, sier Saltvedt.

– Innfrir ikke kravene

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor mener selskapet har informert kapitalmarkedet grundig om sin satsing på fornybar energi, både når det gjelder forventet avkastning og planlagte investeringer.

Frem mot 2030 skal selskapet investere 100 milliarder kroner, eller opp mot hver femte investerte kroner i fornybar energi.

Men enn så lange er fornybarsatsingen så liten at den ikke får plass i kvartalsrapportene.

– I kvartalsrapporten informerer vi om at vi har hatt et resultat på cirka 35 milliarder kroner før skatt. Fornybarvirksomheten innfrir så langt ikke de kravene som kreves for å bli et eget rapporteringssegment, sier Glad Pedersen.

For når Norges største selskap rapporterer om sine tall, utgjør fornybarsatsingen foreløpig så lite, at det inngår i sekkeposten "Andre inntekter" i regnskapene.

Teodor Sveen-Nilsen, finansanalytiker i Sparebank1 Markets

– Det ville vært nyttig å ha flere tall på fornybarsatsingen, sier finansanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets.

Foto: Johan Sættem / NRK

– Som andel av selskapet er fornybarvirksomheten så langt liten, selv om vi har prosjekter som kan forsyne en million husstander med fornybar energi, sier han.

– Ikke mulig å regne uten tall

Statoil-analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets har heller ikke funnet noe om hverken vindkraft eller fornybart i rapporten.

– Jeg vil si at det er en kuriositet, men jeg vil understreke at finansmarkedene ikke bryr seg så veldig mye om det akkurat nå, annet enn at det ville vært nyttig å ha tall på det. Men enn så lenge er det en begrenset andel av virksomheten som er fornybar, sier Statoil-analytikeren.

Han sier at slik det er nå, er det det ikke mulig å regne grundig på Statoils fornybarsatsing med utgangspunkt i kvartalstallene.

– Helt klart. Det er veldig vanskelig å mene noe om ting man ikke har tall på, avslutter han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger