Hopp til innhold

Riksmekleren har ikke avtalt nye møter med KS og lærerne

Det ser ikke ut til at det er noen tydelig bevegelse i konflikten mellom KS og Utdanningsforbundet. Allerede i neste uke kan storstreiken være i gang.

Forhandlingsleder i KS Per Kristian Sundnes og leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied

Forhandlingsleder i KS Per Kristian Sundnes og leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied ble i utgangspunktet enige om en avtale i årets lønnsoppgjør. Den stemte imidlertid 73 prosent av medlemmene i Utdanningsforbundet mot.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Vi har kontakt med partene kontinuerlig, men det er ikke satt noe avtalt møte denne uken på det nåværende tidspunkt, sier mekler Reidun Wallevik til NRK.

Sammen med riksmekler Nils Dalseide er det Wallevik som er satt til å arbeide med konflikten mellom KS og Utdanningsforbundet.

Det var opprinnelig planlagt et møte mellom partene og meklerne like før helgen, men det ble utsatt for å gi partene mer tid til forberedelser.

«Står til rådighet til enhver tid»

Nå er det altså klart at det per nå ikke er satt noen ny tid for møtet, noe som kan tyde på at det foreløpig ikke er noen bevegelse i konflikten, som kan utvikle seg til en storstreik.

Riksmekler Nils Dalseide var i kontakt med partene allerede i slutten av juni og ga beskjed om at «meklerne til enhver tid står til rådighet hele sommeren, og at det tilbudet vil vedvare så lenge enighet ikke har oppstått».

Mekler Reidun Wallevik

Mekler Reidun Wallevik sier de har en god dialog med partene, men bekrefter at det foreløpig ikke er avtalt noe møte med dem denne uken.

Foto: Kent-Amar Eriksen, NRK

Foreløpig har det ikke ført frem.

– Vi er rede til å møtes umiddelbart dersom vi ser en mulighet til at dette kan løses raskt, sier Reidun Wallevik.

– Partene er konstruktive

Hun understreker at de har en god dialog med partene.

– Sånn som jeg opplever partene, er de konstruktive, sier hun.

Også riksmekler Nils Dalseide betegner kontakten som konstruktiv.

Har det vært noen bevegelse siden streiken ble innledet?

Ja, vi hadde et konstruktivt møte med alle parter og avklarte enkelte spørsmål som er av betydning for det videre meklingsarbeidet. Så vi har etablert en innledende konstruktiv dialog, sier Dalseide.

I hvilken grad har du inntrykk av at partene vil jobbe for en løsning innen den varslede opptrappingen?

– Det er partene som bestemmer hva de er mest tjent med, en fortsatt konflikt, eller en mulig løsning. Riksmekleren kan utelukkende tilrettelegge for en løsning i saker hvor partene ser seg mest tjent med det. I den kontakten vi har hatt med partene, har det vært mitt inntrykk av de er åpne for å lete etter alternativer til en fortsatt konflikt. Det ser jeg på som en positiv ressurs i meklingen, sier Dalseide.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har understreket at han forventer at partene gjør sitt ytterste for å finne en løsning.

Kan trappe opp lærerstreiken neste uke

Da lærerstreiken begynte 1. juli, ble i første omgang 36 lærere tatt ut i streik på en ungdomsskole i Bergen.

Utdanningsforbundet, som organiserer 93.000 lærere, har varslet en kraftig opptrapping av streiken i forbindelse med skolestart og har sagt at flere tusen lærere kommer til å bli tatt ut i streik.

Nøyaktig når opptrappingen trer i kraft, eller hvilke skoler som rammes, er foreløpig ikke kjent. Årsaken er at arbeidsgiver skal varsles først, og det skjer fire dager før streiken trappes opp.

Mange steder i landet er det skolestart for elevene om et par uker. Neste uke begynner imidlertid mange lærere sine planleggingsdager.

Utdanningsforbundet kan velge å trappe opp streiken i forbindelse med lærernes skolestart, altså deres planleggingsdager, og ikke vente til elevene kommer tilbake på skolebenken etter sommerferien.

I så fall kan storstreiken iverksettes allerede neste uke.

Førsteklassinger skal møte som planlagt

Har du barn som skal begynne i 1. klasse etter sommerferien, kan imidlertid regne med at de skal begynne som planlagt, i hvert fall første skoledag, uavhengig av om skolen rammes av streiken eller ikke.

– Det vi har sagt, er at førsteklassingene skal tas imot på en god måte første skoledag, og de skal få lov til å begynne på skolen som planlagt, sa Kolbjørg Ødegaard, som sitter i Utdanningsforbundets streikekomité, til NRK forrige uke.