Ikke et enestående tilfelle

Åslaug Haga tror departementet kan ha brutt loven mange ganger. Hun sier til NRK at Eli Arnstads ansettelsesprosess trolig ikke er et enestående tilfelle.

Olje og energiminister Åslaug Haga
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Olje- og energidepartementet (OED) skal nå sette ned et utvalg med eksterne konsulenter som skal gå gjennom et 20-talls kontrakter i departementet.

HØR: Haga tar ansvar

LES: Haga innrømmer lovbrudd

Tar opp saken i Stortinget

Carl I Hagen (FrP) kommer til å ta opp avtalen mellom olje og energiminister Åslaug Haga og hennes partifelle Eli Arnstad i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Nå vil Hagen ha en redegjørelse fra statsråden, skriver Aftenposten.no.

Tar fullt ansvar

- Jeg tar fullt ansvar for en sak med dårlig saksbehandling, sier Haga til NRK.

Ifølge Haga har ikke OED fulgt opp forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Noe som blant annet vil si at noen konsulenttjenester ikke er satt ut på anbud, slik loven krever.

Haga innrømmet tideligere i dag at departementet hadde brutt loven da de ansatte Eli Arnstad som ekstern konsulent.

Henter inn hjelp utenifra

Arnstad skal jobbe med spørsmål knyttet til fornybar energi i OED, et felt Haga mener departementet ikke har nok kunnskap om. På tross av disse mangelfulle interne kunnskapene valgte altså ikke OED å hente inn anbud fra flere aktører i markedet. De undersøkte heller ikke om andre innehar slik kunnskap. Det er dette Haga beklager.

Hun sier selv at departementet ønsker å øke kompetansen på dette feltet, og at eksterne konsulenter nå skal se på ansettelsesprosessene knyttet til alle eksterne konsulenter i OED. Ifølge Haga er det er ingen ting som tyder på at avtalen med Arnstad er ugyldig.

Ingen skal bryte loven

Haga avkrefter at ansettelsen av Arnstad har vært en vennetjeneste.

- Ingen skal bryte loven på noe tidspunkt, sier Haga til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger