Hopp til innhold

Ny energirapport vekker oppsikt: – Overrasket over at de er så klare

Denne gangen er det ikke en klimaorganisasjon som foreslår å slutte å lete etter mer olje og gass. Nå kommer det fra IEA – Det internasjonale energibyrået.

Valhall-feltet i Nordsjøen

KAN STÅ: I følge IEAs klimarapport bør verden først og fremst holde seg til eksisterende felt som Valhall-feltet på bildet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Det at dette kommer fra olje- og gassektorens «venner» tror jeg vil endre diskusjonen ganske mye, sier forskningsdirektør Glen Peters ved Cicero til NRK.

Glen Peters

Forskningsdirektør Glen Peters ved Cicero har selv bidratt med faglige innspill til IEA-rapporten før publisering.

Foto: Cicero

I en fersk rapport har IEA analysert hva som skal til i praksis for å Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader i snitt.

For å nå målet, må nemlig utslippene falle raskt allerede mot 2030 og nå «netto null» i 2050. IEA har sett på hva dette vil bety for energiforsyning, industri, transport og klimateknologier som karbonfangst og -lagring.

En av konklusjonene er at olje-, kull- og gassforbruket må falle raskt. Så raskt at vi allerede har det vi trenger.

Fatih Birol, administrerende direktør i Det internasjonale energibyrået, oppfordrer verdenslederne til å prioritere grønn energi når de skal gjenoppbygge økonomiene sine igjen.

Fatih Birol har leder IEA siden 2015.

Foto: Mandel Ngan / AFP

– Utenom prosjekter som er igangsatt i 2021, blir ingen nye olje- og gassfelt godkjent for bygging i vårt veikart, og det trengs ingen ytterligere kullgruver eller gruveutvidelser, skriver IEA i rapporten.

Analysene fra byrået blir brukt av regjeringer og selskaper verden over, også i Norge. Byrået har tidligere blitt kritisert for å være for olje-vennlige og for lite opptatt av potensialet til fornybar energi.

– Jeg ble ganske overrasket over at de er så klare på at det ikke er behov for mer olje, kull eller gass, sier Peters.

Regjeringen hevdet det motsatte i februar

Olje. og energiminister Tina Bru (H)

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ville i februar «avlyse debatten» om hvorvidt norsk oljeleting var i tråd med klimamålene.

Foto: NRK

Rapporten er en aldri så liten kalddusj for regjeringens klima-argumentasjon.

I februar, i forbindelse med Perspektivmeldingen, hevdet nemlig regjeringen at å fortsette leting etter olje og gass var i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

– Vi kommer uansett til å produsere på et nivå som er i tråd med det vi trenger å gjøre for å nå klimamålene, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) til NRK den gang.

Regjeringen viste til FNs klimapanels ulike klimascenarioer fra 2018. I de scenarioene der global oppvarming begrenses til 1.5 grader, vil forbruket av olje i snitt falle 66 prosent og for gass 40 prosent.

Selv med nye funn, anslår Perspektivmeldingen at norsk olje- og gassproduksjon vil falle 65 prosent. Derfor er fortsatt norsk oljeleting i tråd med Parisavtalen, hevdet regjeringen.

Konklusjonen ble heftig kritisert av blant annet en av forfatterne bak FN-rapporten.

Bru: – Alle intensjoner om å nå vårt klimamål

IEA er også av en annen oppfatning: I deres veikart faller verdens olje- og gassetterspørsel mer enn det regjeringen legger til grunn.

Overfor NRK holder olje- og energiministeren fast ved sin uttalelse fra februar. Hun sier produksjon på norsk sokkel kommer til å falle dramatisk frem mot 2050.

– Framskrivningene vi har viser at det er den veien det går. Så er det ulike modelleringer av dette. Vi har lent oss på FNs klimapanel sine scenarioer og modeller. Det som kommer i dag er en annen analyse, men de viser uansett helt tydelig at produksjonen og bruken må falle for å nå målet, sier Bru.

Hun legger til at IEAs analyser likevel er «kjempeviktige», og at regjeringen har lent seg på dem lenge.

– Den viser hva som må til for å lykkes med dette. Norge har alle intensjoner om å nå vårt klimamål. Denne rapporten viser at hvis resten av verden ønsker å gjøre det samme, så er det her vi kommer til å være i 2050, sier Bru.

Mer fornybart, mindre karbonfangst

Energibyrået har i motsetning til FN kun sett på ett scenario i tråd med 1.5-gradersmålet. Dette er til gjengjeld svært grundig og detaljert, og sier noe om hva byrået mener er mest realistisk å få til.

Byrået legger til grunn en voldsom satsing på fornybar energi. I 2030 alene bygges det 630 GW solkraft og 390 GW vindkraft. Dette er fire ganger så mye som rekordnivået i 2020.

Samtidig legger IEA til grunn mindre omfattende bruk av blant annet karbonfangst og –lagring enn det mange andre analyser gjør.

I sum gjør dette at etterspørselen etter olje vil falle med 75 prosent fram til 2050, ifølge rapporten. For gass er fallet 55 prosent.

Thina Saltvedt i Nordea

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea har anlysert olje- og energimarkeder i en årrekke.

Foto: Frode Berg / NRK

– IEA sier rett ut at vi trenger ingen nye prosjekter, men bør konsentrere oss mot det som er i gang og få ned avtrykkene som er på dem. Vi vil ikke ha behov for så mye olje- og gass som vi har trodd før, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NRK.

SV vil stanse nye letelisenser

SV har lenge vært kritiske til fortsatt norsk leting etter olje og gass.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener IEA-rapporten tilsier at den seneste konsesjonsrunden på norsk sokkel bør stanses.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV Trøndelag. Medlem av Energi og miljøkomiteen.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)

– Regjeringen er nødt til å trekke tilbake 25. konsesjonsrunde der oljeselskapene får mulighet til å boltre seg og lete etter olje og gass på mange nye felt utenfor norskekysten, sier han til NRK.

Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, er ikke like kategorisk:

– Jeg tror ikke denne rapporten betyr at vi her og nå skal slutte å lette etter ny olje og gass. Men vi må ta inn over oss at etterspørselen vil falle kraftig og fort, og da må vi ta inn over oss volumet av ny leting og produksjon i forhold til hva vi kan forvente bli etterspurt i framtida, sier han til NRK.

Regjeringen: – Vi har et langsiktig perspektiv

Olje- og energiminister Tina Bru sier peker på at det vil være behov for olje og gass også i 2050.

– Men hvem som skal levere den gjenstår å se hva slags pris man kan produsere for. Jeg tror norsk sokkel vil være konkurransedyktig i det bildet, sier hun.

Hun mener Norge allerede gjør veldig mye av det som rapporten peker på er nødvendig for å få ned utslippene, og sier den ikke vil påvirke den norske oljepolitikken nevneverdig fremover.

– For Norges del viser rapporten at vi ligger ganske langt foran på mange av de tingene som må skje rundt omkring i verden: At vi har så mange elbiler i Norge og at vi har et nesten 100 prosent fornybart energisystem og bruker vind- og vannkraft for å få strøm. Det er den største omstillingen som verden står foran, og her leder Norge an, sier hun.

AKTUELT NÅ