– Innsynsnekt kan rokke ved folkets tillit til politiet

I dag startet rettssaken som skal avgjøre om norsk presse skal få innsyn i lydopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

Astri Rynning ledet lagmannsretten under Treholt-saken i 1985

Astri Rynning ledet lagmannsretten under Treholt-saken i 1985. Pressen ønsker innsyn i hva som ble sagt under denne rettsaken.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Arne Treholt

Pressen vil ha tak i hele opptaksmaterialet fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Det å nekte pressen innsyn i en sak av så stor interesse er et inngrep i pressefriheten, sier NRKs advokat Ane Stokland i retten i dag.

Politiets sikkerhetstjeneste har gjentatte ganger avvist pressens krav om innsyn i hele opptaksmaterialet fra rettssaken da Arne Treholt ble dømt til landsforræderi i 1985.

NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Aftenposten, VG, Dagbladet og flere store regionaviser gikk derfor til sak mot Staten ved Politiets sikkerhetstjeneste for å få tilgang til lydopptakene som ble gjort under rettsaken.

– Vi føler vi har så gode argumenter slik at det ikke er noen tvil, sier nyhetsredaktør i NRK Stein Bjøntegård om forventet utfall av dagens rettsmøte.

Bjøntegård er mest frustrert over hvor lang tid saken har tatt.

– Jeg har et lite håp om at PST skal legge ned våpnene og skjønne at slaget er tapt. De bør spare rettsvesenet tiden og ressursene det tar å dra dette ut, sier han.

Les hele begjæringen her:

Begjæring om tilgang til lydbåndopptak til Oslo tingrett

– PST må begrunne hvorfor dette truer rikets sikkerhet

Dersom PST skulle mene at opptakene inneholder opplysninger som kan true rikets sikkerhet, må de begrunne hvorfor og hvilke deler av opptakene dette gjelder, mener Stokland. Hun sier at de aldri har begrunnet dette.

– Innsynsnekt rokker ved folkets tillit til politiet, sier Stokland.

– Uten slik informasjon får ikke pressen gjort jobben. Folk flest får informasjon om samfunnet gjennom media. Ved å begrense innsyn hindrer staten pressen i å utføre det som er kjernen i pressens oppgave, fortsetter Stokland.

Hun refererer også til sikkerhetsloven paragraf 11:

«Sikkerhetsgradering skal ikke gis virkning for lengre tid enn det som er strengt nødvendig, og graderingen skal senest bortfalle etter 30 år.»

– Dommen er avgradert, også den delen av dommen som var så hemmelig at det ikke var lov å ta opptak.

Regnet ikke Treholt-saken som avsluttet

Pressens samfunnsoppgave og sakens offentlig interesse betyr ikke at pressen dermed får automatisk tilgang til alle dokumenter og detaljer, forklarer politiadvokat Line Nyvoll i retten i dag.

– Da begjæringen kom, regnet vi ikke Treholt-saken som avsluttet. Derfor la vi til grunn andre vurderinger angående innsyn. Spørsmål om innsyn i lydopptakene er noe som må vurderes prinsipielt, sier Nyvoll.

– Det at opptakene er gamle, betyr ikke at det ikke fortsatt er behov for hemmelighetshold, fortsetter hun.

Les: Saksøker Staten for å få innsyn i Treholt-opptak

Treholt-rettssak

Fra rettssaken nå: Fra venstre, Nils Øy, nyhetsredaktør i NRK Stein Bjøntegård og Kristine Larsen.

Foto: Su Thet Mon

Åpent rettsmøte

Stokland har på vegne av Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og til sammen 20 redaksjoner saksøkt Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard representerer PST.

Arne Treholt 1985

Arne Treholt i 1985.

Foto: NRK

Rettsmøtet startet torsdag morgen og vil gå for åpne dører. Oslo tingrett mener det er av interesse for pressen og PST at retten blir åpen for allmennheten.

«Retten antar at temaene og presentasjonen av dem ikke tilsier at noen del av rettsmøtet går for lukkede dører. (...) Det gis derfor referatadgang fra rettsmøtet,» skriver tingretten.

– Alt må på bordet, slik at folk kan tro på at den avgjørelsen Gjenopptagelses-kommisjonen kommer frem til er riktig, sa nyhetsredaktør i NRK, Stein Bjøntegård tidligere i år.

Det er ventet at tingretten vil ha en avgjørelse klar i løpet av neste uke.

I retten

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard rekker over permen med punktene de skal gjennomgå i retten i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger