Hopp til innhold

I går ville Ap-Marthinsen diskutere oljemilliarder – i dag er det «ikke en aktuell diskusjon»

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener Marianne Marthinsens (Ap) utspill kan sette «tusenvis av arbeidsplasser i fare».

Valhall-feltet i Nordsjøen

NYE EVENTYR? Valhall-feltet, som består av til sammen seks oljeplattformer, har hatt oljeproduksjon siden 1982. Frp frykter at nye eventyr aldri vil bli realisert dersom leterefusjonsordningen fjernes.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson i Ap, tok nylig til orde for å diskutere hvor stor risiko staten skal ta for selskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd.

– Det er på sin plass å ha en løpende diskusjon om hvor stor risiko staten faktisk skal ta i letefasen, sa Marthinsen i en debatt i Arendal forrige uke, ifølge Aftenposten.

Marianne Marthinsen (Ap)

PROVOSERER: Høyre og Frp blir provosert av signalene Marianne Marthinsen (Ap) så sender ut.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Norge har betalt 70 milliarder kroner til oljeselskaper som har lett etter olje på norsk sokkel og gått med underskudd gjennom leterefusjonsordningen, skriver Aftenposten.

– Naturlig med diskusjon

Når Marthinsen utdypet utspillet overfor Aftenposten i går, sa hun at Ap vil sette i gang en samlet utredning for å få svar på hvordan denne usikkerheten kan ramme ulike sektorer i norsk økonomi.

– Når vi får en utredning på bordet som gir et klarere bilde av hva slags risiko vi faktisk løper, er det helt naturlig at vi tar en diskusjon også om leterefusjonsordningen, sa Marthinsen, men understreket at dette ikke er en del av partiets vedtatte politikk.

– Ikke en aktuell diskusjon

Men når NRK tar kontakt med Marthinsen mandag – dagen etter Aftenposten-saken ble publisert – har hun moderert seg kraftig:

– Det er helt uaktuelt å gjøre noe med leterefusjonsordningen nå, men vi har tatt til orde for å få på bordet en utredning av den samlete klimarisikoen Norge tar.

– Betyr det at det kan skje på sikt at dere går inn for at den bør endres?

– Nei, det er ikke en aktuell diskusjon nå. Leterefusjonsordningen er viktig for å få flere aktører inn på norsk sokkel, og for å få leting etter nye felt. Så må vi ha en vurdering av den samlede klimarisikoen Norge skal ta. Resultatet kan veldig godt bli at klimarisikoen må ned på andre områder fordi staten tar en del risiko gjennom leterefusjonsordningen.

– Ap spriker internt

– Så hva betyr dette egentlig, kan dere gå inn for endringer i framtiden, med en sånn vurdering på plass?

– Ingen kan si hva som skjer langt inn i framtida, og hvilke vurderinger som da ligger til grunn. Men det er ikke aktuelt å gjøre noe med dette nå.

Olje- og energiminister Terje Søviknes er ikke i tvil om hva som er bakgrunnen for at Martinsen har moderert seg:

– De forsøker nå å ro seg tilbake, men det er et alvorlig signal når den finanspolitiske talspersonen sår tvil om denne ordningen. Det tyder på at Ap spriker internt, sier Søviknes til NRK

Frp og Høyre er kritiske

Staten dekker 78 prosent av kostnadene til selskaper som går i underskudd på leting etter olje gjennom leterefusjonsordningen. 78 prosent tilsvarer 70 milliarder kroner fra 2013 til 2016, ifølge Finansdepartementet. På den andre siden krever staten like høy skatt på overskuddet fra selskapene.

Overfor NRK bekrefter både MDG og SV at de ønsker å gjøre noe med ordningen, mens Høyres nestleder Bent Høie beskriver det som en «veldig dårlig idé».

Olje- og energiminister Terje Søviknes går enda lenger, og er kritisk både til signalene om å revurdere oljerefusjonsordningen, og Marthinsens påfølgende snuoperasjon i intervjuet med NRK:

– Olje- og gassnæringen trenger forutsigbarhet, men Ap sår nå tvil om en avgjørende ordning som har gitt oss flere aktører som driver aktiv leting på norsk sokkel. Dette har vært avgjørende for nye funn, som igjen har gitt nye arbeidsplasser, sier Søviknes til NRK.

Olje og energiminister Terje Søviknes besøker Rosenberg på Hundvåg i Stavanger.

- MISTER ARBEID: Olje- og energiminister Terje Søviknes mener Marianne Marthinsens utspill kan true norske arbeidsplasser.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Særdeles skadelig

Statsråden mener altså at Marthinsens intervju med NRK tyder på intern uenighet i Ap.

– Det er åpenbart at det interne seminaret fortsatt pågår i Ap. De forsøker nå å ro seg tilbake, men det er et alvorlig signal når den finanspolitiske talspersonen sår tvil om denne ordningen. Det tyder på at Ap spriker internt, i tillegg til at de kan komme til å måtte forhandle med SV, Rødt og MDG som ikke ønsker å gå videre med ny leteaktivitet på norsk sokkel, sier Søviknes.

Han mener at «tusenvis av abreidsplassser kan bli satt i fare» dersom Ap gjør alvor av å gjøre endringer i leterefusjonsordningen, og viser blant annet til at det er 19 aktive rigger som driver med både leting og produksjon på norsk sokkel i dag.

– Disse sysselsetter 7600 ansatte i dag, inklusive underleverandører. Disse vil ble berørt først dersom selskapene ikke vil investere i nye letekampanjer på norsk sokkel. I tillegg kommer forsyningsbaser og norsk skips- og offshoreverft, sistnevnte sysselsetter 25 - 30 000 personer, sier Søviknes.

Alle markeder må leve med en viss grad av usikkerhet, hvorfor skal oljebransjen være vernet fra dette?

– Det er få bransjer som har så lang ledetid som olje- og gassbransjen – fra leting til produksjon. Det er ekstremt viktig for dem å ha stabile rammevilkår fra norsk sokkel, og en av konkuransfortrinnene våre er at vi har et stabilt politisk flertall. Det sår Ap nå tvil om, og det er særdeles skadelig.

AKTUELT NÅ