Hopp til innhold

I disse yrkene får mellomledere bestemme minst på jobb

Hvor stor innflytelse mellomledere har på jobben avhenger i stor grad av hvilken sektor de jobber innenfor, viser en ny undersøkelse. Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, er bekymret over at flere avgjørelser tas bak lukkede dører.

Oljearbeid på Volve-feltet

LITE KONTROLL: Olje – og gassbransjen kommer dårligst ut når Arbeidsforskningsinstituttet har spurt norske mellomledere om de føler at de har innflytelse på arbeidsplassen.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mellomledere i olje-, gass og rederibransjen og prosessindustrien oppgir at de har minst innflytelse på arbeidsplassen.

Det kommer frem i en undersøkelse gjort for organisasjonen Lederne, der over 3000 mellomledere har svart. I undersøkelsen, som er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet, har mellomlederne blitt spurt om hvor stor innflytelse de har på egne arbeidsoppgaver og organisering av virksomheten.

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Vi ser at flere og flere bransjer sliter med å ha innflytelse på arbeidsplassen. Det mest skuffende er olje- og gassindustrien og prosessindustrien som har vært bærbjelkene på medbestemmelse i arbeidslivet, sier forbundsleder i Lederne Audun Ingvartsen.

– Fryktkultur

Han er bekymret over at man i undersøkelsen ser tendenser til en økende fryktkultur i norsk arbeidsliv.

– Undersøkelsen viser at ting nå foregår i større grad på styrerom bak lukkede dører, spesielt i utenlandske bedrifter. Mange opplever da at en fryktkultur brer seg og at de har mindre innflytelse i arbeidslivet.

– Hva tenker du om det?

– Det er trist, og det er det vi har kjempet mot i mange år. Vi vil ha et partssamarbeid i arbeidslivet hvor de ansatte er representert gjennom fagforeninger. Nå ser vi i større grad en endring på dette, sier Ingvartsen.

– Hierarkisk system

– At det er så mye dårligere enn andre synes jeg er overraskende, sier Freddy Paulsen, som har jobbet over 20 år i oljebransjen.

Freddy Paulsen har jobbet 20 år i oljebransjen

Freddy Paulsen har lang erfaring fra oljebransjen, og tror påvirkningen fra utenlandske eiere kan ha påvirket resultatene i undersøkelsen.

Foto: Alexander Salte Hagenes / NRK

Paulsen tror det er flere årsaker til at kun 15 prosent av dem som tilhører olje,- gass- og rederibransjen oppgir at de har stor grad av innflytelse på jobb.

– For det første er det mange store bedrifter som krever struktur på ting, og innflytelsen vil naturligvis da bli mindre. En annen ting kan være at utenlandske eiere har visse krav til hvordan ting skal rapporteres og et mer hierarkisk system enn vi er vant med i Norge, sier han.

Sikkerhetsaspekt

Blant sektorene som kommer best ut er barnehage, der 80 prosent av de spurte oppgir at de har stor grad av innflytelse.

Organisasjonsbransjer og media/IKT følger etter på lista med henholdsvis 61 og 58 prosent. Forskjellene i de ansattes innflytelse forklares blant annet med hvor stor virksomheten er og hvilke styringsformer som praktiseres.

Fredrik Engelstad er mangeårig professor i sosiologi og pensjonert forsker ved Universitetet i Oslo.

Tidligere professor i sosiologi, Fredrik Engelstad

Fredrik Engelstad, pensjonert forsker ved Universitetet i Oslo.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Han sier det er en forskjell på «arbeidsintensive virksomheter» og «teknologiintensive virksomheter», og mener det er flere forklaringer på hvorfor olje – og gassindustrien er blant industriene som kommer dårligst ut.

– Det er lett sånn at der det er mye teknologi, så er det litt vanskeligere for menneskene å påvirke prosessene. Det vil være mindre frihet, sier Engelstad, som også påpeker at det er et sikkerhetsaspekt knyttet til dette.

– Er det noe som gjennomsyrer oljebransjen, så er det press på sikkerhet. Det betyr regelstyring, og mindre initiativ til den enkelte.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger