I dag må Anundsen (Frp) svare om asylbarna

Justisministeren fortalte Stortinget at det hadde «åpnet seg en mulighet» for masseutsendelser til Afghanistan. Udokumenterte påstander, sier SV og KrF. I dag må Anders Anundsen (Frp) forklare seg for Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Bård Vegar Solhjell (SV) er saksordfører i høringen om lengeværende asylbarn i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget 6. februar 2015. Intervjuet i Vandrehallen på Stortinget.

Bård Vegar Solhjell (SV) vil ha svar på om oppnåelse av måltall for utsendelser av avviste asylsøkere påvirket antall tvangsutsendelser til Afghanistan i 2014.

– Både statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Anders Anundsen (Frp) har sagt at det hadde åpnet seg en mulighet. Jeg forstod det slik at det hadde skjedd noe i Afghanistan som hadde gjort hjemsendelse lettere.

Bård Vegar Solhjell (SV) er saksordfører under høringen om lengeværende asylbarn i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Han sier årsaken til høringen blant annet er at det ikke har kommet frem hva denne nye åpningen har vært.

– Vi finner ingen dokumentasjon på at det har skjedd noe i Afghanistan eller fra afghanske myndigheters side som styrker dette. Tvert om har myndighetene der nede vært kritiske til utsendingen, sier Solhjell.

Afghanistan truet med å stoppe samarbeide

Han viser til et brev fra afghanske myndigheter til Norge. I brevet, som ble mottatt av

justisdepartementet 7. november 2014, skriver afghanske myndigheter at sikkerhetssituasjonen i landet er så dårlig at norske myndigheter må bremse utsendingene.

I brevet, som er publisert av Bergens Tidende, refereres det til en overenskomst mellom norske og afghanske myndigheter.De skriver at de vurderer å avbryte samarbeidet rundt tvangsreturer dersom Norge fortsetter å sende hjem afghanere i samme takt som de har gjort «den siste tiden».

Denne avtalen kommer også til å bli tema i dagens høring. Dette fordi avtalen har vært gjeldende i flere år. Det at den ikke er endret på flere år, legger ytterligere forundring til spørsmålet om hva som ligger i Anundsens nye «åpning» for hjemsendelse.

I avtalen står det blant annet:

«For afghanere (...), vil returprosessen foregå på en trinnvis, velordnet og human måte og gjennomføres i håndterbare antall».

– Eksplosiv økning

Også KrFs representant i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, etterlyser svar på hva som ga en ny åpning gitt at de dokumenterte forutsetningene var de samme.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) om asylbarnhøringen

Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener justisminister Anders Anundsen (Frp) er svekket på grunn av saken med de lengeværende asylbarna.

Han etterlyser også dokumentasjon på den politikkendringen Anundsen varslet som tilsa at man skulle skjerme lengeværende asylbarn mot hjemsendelse.

– Vi må ha belyst i hvilken grad Stortinget har blitt villedet av informasjonen justisministeren har gitt. Dette bildet må vi danne oss basert på utspørring av Anundsen, og gjennom utspørring av hvordan politiet selv har praktisert prioriteringsendringen som kom i 2014.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger