Uenige om Husbys habilitet

I dag avgjør Oslo tingrett om mannen som har vurdert Anders Behring Breiviks psykiske helse kan være inhabil. Bistandsadvokatene er splittet i spørsmålet om det bør oppnevnes en ny rettspsykiater.

Torgeir Husby

Torgeir Husby varslet selv Oslo tingrett om det mulige habilitetsproblemet, samme uke som han og kollega Synne Sørheim hadde sin siste samtale med den terrorsiktede.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Den ene av de to rettspsykiaterne som har vurdert Anders Behring Breivik i nærmere to måneder er også overlege ved Diakonhjemmet i Oslo, der Behring Breiviks mor er til behandling.

Torgeir Husby er faglig ansvarlig for behandlingen som Breiviks mor får ved institusjonen, samtidig som han skal avgjøre om massemorderen er tilregnelig.

I dag er det ventet at Oslo tingrett skal komme med sin kjennelse, der man skal slå fast hvorvidt Torgeir Husby er inhabil nå det kommer til å vurdere Behring Breiviks psykiske tilstand.

Varslet selv tingretten

Husby varslet selv tingretten om forholdene i forrige uke, samme uke som han og kollega Synne Sørheim hadde sin siste av i alt ti samtaler med den terrorsiktede.

– Jeg har redegjort for min stilling til tingretten, utover det ønsker jeg ikke å kommentere denne saken, sier Husby til NRK.no, og viser til taushetshensyn.

Bistandsadvokatene ved Advokatfirmaet Stabell & Co. er blant de 15 advokatene som har sendt en formell habilitetsinnsigelse mot Husby til Oslo tingrett.

Mette Yvonne Larsen

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen ved Advokatfirmaet Stabell & Co.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Mette Yvonne Larsen ved advokatfirmaet bekrefter at det har blitt sendt ut en habilitetsinnsigelse, og sier til NRK at hun stiller seg bak denne.

Det gjør også bistandsadvokatene Morten Engesbak og Bendik Falch-Koslung ved samme advokatkontor.

– I utgangspunktet er det en streng vurdering av habilitet. Husby er formelt sett faglig ansvarlig for behandlingen av moren og har en overordnet stilling, sier Falch-Koslung til VG Nett.

– Vi mener også at det svekker hans tillit at han ikke tok opp forholdet umiddelbart. Det har satt retten og aktørene i en vanskelig situasjon, sier Falch-Koslung.

Geir Lippestad

Behring Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, ønsker å ikke å kommentere habilitetsspørsmålet.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Uenige

Totalt er det oppnevnt 156 bistandsadvokater for ofre og pårørende etter terroraksjonene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22, juli.

Det er altså 15 av disse som har bedt Oslo tingrett om at det oppnevnes en ny rettspsykiater.

Etter det NRK erfarer er det noe flere enn disse 15 som mener Husby er habil, mens mange ikke har gjort seg opp en mening.

En av disse er bistandsadvokat Sigrun Dybvad ved advokatkontoret Adnor Advokat i Trondheim.

– Jeg har ikke gjort med opp noen mening, men min oppfatning er at hvis det blir trøbbel med dette senere, hadde det vært best å få bytta han ut, sier Dybvad, som på generelt grunnlag ønsker å presisere at hun ønsker å få i gang rettsaken så fort som mulig, sier Dybvad til NRK.no.

– Men det er ikke dermed sagt at jeg ønsker å ta stilling til habilitetsspørsmålet, sier Dybvad.

– Ikke et problem

Eksperter på strafferett og straffeprosses NRK har vært i kontakt med er svært forsiktige med å kommentere denne saken, fordi man mener det kan oppfattes som et forsøk på å legge føringer på tingretten.

– Dette må retten kunne gi uttrykk for, uten at jeg skal komme med en spådom. Det vil veldig lett kunne virke som om jeg presenterer en fasit for tingretten, sier Jon Torvald Johnsen, professor i straffeprosess ved Universitet i Oslo.

En professor i strafferett NRK har vært i kontakt med, mener imidlertid ikke at det er et problem at Husby er overlege ved samme institusjon som Behring Breviks mor blir behandlet ved.

– Nei. Dersom det skulle være tilfelle, finnes det ikke habile personer igjen i Norge. Man er nødt til å tenke praktisk i en så stor sak, sier vedkommende, som ønsker å være anonym.

Anders Behring Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, sier til NRK.no at han har formidlet sine synspunkter om habilitetsspørsmålet til Oslo tingrett, men mener det blir feil å gi noen ytterligere kommentar.

– Det blir å prosedere saken i media, og det ønsker jeg ikke, sier Lippestad.

I utgangspunktet skal Husby og Sørheim levere sin levere sin konklusjon om Anders Behring Breiviks tilregnelighet i løpet av oktober.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger