I dag faller Jensen-dommen: Dette er de mulige utfallene

I dag faller dommen i en av de mest omtalte straffesakene i Norge de siste årene. NRK har snakket med jurister som skisserer opp mulige utfall for dommen mot den pensjonerte politimannen Eirik Jensen.

Prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

SPENT: I dag får den pensjonerte politimannen Eirik Jensen vite om Oslo tingrett mener han er skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til narkotikaforbrytelser. Sammen med sin forsvarer John Christian Elden har Jensen kjempet for å bli frikjent.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter en fem måneder lang rettssak og en sommer med venting får den pensjonerte politimannen Eirik Jensen i dag vite om Oslo tingrett mener han er skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet.

– Jeg er spent. Ingen vet hva som kommer ut av mandagen. Det finnes ingen måte å forberede seg på det som skal skje da, sa Jensen da han deltok på samboerens kunstutstilling fredag.

Jensen skal ha bedt sine forsvarere om å undersøke muligheten for å slippe å være til stede under om lag fire timer lange opplesningen dommen. Svaret fra dommerne var et blankt «nei».

Todelt tiltale

Eirik Jensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 162, for «å under særdeles skjerpende omstendigheter å ha medvirket til ulovlig innførsel eller forsøk på innførsel av narkotika». I tiltalen heter det videre at overtredelsen gjelder «et meget betydelig kvantum».

Bakgrunnen er at Spesialenheten for politisaker mener Jensen har hjulpet bærumsmannen Gjermund Cappelen med å smugle flere tonn hasj i en årrekke. For dette mener Spesialenheten at Jensen har mottatt motytelser i form av blant annet oppussing av et bad, klokker og kontanter.

Jensen er derfor også tiltalt etter straffelovens paragraf 207, som gjelder grov korrupsjon, for å ha «mottatt utilbørlig fordel i anledning av stilling».

Korrupsjonen regnes som grov fordi Jensen var en offentlig tjenestemann og ifølge tiltalen fikk en betydelig økonomisk fordel, av Spesialenheten anslått til å være rundt 2,4 millioner kroner.

I tillegg er Jensen tiltalt for mindre brudd på våpenloven, noe han delvis har erkjent. Samlet mener Spesialenheten for politisaker at politimannen må dømmes til lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Jensen avviser skyld for de mest alvorlige forholdene, og hans forsvarere mener 60-åringen må frifinnes.

Deltok på samboerens kunstutstilling

Eirik Jensen snakket med NRK da han møtte opp på samboerens kunstutstilling på mandag.

Ikke enten – eller

Jon Petter Rui er professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han forklarer at strafferammen for grov korrupsjon isolert sett er 10 års fengsel. For grove narkotikaforbrytelser er strafferammen 21 års fengsel.

Jon Petter Rui

Jon Petter Rui er professor ved juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Foto: Universitetet i Bergen

Ingen av ekspertene NRK har snakket med ønsker å spekulere i utfallet av dagens dom, og går altså ikke inn på sannsynligheten for om Jensen dømmes eller frikjennes.

Samtidig er alle klare på at det i teorien er mulig at Jensen kun dømmes for ett alvorlig forhold – om man ser bort fra våpenbesittelsen – og frikjennes for et annet.

– Jeg kjenner ikke faktum så godt, men det er slik i en straffesak at om det er tatt ut tiltalte for flere forhold, så kan det domfelles for det ene og frifinnes for andre, sier Rui.

Vanskeligere å bevise narko-medvirkning

Ingvild Bruce er stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun påpeker at hun kun kjenner saken fra mediene og er tydelig på at hun ikke har noen formening om hva dommen blir.

Samtidig mener Bruce at dersom Jensen kun dømmes for ett forhold, er det mest sannsynlig at det vil bli korrupsjon.

– Det handler om at hvis tingretten skal dømme ham for medvirkning til narkotikaforbrytelser, så må de finne det bevist at han rent faktisk har bidratt til innførsler og at han har hatt relativt konkret kunnskap om den virksomheten Cappelen har drevet.

Bruce forklarer at retten kun må finne det bevist at Jensen har mottatt en utilbørlig fordel for at han skal kunne dømmes etter korrupsjonsbestemmelsen.

– Det er en mer helhetlig vurdering, som bare krever at man finner det bevist at han har mottatt et verdifullt armbåndsur, eller at han har fått dekket oppussingen av dette badet, og at det i seg selv er utilbørlig i hans rolle som polititjenestemann, sier Bruce.

Ingvild Bruce, stipendiat ved UiO

Ingvild Bruce er stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Mindre sannsynlig

Jørn Jacobsen er jurist og professor ved Universitetet i Bergen. Han påpeker at alle muligheter i teorien er åpne, men mener på sin side det er mindre sannsynlig at Jensen kun dømmes for ett av de mest alvorlige tiltalepunktene.

Dette fordi domfellelse på ett av punktene henger tett sammen med hvilken forklaring retten legger til grunn: Gjermund Cappelens eller Eirik Jensens.

– Det et alternativ at han bli domfelt på bare en av postene, men en del vil betrakte det som mindre sannsynlig, ettersom det står om troverdigheten på forklaringene. Blir en hørt med sin fortelling, så vil mye av grunnlaget for de sentrale postene falle – og vice versa.

Jørn Jacobsen, jusprofessor, UiB

Jørn Jacobsen er jurist og professor ved Universitetet i Bergen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Cappelen trenger ikke å ha fått noe igjen

Jensen har hele veien nektet straffskyld. Han har også hevdet at han ikke visste at Cappelen drev med hasjsmugling de siste årene de hadde kontakt, noe Spesialenheten ikke tror på.

Gjennom rettssaken har det vært et tema om Jensen i det hele tatt har sittet på den type informasjon om tolloverganger og politioperasjoner som Cappelen hadde nytte av i sin smuglervirksomhet.

Bruce sier det ikke er avgjørende for korrupsjonsbestemmelsen om Cappelen faktisk har mottatt en gjenytelse i form av informasjon.

Det vil være en del av vurderingen om denne fordelen han eventuelt har mottatt er utilbørlig. Men det er ikke avgjørende at Cappelen selv har fått en fordel. Fordelen kan være utilbørlig selv om Jensen ikke har gitt noe til gjengjeld, sier Bruce.

Beløp mindre viktig

Jensen innrømmet i rettssaken å ha mottatt en klokke av Gjermund Cappelen, men hevder han leverte denne tilbake. Han nekter for at Cappelen har betalt for oppussingen av et bad på Jensens småbruk.

Jacobsen forklarer at det i utgangspunktet er beløpet som avgjør hvorvidt korrupsjon regnes som grov eller ikke. Dette er imidlertid ikke tilfelle når en offentlig tjenestemann sitter på tiltalebenken.

– Da forandres bildet litt, fordi misbruket av en offentlig stilling står frem som det dominerende. Er det snakk om et mønster eller vedvarende aktiviteter, så dømmes det nesten utelukkende som grov korrupsjon, og relevansen av beløpet tones ned, sier Jacobsen.

Viktig hva Jensen visste

Jensen har hele veien nektet straffskyld. Han har også hevdet at han ikke var kjent med at Cappelen var en storimportør av hasj, noe Spesialenheten ikke tror på.

Jacobsen påpeker at det også har betydning hvorvidt Jensen var klar over at Cappelen drev med narkotikasmugling.

– Ja, det har naturligvis stor betydning fordi dette er et straffebud som krever et forsett. Det betyr at gjerningspersonen må ha forstått de faktiske omstendighetene som ligger til grunn for straffansvaret.

– Dersom Jensen ikke er klar over omstendighetene knyttet til narkotika så vil det endre spillet betydelig.

Ikke automatikk i anke

Gitt viktigheten av saken har mange tatt for gitt at den «tapende» part vil anke mandagens dom til lagmannsretten, og eventuelt videre til Høyesterett. Rui påpeker imidlertid at det ikke er noen automatikk i at saken blir anket.

– Tiltalte kan bli frifunnet, og er det en godt begrunnet frifinnelse fra tingretten må påtalemyndigheten gjøre en grundig vurdering om hvorvidt det skal ankes.

– Man skal legge til grunn at det er i strid med lovens intensjon om påtalemyndigheten lar det gå prestisje i en sak. Påtalemyndigheten er forpliktet ved lov til å forholde seg objektivt, sier Rui, og legger til:

Slik er det ikke for forsvarere, de skal vareta klientens interesser. Hvis klienten ønsker anke, så blir det anke, sier Rui.

NRK har vært i kontakt med Eirik Jensens advokater, som ikke ønsker å kommentere saken før mandagens dom i Oslo tingrett.

  • PS: Assisterende sjef i Spesialenheten og aktor, Guro Glærum Kleppe, sier til Dagbladet at Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse, men kommer til at det ikke er tilfelle. Det betyr at Jensen eventuelt ikke må i fengsel før det foreligger er en rettskraftig dom.
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger