Hopp til innhold

Løftes av aluminiumsprisen

Stigende aluminiumspriser bidro til at aluminiumskjempen Hydro leverte det beste driftsresultatet siden 2015. Men resultatet etter skatt skuffer.

Hydro Sunndal

GODT RESULTAT: Hydro tjente neste 3 milliarder kroner på driften i andre kvartal. Bildet viser selskapets anlegg i Sunndal.

Foto: Harald M. Valderhaug / Hydro

I løpet av fire kvartal har snittprisen på aluminiumet som Hydro selger steget fra 1.546 dollar per tonn til 1.902 per tonn. Det merkes.

– Høyere aluminiumpriser i kvartalet har styrket resultatene, og jeg er glad for å se at Sapa leverer rekordresultater og fortsetter den sterke trenden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.

I andre kvartal fikk selskapet et underliggende driftsresultat på 2.930 millioner kroner før finansposter og skatt (EBIT), opp 646 millioner fra kvartalet før. Dette var om lag på gjennomsnittet av analytikernes forventninger på forhånd.

Gunstige valutaeffekter var med på å trekke resultatet i kroner opp. Høyere råvarepriser og lavere priser alumina (aluminiumoksid, brukes til fremstilling av aluminiummetall) bidro negativt.

– Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

Resultatet etter skatt skuffer

Det er derimot ikke alle valutaeffekter som trekker i "riktig" retning. Hydro merker nemlig godt at brasilianske real har falt mot amerikanske dollar. Selskapets brasilianske del har nemlig en betydelig gjeld i amerikanske dollar, og denne blir tyngre å bære når amerikanske dollar styrker seg mot real.

Valutabevegelsen regnskapsføres som et (i hovedsak urealisert) valutatap på 918 millioner kroner. Dette bidro til å trekke resultatet etter skatt ned til 1.562 millioner kroner, noe som er svakere enn både forrige kvartal og det analytikerne ventet på forhånd.

Trøbbel i Qatar

Den diplomatiske krisen i Midtøsten der Qatar står i sentrum blir også omtalt i Hydros resultatrapport. Fire mil sør for hovedstaden Doha ligger nemlig anlegget Qatalum som eies 50/50 av Hydro og Qatar Petroleum. Anlegget solgte aluminiumsprodukter for nesten halvannen milliard i andre kvartal.

Qatalum-fabrikken, Norsk Hydro

USIKKERHET: Hydros anlegg Qatalum i Qatar risikerer betydelige kostnader dersom Qatar-konflikten skulle eskalere.

Foto: Halvor Molland/Norsk Hydro

5. juni kuttet Saudi-Arabia, Bahrain, Emiratene og Egypt diplomatiske forbindelser med Qatar og innførte sanksjoner.

Så langt, skriver Hydro, har det ført til logistikk-utfordringer med «begrensede finansielle konsekvenser». Men selskapet understreker at situasjonen er «høyst usikker» og at dersom situasjonen tilspisser seg vil det kunne føre til betydelige kostnader.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger