Hvor er pappa?

Fedre er etterlyst i den norske skolen. Mødrene tar seg av det meste av kontakten med lærerne.

Skole

ETTERLYSER FEDRE: I tre av fire tilfeller er det mor som holder kontakt med skolen. Det viser en undersøkelse blant 1400 foreldre over hele landet.

Foto: Sarah Johannesen / Scanpix

80 prosent av lærerne i småskolen er kvinner.

En ny undersøkelse viser at det også er mødrene som står for kontakten med skolen i tre av fire tilfeller.

Det bekymrer både forskere og politikere.

- Fedre må ta seg sammen

I tre av fire tilfeller er det mor som holder kontakt med skolen. Det viser en undersøkelse blant 1400 foreldre over hele landet.

Det sier professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark. Han tror skolen blir bedre, ikke minst for guttene, om fedrene engasjerer seg mer.

- Det er veldig viktig at det blir en sterkere maskulin stemme inn i skolen. Det vanlige samarbeidet nå er at en kvinnelig lærer prater med ei mor om en problematisk sønn, forteller Nordahl.

Han tror dette ikke fører til særlig gode resultater. Skal gutter gjøre det bedre i skolen, er det viktig at fedre engasjerer seg i særlig stor grad, og at skolene gir dem mulighet til det.

- Betyr dette at fedre er mer fornøyde med kvaliteten i skolen?

- Det vet vi litt lite om. Når vi sender ut spørreskjemaer, er det stort sett mødre som svarer, sier professor Nordahl.

Nordahl mener dagens skole er femininisert, dominert av kvinner og at jenter gjør det mye bedre enn gutter.

Kritisk til leksehjelp

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell sier at leksefokuset blir mindre i tiden fremover, siden elevene i større grad skal gjøre dem på skolen.

- Dette kan lett redusere engasjementet hos foreldrene. Jeg er kritisk til leksehjelp hvis det skal ta over alle lekser som skal gjøres. Da kobler vi ut en viktig gruppe, nemlig sju-åtte hundre tusen foreldre i grunnskolen, sier Nordahl.

Etterlyser foreldreskole

Professor Thomas Nordahl etterlyser en utprøving av en foreldreskole.

- Den dagen foreldre leverer egne barn som 6-åringer i skolen, bør foreldrene også settes på skolebenken, mener Nordahl.

Han mener foreldreskolen bør gå over tre til fire kvelder, og gi foreldrene opplæring i hva dagens skole er, hvilke forventninger skolen har til foreldrene, hva det innebærer å være foreldre i skolen og hvordan foreldre kan bety noe for egne barns skolegang. Foreldreskolen må være for både fedre og mødre.

- Damene er veldig flinke

Rektor Aase Brit Reed Irgens ved Alvøen skole i Bergen etterlyser også fedrene.

Ved skolen er det bare seks av 51 foreldre som har meldt seg som tillitsvalgt for foreldrene.

- Det viser jo at damene er veldig flinke til å ta seg av skolen, sier rektor Aase Brit Reed Irgens.

Hun mener det generelt er vanskelig å i det hele tatt få noen til å ta lederverv, og er glad for at skolen i år har en leder og at lederen til tross for den lave fedreoppslutningen faktisk er en mann.

- Det er vel kanskje typisk at det er en mann, sier rektoren.

 Skolen må ha hovedansvaret

- Skolen må få et tydligere ansvar for det elevene lærer, og at slagordet ansvar for egen læring, særlig for de yngste elevene, nok har blitt trukket for langt, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

- De fleste foreldre i dag er utrolig aktive og stiller opp masse for sine egne unger, men noen har kanskje ikke kapasitet fordi det er ganske krevende. Derfor tror jeg at leksehjelp kan være viktig, og at noe mer av arbeidsoppgavene kan gjøres på skolen, sier kunnskapsministeren.

Han mener skolen skal ha hovedansvaret for elevene, og at lærerne og rektor tydelig får ansvar. Samtidig må skolene huske på foreldrenes viktige rolle for utbyttet elevene har av undervisnigen.

- Sakte revolusjon

Kunnskapsministeren etterlyser også at fedre tar et større ansvar for oppveksten til barna.

- Vi må prøve å lage ordninger der vi stiller tydelige krav, og så må vi få til den sakte revolusjonen det er fedre også blir opptatt av at det er viktig at man er tilstede i hverdagen til sin egne unger, sier Bård Vegar Solhjell.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger