Hopp til innhold

Hvem er sunnest, tjukkest og spiser mest fisk?

47 prosent av alle menn i Finnmark er overvektige, og en av fire menn i Østfold mosjonerer aldri. Her er et knippe funn fra den nye levekårsundersøkelsen.

Ny levekårsundersøkelse, SSB

LEVEKÅRSUNDERSØKELSE: SSB har spurt nordmenn om levevaner, helse og kosthold.

Foto: NTB Scanpix / NRK

Hvert tredje år går Statistisk sentralbyrå grundig til verks for å sjekke hva vi nordmenn spiser, hvor mye vi veier, hvor ofte vi går til jobb og om vi drikker brus.

De spør om vi sykler til butikken og om vi spiser grønnsaker hver dag, og det hele blir publisert i levekårsundersøkelsen hos SSB.

Mandag ble den ferskeste undersøkelsen publisert, og her er 12 av funnene:

1. Halvparten av alle menn i Finnmark er overvektige

Norges største fylke i areal har også en stor andel store menn. Nesten halvparten av alle finnmarkinger har en kroppsmasseindeks (BMI) over 27.

Eilif Aslaksen

REDAKTØR: Eilif Aslaksen i Finnmarken.

Foto: Paul K Egell-Johns / NRK

Redaktør i Finnmarken, Eilif Aslaksen, har skrevet flere lederartikler om folkehelse i Finnmark og har følgende forklaring:

– Folk beveger seg ikke nok. Når man ikke klarer å bære ned 10 kilo multebær fra fjellet og må bruke firehjuling, da er man blitt lat. Folk har blitt mer bedagelig anlagt, sier Aslaksen.

Finnmarkingene er forøvrig ikke de eneste store i landet. Hver tredje norske mann er overvektig, ifølge SSB.

2. Liten bygd = mer latskap?

Det kan se ut til at jo mindre by du bor i, jo større blir du.

I alle fall gjelder det menn som bor i spredtbygde strøk med færre enn 200 innbyggere: der svarer 20 prosent at de aldri mosjonerer. I tettsteder med over 100.000 innbyggere svarer 15 prosent det samme.

Aller minst treningsglade, er menn i Østfold: en av fire sier de aldri mosjonerer.

– Østfold er jo et fylke hvor det har vært mye industri og landbruk, og folk har hatt aktive jobber. Men det forsvinner jo mer og mer. Det kan kanskje være grunnen til at folk mosjonerer mindre her, sier fastlege i Rakkestad Espen Storeheier.

3. Vestlendinger sykler ikke langt til jobb

Syklister på vei inn til Bodø dagen etter bomringen

SYKLE TIL JOBB: 9 prosent av de spurte i Vest-Agder sier de sykler en halv time eller mer hver dag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ingen av fylkene kan skryte på seg å ha en stor andel av befolkninga som «sykler til/fra jobb, skole eller butikk. En halv time eller mer en typisk hverdag».

Men aller færrest gjør det i Hordaland og Sogn og Fjordane. Der svarer henholdsvis to og tre prosent av de spurte at de tar sykkelen på vei til jobb.

I Vest-Agder derimot, sier ni prosent at de tråkker avgårde en halv time eller mer daglig.

4. Ingen damer over 67 snuser

At flere menn enn kvinner snuser hver dag, har vært kjent, selv om de yngste kvinnene begynner å ta innpå. Nesten hver fjerde unge mann mellom 16-24 år snuser hver dag, mens 17 prosent av kvinnene i samme aldersgruppe bruker snus daglig.

Det gjør derimot ikke de eldste damene her i landet. Null prosent av de spurte kvinnene over 67 år sier de snuser daglig.

5. Folk går mer i Oslo

Nesten 4 av 10 av de spurte i hovedstaden sier at de går minst en halvtime hver dag. Det er 10 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Fra venstre Lene Frost Andersen, Henriette Øyen og Cathrine Borchsenius

LETTERE Å LEVE SUNT I OSLO: Klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius (t.v.).

Foto: Kristin Mehlum / NRK

Faktisk er Oslo-folk sunnere enn resten av landet på en rekke områder: færre av dem er overvektige, og færre drikker sukkerholdige drikker daglig.

– Det handler mye om utdanning og økonomi. Jeg ser at det ikke er på Oslo vest folk trenger mest hjelp med overvekt, men i utkant-Norge. Det er kanskje enklere å leve sunt i Oslo med tilgjengelige treningstilbud og sunn mat, sier klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius i Bramat.no.

6. Noen spiser fisk hver dag

Sjømatnæringa er stor i Nordland. Det er også appetitten for å ha fiskepålegg på brødskiva eller sjømat til middag.

10 prosent av de spurte i Nordland sier de spiser dette daglig. I østlandsfylket Buskerud svarer kun tre prosent det samme.

7. Single pappaer spiser minst grønnsaker

Grønnsaksfat

LITE GRØNNSAKER: Enslige, mannlige forsørgere spiser mindre grønnsaker enn andre.

Foto: Helene Wille Lund / NRK

SSB deler ikke bare inn resultatene de får etter kjønn, alder og fylke. Også familieforhold er tatt med i statistikken.

En «enslig mann mellom 45 - 66 år» spiser mindre salat enn en kvinne i samme kategori.

Aller minst salat og grønnsaker spiser enslige mannlige forsørgere: der svarer kun én av tre at de spiser dette daglig. Det er langt under «par med barn 0-6 år» - der 58 prosent får i seg grønnsaker minst én gang om dagen.

8. Drikker mindre i Sogn og Fjordane

På spørsmål om man drikker alkohol en gang i uka eller oftere, svarer 21 prosent av de spurte i Sogn og Fjordane bekreftende på det. I Oslo derimot, er tallene langt høyere. Der svarer 41 prosent at de drikker minst en gang i uka - mest av alle i landet.

Per Stensland

SUNNE LEVEVANER: Fylkeslege Per Stensland peker på tradisjonelle verdier og sunne levevaner i Sogn og Fjordane.

Foto: Arne Stubhaug

Fylkeslege i Sogn og Fjordane Per Stensland sier fylket tradisjonelt har vært preget av sunne levevaner:

– Man har vært mer forsiktig med alkohol, med mer måtehold og mindre festkultur enn mange andre steder. Det kan ha noe med urbaniseringsgrad å gjøre, at folk bor i mindre samfunn. Men den nye tid banker på døra også i Sogn og Fjordane, sier fylkeslegen.

9. Flere kvinner med fedme i Østlands-fylker

I fylkene Hedmark, Telemark og Oppland oppgir flest kvinner at de har BMI over 30. Mellom 17 og 19 prosent av kvinnene i disse fylkene har dermed det SSB definerer som fedme.

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase

FYLKESLEGE: Steinar Aase i Telemark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Fylkeslege i Telemark Steinar Aase mener telemarkingene likevel jevnt over er spreke:

– Jeg har inntrykk av at telemarkingene er sunne og sporty, og det er mye friluftsliv her. Det er litt spekulativt å synse om hvorfor noen har høyere BMI, men noen faktorer kan være at vi har flere eldre og litt flere med psykiske lidelser enn gjennomsnittet, sier Aase.

10. Unge trener masse styrke

Nanna

MER STYRKETRENING: Unge kvinner trener mer styrke enn unge menn. Her tar Nanna Christensen 127,5 kilo i markløft på stevne.

Foto: Stian Jensen

Unge mellom 16 og 24 år er sunnere enn de voksne: de røyker mindre og trener mer enn den eldre delen av befolkninga.

Nesten tre av fire spurte mellom 16 og 24 sier de mosjonerer ukentlig eller oftere.

Godt over halvparten av unge kvinner sier de trener styrke minst én gang i uka (62 prosent), mot 60 prosent av guttene.

11. Sukkertørste i Østfold

Cola

SUKKERHOLDIG DRIKKE: 22 prosent av de spurte i Østfold drikker sukkerholdig drikke hver dag.

Foto: OLE JØRGEN KOLSTADBRÅTEN / NRK

Saft, brus, iskaffe - sukkerholdig drikke kan være så mangt, og i Østfold er mange ekstra glad i å slukke tørsten med noe søtt. 22 prosent av de spurte sier de drikker sukkerholdige drikker hver dag, mot 11 prosent i Oslo.

Fastlege Espen Storeheier i Østfold har følgende mulige teori:

– At vi drikker mer sukkerholdig her, kan jo kanskje ha å gjøre med at vi er nær Sverige. Mange kjører dit og kjøper billigere brus og alkohol, sier Storeheier.

12. Vi føler oss skikkelig bra, om ikke annet

Når folk blir spurt om hvordan de vil vurdere sin egen helse, svarer et stort flertall av befolkninga at de anser den som «svært god eller god». På landsbasis svarer nesten åtte av 10 at helsa er god er svært god.

SSB konkluderer med at kvinner er sunnere enn menn, at den sunneste delen av befolkninga bor i hovedstaden og, optimistisk nok, at nordmenns levevaner stadig blir bedre.

Grønnsaksjuice

FRUKT OG GRØNT: Flere unge kvinner enn menn sier de får i seg frukt og grønnsaker daglig.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

AKTUELT NÅ