Hopp til innhold

Hver fjerde drosje fikk bruksforbud etter kontroll

Ved en storkontroll av drosjene i Oslo og på Romerike ble det funnet feil ved 34 av 133 kjøretøy. Flere personer er politianmeldt.

Kontroll av drosje 2

STORKONTROLL: Kontrollørene gikk grundig til verks mot 133 drosjer i Oslo og Viken onsdag kveld.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Onsdag kveld slo de til i samlet tropp.

Vegvesenet, Skatteetaten, Justervesenet og fylkene Oslo og Viken.

Flere steder la de med politiets hjelp en jernring rundt drosjeholdeplassen for å kontrollere alle biler og sjåfører.

Hver fjerde bil som ble kontrollert fikk bruksforbud.

Flere biler var ikke registrert som drosje.

Enkelte sjåfører hadde ikke eget drosjeløyve. Mange biler manglet synlig løyvenummer og utvendig merking. Flere hadde ikke med seg politiets kjøreseddel.

Kontroll av drosjer 1

Flere offentlige etater hadde møtt mannsterkt fram ved drosjeholdeplassen på sjøsiden av Oslo S. Ingen drosjer fikk kjøre derfra før de var kontrollert.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Går utover sikkerheten

– At hver fjerde bil fikk bruksforbud, ser jeg som svært skremmende. Det går jo på sikkerheten for passasjerene, sier Ole-Martin Skjollby. Han er seniorinspektør i utekontrollen i Statens vegvesen.

Ole-Martin Skjollby, seniorinspektør i Utekontrollen i Statens Vegvesen

Ole-Martin Skjollby, seniorinspektør i utekontrollen i Statens vegvesen

Foto: Kjartan Rørslett / NTB

Mange nye har begynt å kjøre drosje etter at reglene ble endret i fjor, slik at det ikke lenger er noe tak på antallet drosjeløyver.

Under storkontrollen ble det funnet ti tilfeller der drosjeløyvet var lånt eller leid ut ulovlig. Lovbruddet fører til at både sjåføren og den som eier løyvet blir politianmeldt.

Et drosjeløyve er en tillatelse fra myndighetene til å kjøre drosje.

– Som løyvehaver skal man ha tilfredsstillende økonomi, plettfri vandel og kompetanse. Så det kan være at de som leier eller drifter løyvet ikke tilfredsstiller kravene for å være løyvehaver, Skjollby.

Ikke registrert som drosje

Under kontrollen ble det også funnet biler som ikke var registrert som drosjer, kjørt av sjåfører med lånt eller leid drosjeløyve.

Kontroll av drosjer 3

Statens vegvesen i aksjon under kontrollen onsdag kveld.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Kjøretøyene er registrert som din og min privatbil. Dermed har de EU-kontroll hvert annet år i stedet for hvert år, som er kravet for drosjebiler.

Drosjer har mer slitasje enn vanlige privatbiler, fordi de er i bruk døgnet rundt.

– Det kan også gå utover sikkerheten til passasjerene, sier Skjollby.

Han sier forsikringen på en privatbil ikke dekker transport av betalende passasjerer.

Som passasjer i en bil som ikke er registrert eller forsikret som taxi, har man heller ikke krav på erstatning, dersom man skulle bli skadet under kjøreturen.

Taxiforbundet er ikke overrasket

Fylkesleder i Norges Taxiforbund i Oslo Glenn Tuxen mener lovbruddene som er avdekket er svært alvorlige, men han er ikke overrasket.

Glen Tuxen, fylkesleder i Norges Taxiforbund

Glenn Tuxen, fylkesleder i Norges Taxiforbund i Oslo.

Foto: Jorunn Hatling

– Dette er som forventet. Vi visste om det, sier han.

Tuxen knytter lovbruddene til lovendringen fra i fjor. Den innebærer at drosjesjåfører ikke trenger å være tilknyttet noen sentral.

Det at det ikke er noen kontroll via en sentral har ført til flere useriøse sjåfører med mindre kunnskap om lover og regler, mener Tuxen.

– Vi har initiert overfor Statens vegvesen at de må ut å foreta disse kontrollene, sier han.

Lars Johansen i Statens Vegvesen

Lars Johansen i Statens vegvesen i aksjon under kontrollen onsdag kveld.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Avvik på taksameter

Justervesenet undersøkte taksametrene. Det ble funnet avvik i 19 av 110 tilfeller.

– Taksameteret er viktig for kunden slik at du kan vite at du betaler riktig for turen, og at du kjører lovlig, sier tilsynsdirektør Nils Magnar Thomassen i Justervesenet.

tilsynsdirektør Nils Magnar Thomassen i Justervesenet

Tilsynsdirektør Nils Magnar Thomassen i Justervesenet

Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

Men feil på taksameteret er også et problem for skatteetaten, fordi det brukes som grunnlag for beskatning.

Skatteetaten trenger mer tid på å bearbeide sine funn

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger