Hopp til innhold

Hver 10. elev mobbes av læreren

Minst 34.390 elever føler seg mobbet av læreren. Til tross for mange års fokus på mobbing, blir det gjort lite for å stanse de voksne mobberne i skolen.

Mobbing

Elever ved Flesberg skole synger en sang mot mobbing. Mobbekampanjer som er blitt lansert de siste årene har stort sett dreid seg om forholdet mellom elever, til tross for at lærere også står bak mobbingen.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Skal vi tro tallene fra årets Elevundersøkelse, blir hver tiende elev mobbet av læreren.

LES OGSÅ: Elever føler seg mobbet

Fenomenet er ikke nytt. Allerede i 1995 ble det dokumentert at det ikke bare er elever som mobber hverandre, men at også lærere står for en del av mobbingen.

Om man tar utgangspunkt i alle elevundersøkelser som er blitt gjennomført årene etter, er det lite som tyder på at problemet er i ferd med å avta.

HAR DU OPPLEVD MOBBING PÅ DIN SKOLE?

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Elevundersøkelsen 2008

Blir du mobbet av ...

Ikke i det hele tatt

En sjelden gang

2 eller 3 ganger i måneden

Omtrent 1 gang i uken

Flere ganger i uken

elever i gruppa/klassen?

251 490

41 171

7 470

4 831

8 292

andre elever på skolen?

252 754

40 311

8 091

4 214

7 249

en eller flere lærere?

277 702

19 438

5 034

2 608

7 310

andre voksne på skolen?

290 270

10 238

3 202

1 580

6 278

Tall fra Elevundersøkelsen 2008

LES OGSÅ: FLERE TALL FRA ELEVUNDERSØKELSEN HER

Gjør lite

Likevel har det aldri kommet forslag om konkrete tiltak eller kampanjer fra myndighetenes side for å få bukt med lærer-mobbingen. Heller ikke i handlingsplaner og stortingsmeldinger tas det spesielt høyde for at voksne kan stå bak mobbing av barn.

HVA ER DIN MENING OM SAKEN? DISKUTÉR NEDERST I ARTIKKELEN.

- Mobbekampanjer som er lansert de siste årene har dreid seg om forholdet mellom barn, sier Erling Roland, som er professor i pedagogisk psykologi ved Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, til NRK.

Han var blant de første i landet som forsket på mobbing, og har jobbet med temaet i mange år.

- Selv om norske lærere i internasjonal sammenheng skårer høyt på omsorg for sine elever, er det klart at det finnes unntak. Noen lærere gjør ting med elever de ikke burde gjøre, og noe av dette bør karakteriseres som mobbing. Det er en stygg ting, og en form for maktmisbruk som vi ikke kan godta, sier Roland.

Han mener det nå er på tide å stille seg spørsmålet om hvorfor slike kampanjer ennå ikke er blitt ført overfor voksne.

- Det er alltid på tide å ta tak i problemet. Jeg forstår at det er vanskelig, men det settes i søkelyset, sier han.

- Skulle ut på dagen

Men verken Kunnskapsdepartementet eller Barne- og likestillingsdepartementet har planer om å iverksette konkrete tiltak, som er spesielt rettet mot lærerne, for å luke ut de voksne mobberne i skolen.

I fjor høst fikk Barne- og likestillingsdepartementet overlevert en rapport, som satte fokus på denne problemstillingen. Rapporten Barn i Norge 07, som organisasjonen Voksne for Barn sto bak, illustrerte på mange måter hvordan lærere kan stå bak elev-mobbingen.

LES OGSÅ: Ingen får sparken for mobbing

Daværende barneminister Karita Bekkemellem lovet å slå knallhardt ned på dette, og at lærere som mobber "skal ut på dagen". Som følge av rapporten ville det bli aktuelt for departementet å vurdere tiltak mot slik adferd.

Ett år senere, kan Barne- og likestillingsdepartementet fortsatt ikke vise til konkrete planer.

- Det er ikke blitt gjort noe spesielt på embetsnivå hos oss, får NRK opplyst av departementets informasjonsavdeling.

- Skolens ansvar

Kunnskapsdepartementet har det koordinerende ansvaret for bekjempelse av mobbing i skolen. Men heller ikke der planlegges det kampanjer eller tiltak, spesielt rettet mot lærere, for å hindre at voksne mobber barn i skolen.

-Vi kommer til å sette av midler til generelt arbeid mot mobbing. Og da handler det om programmer som for eksempel skal sørge for at mobbing blir avdekket i skolen. Vi kommer ikke til å skille spesifikt mellom tiltak som retter seg mot lærere og elever, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt til NRK.

Hun erkjenner at det er et vanskelig tema for skolene å ta tak i, men at ansvaret ligger hos hver enkelt skoleledelse.

- Lærere som mobber er et ansvar for skolelederne å forhindre og ta tak i. Det er skole og skoleeieres ansvar å sørge for å følge opp brukerundersøkelser omkring læringsmiljø slik som Elevundersøkelsen. Det er viktig at skolene har en plan for hvordan de jobber for et godt læringsmiljø mot mobbing, sier Rugtvedt.

Misforstått kollegialitet

Selv om det i praksis bør være mulig for skoleledelsen å ta et oppgjør med lærere som mobber, er ikke det alltid like enkelt.

Erling Roland

MØTER VEGGEN: Professor i pedagogisk psykologi, Erling Roland, mener det kan være vanskelig for foreldre å nå frem med sine anklager om lærer-mobbing i skolen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Dette med lærere som mobber elever er et veldig vanskelig tema. Det kan ofte være tabubelagt, og det kan oppfattes som direkte provoserende å ta et slikt tema opp til diskusjon, sier Roland.

Ifølge han kan det oppstå en misforstått kollegialitet blant skolelærere, slik som det gjør i mange andre yrker.

- Når foreldre anklager en lærer for å mobbe deres barn, skal en være ganske sterk som rektor for å ta tak i problemet. Det forundrer meg ikke om det i slike tilfeller ofte oppstår en misforstått kollegialitet, der en slår ring om sine ansatte, istedenfor å konfrontere læreren som har fått slike beskyldninger rettet mot seg, sier han.

- I slike tilfeller vil foreldre oppleve at de møter veggen. De kommer ikke igjennom der, legger han til.

AKTUELT NÅ