Hopp til innhold

Hva bør du hete for å tjene godt?

Anne-Cathrine og Dag Harald har all grunn til å juble: I årets skattelister er det svært mange dobbeltnavn som tjener godt.

Skattebetalere, skatteytere, skattelister 2019

Alle med dobbeltnavn har i år all grunn til å juble: De dominerer både på topplisten over snittinntekt og medianinntekt.

Foto: Skatteetaten

Ivar Utne, navneforsker ved Universitetet i Bergen sier at det ikke er så rart.

–70 eller 80 prosent på lista har doble navn, og det er på grunn av alder. Doble navn er aldersbestemt, og over halvparten av befolkningen fikk doble navn rundt 1950, forteller Utne.

Vi har sett på medianinntekt og i snittinntekt av alle navn som eies av minst 100 personer i skattelistene, og det er svært mange dobbeltnavn.

  • Søk opp ditt eget navn lenger ned i saken!

Navnemote

I tillegg til dobbeltnavn, florerer bokstaver som c og w blant navnene i toppen.

– Christen, Carl, Werner, og Jannecke kan godt være navn som har en sosial forskjell, mener Utne.

Navneforsker Ivar Utne

Navneforsker Ivar Utne forteller at dobbeltnavn er i toppen over de navnene som tjener mest i årets skattelister

Foto: Universitetet i Bergen

Og her er vi inne på noe helt vesentlig: Ifølge SSB er valg av navn ofte sosialt forankret, og ikke bare et uttrykk for personlige preferanser.

Artikkelen «Johnny fra Stovner», om navnebruk i Oslo, påpeker Jørgen Ouren og Jan Erik Kristiansen, seniorforskere i SSB, at navn er sosiale markører og signaliserer sosial identitet og tilhørighet.

Navnet i artikkelen spiller på den gangen kronprins Haakon utga seg for å være Johnny fra Stovner for ikke å bli gjenkjent.

Likevel påpeker navneforskerne at navnemoter er i stadig endring, og gjerne beveger seg fra sentrumsnære steder og ut i forsteder. For eksempel påpeker forskerne at C-navn, som Cathrine, Carl, Christian og Charlotte var i bruk i Oslo vest allerede på 1950-tallet, og at bruken av navnet senere skjøt fart i resten av landet i 1960.

Jørgen Ouren

Jørgen Ouren er seniorforsker ved SSB. Han forteller at navn i navnetoppen stadig endres, og at det finnes både lokale og regionale navneskikker.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Naturlig nok er derfor mange av de i inntektstoppen i en alder hvor navn på C eller dobbeltnavn var vanlig da de ble født:

– I den perioden hvor de som tjener mye nå, ble født, så var det nok opptil halvparten som fikk dobbeltnavn.

– I dag er det bare en fjerdedel, sier Jørgen Ouren, seniorforsker ved SSB til NRK.

... Og damene?

De havner langt nede på lista over hvilke navn som tjener mest.

I snittinntekt kommer første kvinnenavn opp først på 331 plass. På medianinntekt er første kvinnenavn på 432 plass.

Nye 1000-lapper

I TOPPEN: Lars Helge, Dag Harald og Tom Olav har all grunn til å juble. De har navn som tjener mest.

Foto: Norges Bank / Nils S. Aasheim

Det betyr at det også i år er menn som dominerer inntektstoppen.

Nederst på lista

Nederst i årets skattelister er det flere forskjellige navn, blant annet Mohamed, Sander, X og Diego.

– Det er mye utenlandske navn helt nederst, sier Ouren.

Ja ... Men også Ask, Lucas, Aurora og Lea. Det er populære navn i dag?

Søk i skattelistene 2017

– Ja. Jeg tror gjennomsnittsalderen på disse menneskene er ganske lav. Lukas er jo det mest populære navnet for tiden, og disse små barna, de får seg vel en liten jobb, som avisbud, og da tjener du ikke stort.

– Da kommer nok alderen inn i bildet, ler Ouren.

– Om femti år vil nok disse Lukasene og Askene og Birkene være like velstående som de andre lenger opp på listen nå.

«Vanlige» navn er i inntektstoppen

Ifølge SSB har sosial tilhørighet fått mindre betydning for hvilke navn som velges i dag. I tillegg blir navn i dag påvirket av internasjonalisering og innvandring.

Navneforsker Ivar Utne påpeker også at «navn er gratis», og at andre i inntektstoppen ofte har helt «vanlige» navn.

I årets skattelister finner vi blant annet navnene Trond, Bjørn, Ranveig, Sverre og Louise på topplisten over inntekt.

Vil du se hvor navnet ditt ligger på lista ut i fra medianinntekt, sjekk her:

Sammenlign inntekt

Bare fornavn som eies av 100 eller flere er inkludert i listen.

Toppliste

AKTUELT NÅ