Ubaydullah Hussain tiltalt for flere trusler

Den trusseltiltalte islamisten Ubaydullah Hussain tiltales også for å ha truet en profilert person som har stått frem som homofil.

Ubaydullah Hussain sammen med forsvarer John Christian Elden

Ubaydullah Hussain er tiltalt for trusler og diskriminerende og hatefulle ytringer. Nå har statsadvokaten utvidet tiltalen mot ham.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

I en kommentar Hussain skrev på Facebook, står det at praktisering av homofili skal straffes med døden.

Meldingen ble skrevet i en gruppe på nettsamfunnet som retter seg spesielt mot ungdommer. Den alvorlige ytringen ble fremsatt i en tråd som omhandler den profilerte personen.

Ubaydullah Hussain på Facebook

Denne meldingen skrev Ubaydullah Hussain på Facebook i en tråd som omhandler en profilert person som har stått frem som homofil.

Foto: Skjermdump

«De burde ha steinet NN til døde da praktisering av homofili skal straffes med døden,» skrev Hussain.

Foranledningen for meldingen var en voldsepisode rettet mot den homofile personen.

Meldingen ble slettet etter at den ble publisert.

Forsvarer: – Trodde det hadde skjedd i et muslimsk land

Ifølge VG har statsadvokaten nå besluttet å tiltale Hussain for trusselen.

– Han bekrefter at han la ut meldingen på internett, men han oppfattet at voldsepisoden hadde skjedd i et muslimsk land med muslimsk lovgivning, og i samsvar med det landets lover. Da han fant ut av hendelsen var i Norge, slettet han meldingen, sier Hussains forsvarer John Christian Elden til VG.

Tiltales etter rasismeparagrafen

Statsadvokat Carl Fari, som har tatt ut tiltalen mot Hussain, mener Facebook-meldingen rammes av den såkalte rasismeparagrafen, paragraf 135a.

– Etter vår oppfatning er vilkårene for å ta ut tiltale for dette forholdet etter straffelovens paragraf 135a, oppfylt, sier Fari til NRK.no.

Da det i november ble kjent at PST etterforsket Ubaydullah Hussains Facebook-melding, uttalte John Christian Elden til NRK at «det er lov å ha forkvaklede meninger i Norge».

– Det er jeg helt enig i, men så går det en grense over mot det som er straffbart. I dette tilfellet, med det konkrete utsagnet, er det vår oppfatning at det er over i det straffbare, sier Fari.

Meldingen blir lagt til grunnlaget for straffesaken som starter mot Hussain i slutten av januar, hvor han fra før er tiltalt for trusler og diskriminerende og hatefulle ytringer.

Tiltalt for trusler og hatefulle ytringer

I den første tiltalen, som ble kjent i november i fjor, var Hussain tiltalt blant annet for å ha fremsatt en diskriminerende eller hatefull ytring mot jøder i Norge.

Ytringen ble fremsatt på Facebook, og statsadvokaten mener også den rammes av rasismeparagrafen.

Selv har Hussain sagt at han mener han er beskyttet av ytringsfriheten.

– Jeg er fortsatt villig til å stille opp for å forklare meg, da jeg mener at jeg ikke har brutt deres menneskelagde lover, men derimot kun forholdt meg til ytringsfriheten som deres samfunn er så stolte av, skrev Hussain i en e-post til NRK da han kommenterte tiltalen mot ham.

Rettssaken mot Ubaydullah Hussain begynner mandag 27. januar, og det er satt av fem dager til saken.

§ 135 a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c) homofile legning, leveform eller orientering, eller

d) nedsatte funksjonsevne.

Lovdata.no

SISTE NYTT

Siste meldinger