Hussain dømmes for trusler og hatefulle ytringer

OSLO TINGRETT (NRK): Ubaydullah Hussain ble dømt til 120 dagers fengsel for trusler. – God dom, mener forsvarer John Christian Elden om den betingede fengselsstraffen.

Ubaydullah Hussain og John Christian Elden under domsavsigelsen

DØMT FOR TRUSLER: Ubaydullah Hussain (foran) ble dømt til fengsel i 120 dager for trusler og hatefulle ytringer. 60 av dagene gjøres betinget. Resten av dommen anses som ferdigsonet for tiden han allerede har sittet i varetektsfengsel. Her er han med forsvarer John Christian Elden.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Den profilerte islamisten Ubaydullah Hussain har fått dommen mot seg i trusselsaken i Oslo tingrett.

Hussain idømmes 120 dager fengsel, hvorav 60 av dagene er betinget. Prøvetiden er på to år, opplyser dommeren. Han får fradrag på 53 dager for utholdt varetektsfengsling i 2012.

I NRKs Nyhstessenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

– Frikjent for religionsfrihet

Hussain slipper dermed å sone i fengsel og er en fri mann selv om han er dømt. Han tok likevel betenkningstid på ankespørsmålet, men forsvarer John Christian Elden er fornøyd med dommen.

– Han er ikke enig i de punktene han ble dømt, samtidig ser han at dommen er langt under aktors påstand. Han ble også frikjent på det viktigste punktet som handlet om religions- og ytringsfrihet. Han er en fri mann, etter tingrettens oppfatning sonet han ferdig i 2012 da han satt varetektsfengslet, sier Elden til et samlet pressekorps.

Les også: Islamekspert: – Hussain får martyrstatus hvis han dømmes

Les også: I dag faller dom i trusselsaken - risikerer å møte i retten på nytt

Les også: Profilert islamist får ikke bli fotballdommer

Elden understreker at det viktigste for Hussain var å bli frikjent for den prinsipielle delen av saken.

– Det viktigste, slik jeg ser det, er at han ble frifunnet for det som går på ytrings- og religionsfrihet. Dommen er prinsipiell når den frifinner på religions- og ytringsfriheten, ellers er den et resultatet av en konkret bevisvurdering på de øvrige postene, sier Elden.

Trodde ikke på Hussain

Da dommen ble opplest påpekte sakens dommer at retten ikke festet lit til Hussains forklaringer om at truslene mot to journalister og en aktør i retten ikke var ment som faktiske trusler.

Hussain ble dømt for fire av fem punkter i tiltalen. Han ble blant annet dømt for trusler mot journalistene og aktøren i retten. Han ble også dømt for hatefulle ytringer mot jøder, men altså frikjent for hatefulle ytringer mot homofile.

Dommeren understreker at retten oppfatter hans ytringer mot jøder på Facebook som hatefulle, selv om Hussain har forklart noe annet i retten.

Aktor i saken, statsadvokat Carl Fredrik Fari, la ned påstand om 10 måneders fengsel, hvorav tre av dem var betinget. Hussains forsvarer John Christian Elden la ned påstand om full frifinnelse.

Hussain uttalte også til NRK at han regnet med full frifinnelse «med Allahs hjelp».

– Uenig i straffeutmålingen

Aktor og statsadvokat Fari tok dommen med fatning og venter med å ta stilling til ankespørsmålet.

– Det virker som en grundig dom og med ett solid unntak fikk vi medhold i skyldspørsmålet, men retten hadde et annet syn på straffeutmålingen.

Retten og aktor var langt fra hverandre i synet på straff, men Fari nekter å uttrykke noen form for skuffelse. Han ønsker også å gå gjennom dommen før han vurderer ankespørsmålet.

– Vi er ganske uenige, men retten er inne på noe når de sier at straffeutmåling er vanskelig i denne saken. Det er heller ikke noen praksis fra tidligere. Før jeg vurderer en eventuell anke må jeg sette meg skikkelig inn i premissene for dommen.

Uavhengig av denne rettssaken risikerer Hussain å møte i retten på nytt om kort tid. Foreløpig er han under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for hatefulle ytringer på Facebook.

Han risikerer også å kunne bli tiltalt for oppfordring til terror.

Tidligere denne uken ble det også kjent at Hussain ikke får lov å gjøre comeback som fotballdommer i Oslo fotballkrets.

SISTE NYTT

Siste meldinger