Hopp til innhold

Hurtigmåling: Nesten to av tre vil beholde meteren og munnbind inntil videre

Regjeringen og FHI har signalisert at det snart går mot lettelser i tiltakene, men mange er avventende, viser NRKs temperaturmåling blant folket.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

AV MED MASKA?: Regjeringen og helseminister Ingvild Kjerkol har varslet at det snart kan komme lettelser i tiltakene.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Omikron-varianten av koronaviruset førte Norge inn i en ny runde med strenge tiltak og nedstenging.

7. desember i fjor ble meteren gjeninnført og ansiktene måtte dekkes til med munnbind.

Siden da har erfaringene vist at omikron var langt mindre farlig enn fryktet, og dryppvis har tiltakene blitt lettet.

Nå gjenstår kun rådet om å holde én meters avstand, pålagt isolasjon ved smitte og munnbindpåbudet.

Avventende

Regjeringen har antydet i går at det kan komme lettelser i tiltakene allerede denne uka.

I går varslet FHI at man om kort tid kan lette opp ytterligere.

– Vi mener at det ganske raskt er hensiktsmessig å slippe opp tiltakene og gå tilbake til en normal hverdag, sa avdelingsdirektør Line Vold til NRK onsdag.

Men en hurtigundersøkelse NRK har fått gjennomført torsdag morgen, viser at flertallet av de spurte fortsatt ønsker å beholde bremsene på.

Undersøkelsen er levert av Norstat og tallene er samlet inn blant 501 deltakere mellom klokken 09.30 og 10.30 i dag. Undersøkelsen bruker et bekvemmelighetsutvalg hvor målet er å få svar så hurtig som mulig. Altså at undersøkelsen sendes ut til en veldig stor gruppe mennesker, men at det er de 501 første svarene som danner grunnlaget.

Undersøkelsen er derfor ikke nødvendigvis nasjonalt representativt.

På spørsmål om meterens fremtid, svarer nesten 60 prosent at den bør beholdes inntil. videre. 34 prosent mener den bør fjernes umiddelbart

De samme personene fikk også spørsmål om hva som bør skje med det nasjonale påbudet om munnbind. Der svarer 63,1 prosent at det bør beholdes inntil videre, mens 32,3 prosent mener det bør fjernes umiddelbart.

Nøler med å ta seieren på forskudd?

Fagdirektør i FHI Frode Forland sier svarene i undersøkelsen er interessante.

Jeg kjenner ikke til representativiteten i denne undersøkelsen. Men svarene reflekterer god forståelse for at tiltakene om meter og munnbind fortsatt er på plass. Folk er lojale mot de tiltakene som fortsatt gjelder, sier Forland til NRK.

I høst gikk landet fra full gjenåpning til ny nedstenging i løpet av et par måneder. Frykten for å bli skuffet kan være noe av årsaken, tror han.

Det er vel noen som tenker at man ikke skal ta seieren på forskudd. Dette viruset har jo gitt oss mange overraskelser på veien gjennom pandemien.

Forland sier at dersom tiltakene avvikles umiddelbart vil man trolig få litt mer smittespredning i befolkningen. Selv om omikron-varianten er mindre farlig, har han forståelse for dem som eventuelt viderefører tiltak i egen regi.

For mennesker med nedsatt immunforsvar eller andre underliggende sykdommer, kan dette være godt begrunnet. Bedrifter kan ha bedriftsinterne krav og anbefalinger som går lenger enn allmenne råd for folk flest. Dette vil avhenge av hvilken tjeneste eller produksjon man leverer, sier Forland.

Flertall tror på snarlig normalisering

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier det er fint at det fortsatt er sterk tilslutning om tiltakene.

Foto: Javad Parsa / NTB

Helsedirektoratet har gjennom pandemien gjennomført en ukentlig befolkningsundersøkelse hvor de blant annet kartlegger tilliten til tiltakene og folks tanker om videre utvikling av pandemien.

I undersøkelsen for uke 5 svarer 61 prosent at de er helt eller delvis enige i utsagnet «Jeg har tro på at vi snart kan leve som normalt igjen».

48 prosent er helt eller delvis enige i at «Myndighetene setter inn riktige tiltak underveis i koronapandemien».

Den totale tilliten til myndighetenes håndtering av pandemien var i uke 5 70 prosent, opp seks prosentpoeng fra uken før.

– Tallene fra NRKs undersøkelse samsvarer ganske godt med våre tall. Jeg synes det er veldig fint at befolkningen har en så sterk tilslutning til tiltakene. Jeg regner med at det tidspunktet det blir naturlig å kommunisere noe nytt, så vil befolkningen relatere seg til det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Jeg tror først og fremst at folk har forstått at i en pandemi så hjelper det med avstand og munnbind der hvor det er vanskelig å holde avstand, sier han.

Virke: Forventer at meteren oppheves

Meter-begrensningen står fremdeles i veien for at flere bransjer kan gå tilbake til normalen. Hovedorganisasjonen Virke ser helst at den forsvinner umiddelbart.

Vi forventer at regjeringen opphever meterkravet så snart som mulig og ikke venter helt til 17. februar. Det vil gjøre at serveringssteder, kulturarrangører, treningssentre og andre som rammes av meteren endelig kan drive uten restriksjoner, sier Ivar Horneland.

Horneland tror folk kommer til å bruke sunn fornuft og selv velge om de vil bruke munnbind eller ikke.

Vi har levd med pandemi i to år, og folk har endret sine vaner og fulgt reglene. For enkeltpersoner tror jeg det kan oppleves som helt greit å følge tiltakene, men vi må huske på hvor inngripende de er for næringslivet, og at tiltakene ikke lenger har like stor effekt, sier Horneland

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger