Hopp til innhold

Hurtigdomstol for kriminelle ungdom vil koste 28 millioner

Høyre spurte regjeringen hva det ville koste å starte opp en hurtigdomstol. Nå vil de sette av penger til domstolen som skal få kriminelle ungdom raskere dømt.

Sveinung Stensland Står foran dørene på Oslo Tingrett

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre

Foto: Trond Lydersen / NRK

Ungdomskriminaliteten øker og blir grovere. Men det kan ta opptil et halvår før unge lovbryter blir straffet, ifølge Oslo tingrett.

En hurtigdomstol for lovbrytere mellom 15 og 18 år har vært lansert som et viktig tiltak, med blant andre Oslo tingrett som pådrivere. Barneombudet har også etterlyst penger til et prøveprosjekt med hurtigdomstol.

Hurtigdomstolen skal gjøre at ungdom får raskere dom, og at straffen også gjennomføres raskere etter dommen er rettskraftig.

I høst satt regjeringen ned en arbeidsgruppe som skulle utrede etableringen av hurtigdomstol i Oslo.

2. mai leverte gruppa sluttrapporten til justisdepartementet.

Nå er også prislappen klar: Hurtigdomstol vil koste 28 millioner.

Justisdepartementet har ikke villet gi selve rapporten til NRK. Prislappen er likevel bekreftet i svaret på et budsjettspørsmål som Høyre har stilt finansdepartementet.

Pengene skal blant annet gå til flere dedikerte ansatte i domstolen, politiet, konfliktrådet og kriminalomsorgen.

Les også Økokrim om avsløringar i norsk-dansk Brennpunkt-dokumentar: – Skjer i stor grad også i Noreg

Møte om tiltak mot økonomisk kriminalitet

Høyre etterlyser handling

– Det er bare regjeringen som står i veien for å få dette på plass i år, sier justispolitisk talsperson for Høyre Sveinung Stensland.

Nå etterlyser han at Støre-regjeringen kommer til Stortinget med et lovforslag om hurtigdomstol. Det har regjeringen blitt pålagt av Stortinget.

NRK har bedt om intervju med justisminister Emilie Mehl (Sp). Hun svarer på e-post at lovforslaget vil komme snart:

Emilie Mehl

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Foto: Trond Lydersen / NRK

Regjeringen har fått vedtatt viktige endringer for å skjerpe ungdomsstraff, utreder lovforslag om hurtigspor og vil komme med en lovproposisjon før sommeren, skriver Mehl.

Stensland mener utredningen regjeringen nå gjør er unødvendig og etterlyser fortgang. Høyre har også satt av pengene i sitt eget alternative budsjett. Den viser hvordan partiet ville brukt penger dersom det var opp til partiet.

– Vi har fremmet alle nødvendige lovforslag, og nå kommer også de 28 millionene det koster, sier Stensland.

– 15-16-17-åringer, hvorfor går du etter dem?
– Er du gammel nok til å gjøre en kriminell handling, må du òg kjenne på konsekvensene. Unge må få en rask og følbar respons når de gjør noe galt. I dag er ikke det tilfellet, sier Stensland.

Han og Høyre vil ha hurtigdomstoler flere steder i landet, men begynne med én i Oslo.

Les også Fire ungdomsran i Tromsø på kort tid: Ber ungdom ta kontakt

ran i tromsø

Ville vedta hurtigdomstol i fjor

Før jul ønsket Høyre, Venstre og Frp å vedta nødvendige lovendringer for å starte opp en hurtigdomstol. SV ønsket også rask oppstart av hurtigdomstol og hadde satt av penger til det i sitt alternative budsjett for 2024.

Regjeringen ville utrede de nødvendige lovendringene først. SV valgte å støtte regjeringen. Men regjeringen ble samtidig pålagt å komme lovendringene denne våren i to stortingsvedtak som Arbeiderpartiet og Senterpartiet støttet. Der ber Stortinget regjeringen «fremme lovendringsforslag i løpet av våren 2024»

Les også Tingretten får lage domstol for ungdom: – Nå er det ikke koseprat lenger

Åsa Bech, dommer Oslo tingrett

– Hvis folk hadde stemt for våre forslag, så kunne hurtigdomstolen vært på plass allerede i løpet av sommeren, sier Stensland.

Mehl påpeker at hun og regjeringen allerede har fått vedtatt endringer i ungdomsstraffen og ungdomsoppfølging som er ment å skulle skjerpe reaksjonene og gjennomføre straffen raskere.

Blant annet er kravet om samtykke fra ungdommen for å idømme ungdomsstraff fjernet.

Les også Politiet bekymret for svenske kriminelle nettverk i Nord-Norge

Pressekonferanse på politihuset i Tormsø

Styrker politiet

Stensland og Høyre sier at pengene til hurtigdomstol ikke skal tas fra andre deler av politiet eller domstolen. Høyre varsler at de i sitt alternative budsjett vil overgå regjeringens satsing på politiet.

Emilie Mehl skriver:

Regjeringen prioriterer politiet høyt med en satsing på 1,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, og vi har hatt tett kontakt med Politidirektoratet for å kartlegge hvilket behov politiet har hatt. Vi opplever at den store bevilgningen har blitt godt tatt imot av politiet, sier Mehl.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger