Hopp til innhold

Hundrevis mister jobben - nå ryker lærlingeplassene også

Allerede har hundrevis mistet jobben, og mangel på nye stillinger varsler om enda flere oppsigelser. Det betyr dårligere tider også for lærlingene som skal ta over i fremtida.

The Aker Barents drilling rig in Barents Sea

Fremtidsutsiktene er så som så i flere bransjer. For bygg og anlegg, samt oljebransjen, ventes det enda flere oppsigelser. Nå står læretida for elever som tar oljefag, i fare på grunn av konjunktursvingninger.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

– Jeg tror ikke vi har sett slutten på nedgangen, er spådommen fra Adil Osmani, som er daglig leder i rubrikk.no.

Han sitter og ser på stillingsannonsene, og for mange bransjer er tallene dyster lesning. For når det gjelder jobber innen administrasjon, media, byggebransjen, ingeniørfag, salg og oljeindustrien, så er antall stillingsannonser nesten halvert det siste året.

Samtidig har antall arbeidsledige blitt over 100.00 personer her i landet, mens arbeidsstyrken vokser. Det blir altså tøffere kamp om færre jobber.

Stillingsstopp og nedbemanning går på lærlingene løs

Hanne Grethe Kvamsø i Opplæringskontoret for oljerelaterte fag i Rogaland

Hanne Grethe Kvamsø i Opplæringskontoret for oljerelaterte fag i Rogaland-

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Og selv om oppsigelsene har kommet på løpende bånd de siste månedene, så er det ikke over ennå, tror Osmani. Han mener mangel på nye stillingsannonser en ting.

– Det første man gjør i selskaper når man planlegger nedbemanning, er å slutte å ansette nye. Og det er nettopp det vi ser i våre tall nå, de største selskapene, og de fleste selskapene innen oljesektoren, legger ikke ut nye stillinger.

Hos flere av de store selskapene har allerede nedbemanningene kommet, og blant annet Statoil har kommet med varsel om at så mange som 1.900 mennesker kan miste jobben sin. I tillegg har leverandørselskaper som Aibel varslet at så mange som 1.000 mister jobben.

Adil Osmani i rubrikk.no

Adil Osmani i rubrikk.no.

Foto: rubrikk.no

Og det kan bare være snakk om begynnelsen, frykter flere. For lærlinger som nå skal ut i blant annet oljebransjen kan de store nedbemanningene bety større kamp om læreplassene, og deretter jobbene.

– Innen boring er det fem bedrifter som har meldt inn læreplasser, og de har meldt inn null plasser. Så for borefaget som er det største fagområdet vi har, er det ingen læreplasser neste år, sier Hanne Grethe Kvamsø som er daglig leder for Opplæringskontoret for oljerelaterte fag i Rogaland (OOF).

Hun skal sørge for at oljefagelever fra hele landet skal få læreplass som borere, kranførere og alt annet som foregår på en plattform. 160 elever trenger læreplass i bedrifter i Rogaland og Hordaland neste år, kun 32 har fått plass. Fristen for å melde ledige plasser går ut 15. november.

Sa ja til lærlinger i år, vet ikke neste år

Maalfrid Brath Manpower

Maalfrid Brath er konsernsjef i Manpower.

Foto: Kim Jansson / NRK

Kvamsø har opplevd nedgangstider før, men ikke slik som dette.

– Vi har opplevd bedrifter som har sagt at de tar 15 lærlinger, kutter til fem lærlinger i stedet. Men vi har ikke opplevd at de går til null, sier hun.

I august kom i tillegg nyheten om at 22 rigglærlinger mistet jobben, da riggen de jobbet på skulle til utlandet, og ikke alle har fått fortsette som lærling.

Selskapet KCA Deutag forbarmet seg over elleve av disse lærlingene, men det kan bety at de neste år må si nei.

– Det er vanskelig å lese nøyaktig hvordan høsten ser ut neste år, fordi det skjer mye i markedet. Men det er riktig som det påpekes, det at vi tar inn lærlinger nå, kan påvirke evnen vår til å ta inn lærlinger neste år, sier Paul Horne, som er administrerende direktør i KCA Deutag Drilling Norge AS.

Men han vil likevel understreke at det er viktig å ikke gjøre lærlingene til en salderingspost.

– Industrien trenger ny og dyktig arbeidskraft, og selv om at det kanskje humper litt nå, så er det viktig å ikke skremme vekk potensielt gode fremtidige medarbeidere heller, sier Horne.

Maalfrid Barth, som er konsernsjef i Manpowergruppen, synes det er trist at selskapene ikke vil ta inn lærlinger i så stor grad som før. Hun tror det fort kan bli et problem.

– Jeg mener vi har et felles ansvar, både politikere, læreinstitusjoner og vi i næringslivet. Vi må sørge for nok lærlingeplasser, både på kort og lang sikt. Det er synd om selskaper på sikt er nødt til å kutte lærlinger. Det vil bli et problem for hele samfunnet, sier Barth.

– Oppfattes som dårlig tegn å ta inn lærlinger

Men når det ikke ansettes flere, og jobber ryker flere steder, så er det en balansegang å skulle ta inn lærlinger, det forteller Kvamsø som hører frustrasjonen fra bedriftene hun forholder seg til.

– De synes jo det er beklagelig fordi de har tradisjoner for å ta inn lærlinger. Men de sier at når de holder på med nedbemanning, så oppfattes det som et dårlig tegn til de andre ansatte at de tar inn lærlinger. Dermed må de stramme inn et sted, og det rammer lærlingene.

Men et lite lyspunkt finnes. Adil Osmani som sitter med oversikt over stillingsmarkedet, er overrasket over en type bransje.

– Når det gjelder utlyste stillinger så går tallene innen utdanning og helse litt opp, og noen går litt sidelengs, men vi ser faktisk, overraskende nok, en liten økning innen industri. Og det kan kanskje tyde på at de har tatt en del av syklusen på forskudd, sier Osmani.

For der oljebransjen oppleves som svært syklisk med store opp- og nedturer, så har den landbaserte industrien holdt seg mer stabil. Der har det til og med vært en liten oppgang i utlyste stillinger.

Men han er ikke veldig optimistisk for resten av jobbmarkedet.

– Tallene våre viser at dette ikke er et kortsiktig blaff, men at det er en vedvarende trend, som vi må anta fortsetter noen måneder fremover, avslutter Osmani.

Utlyste stillinger i oktober 2013 og oktober 2014


Bransje

oktober 2013

oktober 2014

endring

Totalt

20616

16829

-3787

Administrasjon/kontor/personal

1956

1073

-883

Bank/finans/eiendom/forsikring

362

466

104

Forskning/utvikling

30

185

155

Helse/sosial

2417

2584

167

Hotell/restaurant/reiseliv

787

770

-19

Håndverk/bygg/anlegg

3410

2146

-1264

Industri/produksjon

430

553

123

Ingeniøryrker

1202

585

-617

Interesseorganisasjoner/religion

58

143

85

It/telekommunikasjon/internett

1406

1131

-275

Jordbruk/skogbruk/fiske

97

55

-42

Konsulenter/frie yrker

186

296

110

Kundeservice/personlige tjenester

377

217

-160

Kunst/kultur/sport/musikk

227

185

-42

Media/informasjon/PR

146

88

-58

Offentlige tjenester/forvaltning

644

820

176

Olje/gass, offshore/onshore/maritim

1408

930

-478

Renhold/renovasjon

187

203

16

Salg/markedsføring

1062

694

-368

Transport/logistikk/lager

534

379

-155

Utdanning/undervisning/forskning

987

1127

140

Varehandel

1119

1069

-50

Økonomi/regnskap

853

554

-299

Øvrige jobber

731

576

-155

Lyspunkt

AKTUELT NÅ