Hopp til innhold

Dansk integreringsminister vil ha fire års fengsel for å sende barn på koranskole

Den danske regjeringen vil straffe foreldre med fire års fengsel, hvis de sender barn på koranskoler i utlandet.

Inger Støjberg

Inger Støjberg, dansk innvandrings- og integreringsminister, vil kriminalisere foreldre som sender barn på koranskoler i Somalia.

Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

– Det å sende barn på slike opphold er tegn på at foreldre ikke respekterer danske verdier, sier Inger Støjberg, Danmarks innvandrings- og integreringsminister, til NRK.

Griffenfeldts gate på Nørrebro i København kalles Somali Street. Her er det fortsatt mange somaliske butikker.

Også blant somaliere i Danmark er det å sende barn og unge til hjemlandet et hett tema. I Danmark kaller de det gjenopdragelesesreiser.

En ung mann NRK treffer, som ikke vil intervjues for åpent kamera, sier slike opphold ikke løser noen ting.

Gettoplanen

Den danske regjeringen la i mars fram det som ble kalt «Ghettoplanen». Tiltak som skulle motvirke at det oppstår paralellsamfunn i Danmark, og som skulle gi en bedre integrering av innvandrere.

I denne planen er det et punkt om det danskene kaller gjenoppdragelsesreiser: At barn og unge tas med til familiens opprinnelsesland, og blir holdt der, for å gå på koranskoler eller tilsvarende institusjoner.

Til NRK sier innvandrings- og integreringsminister Inger Støjberg at det er fullstendig uakseptabelt å sende barn og unge på slike opphold.

– Foreldre som gjør det spolerer et ungt liv. Men det er også et klart tegn på at man ikke respekterer det verdisett eller det levevis vi har i Danmark, sier Støjberg.

Derfor går den danke regjeringen inn for å kriminalisere foreldre som sender barn på det danskene kaller gjenoppdragelsesreiser, og der barnets sunnhet og utvikling settes i alvorlig fare. Strafferammen for dette er foreslått til fire år.

Ubetinget fengsel for dette skal i tillegg kunne føre til utvisning, uansett hvor lenge vedkommende forelder har bodd i Danmark.

– Jeg tror dette vil virke forebyggende, at foreldre vet at de kan bli straffet hardt for dette. Og det er også snakk om vår alles rettsfølelse, fordi man kan skade unges liv. I dag går jo dette kun ut over barna, og ikke foreldrene. Det blir jo helt galt, sier Støjberg.

Regjeringen har møtt motstand, blant annet fra juristhold, som mener et slikt forbud i praksis vil bli vanskelig å etterforske og bevise.

Sanner: vil vurdere

Wara og Sanner

Jan Tore Sanner og Tor Mikkel Wara vil vurdere det danske forslaget.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Jan Tore Sanner, Norges Integreringsminister, kjenner til det danske forslaget, men vil foreløpig ikke gå så langt.

– Foreldre som sender sine barn ufrivillig ut av Norge på disiplinærskoler hvor de risikerer vold og overgrep, bør ikke gå ustraffet fra det. Derfor kommer vi nå til å gå gjennom det norske regelverket for å se om et er behov for å stramme inn på straffebestemmelsene, sier Sanner til NRK.

Frata pass

Regjeringen foreslår i stedet i et høringsnotat å stramme inn passreglene, for å forebygge at barn i det hele tatt blir sendt ut av landet.

– Forslaget går ut på at man ikke skal gi pass dersom man har mistanke om at barn for eksempel skal på koranskole, eller dersom de unndrar seg barnevernet i Norge. Da skal pass ikke gis til disse barna, selv om foreldrene ber om det, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

NRK har i over ett år laget reportasjer om unge og barn som blir sendt på såkalte koranskoler i Somalia.

Reportasjene førte til at flere departementer i fjor høst satte i gang arbeid for å komme med tiltak for å stoppe at barn og unge sendes på slike opphold.

Her kan du lese departementenes egen oppsummering av status på dette arbeidet: Liste med de norske tiltakene

AKTUELT NÅ