Høyre: Verdens beste skole

Økt satsing på lesing, skriving og regning. I tillegg til bedre lærerkompetanse og styrking av skoleledelsen skal få norsk skole opp på et høyere nivå.

Ila skole
Foto: Scanpix / SCANPIX

- Norsk skole oppnår ikke så gode resultater som innsatsen i form av penger og lærerkrefter skulle tilsi, mener Høyre. Partiet har konkrete tiltak til endringer.

Øke prestasjonene

- Lese og skriveopplæring må starte tidlig. Høyre vil ha nasjonale prøver som legger til rette for bedre individuell oppfølging og bedre innsikt i skolens resultater. Vi må rekruttere flere lærere, og kompetansen må styrkes. I dag jobber 10 000 lærere utenfor jobben sin. Lærererne må rekrutteres tilbake til jobben, og ett av tiltakene er høyere lønn.

Ine Marie Søreide Eriksen (H) er skolepolitisk talskvinne for Høyre.

- Holdningen til kunnskap er viktig. God fagkompetanse belønnes ikke godt nok i Norge. Læreryrket er ikke førstevalget når man skal velge utdanning.

Høyre vil innføre karakterer fra 5. klasse i grunnskolen.

Tiltak for skolesliterne

- De som underviser må ha fagutdanning. Og det er viktig å tilpasse undervisningen til hvert enkelt nivå. Lærerne som underviser i spesialutdanning må ha spesialpedagogisk utdanning. I tillegg er det viktig med et tettere samarbeid med helsevesenet.

Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Marie Søreide Eriksen (H).

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Tilrettelagt undervisning

- Guttene taper på alle fronter, særlig minoritetsgutter. Lesing og skriving må gå på guttas premisser.

- Vi må tilrettelegge undervisningen slik at de synes det blir interessant. Samarbeid mellom skole og hjem er viktig. Gutter blir ikke alltid godt nok fulgt opp hjemme.

Ingen elev skal gå ut av grunnskolen uten å ha tilstrekkelige ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Høyres Stortingsvalgprogram 2009

- Flere gode lærere, er høyres viktigste sak. Likevel skal vi ikke alltid legge skylden på lærerne.

Søreide Eriksen (H) synes det er viktig å kartlegg uroen i norsk skole. Lærerne skal få lov til å sende elevene ut av timen når de forstyrrer undervisningen.

Belønningssystem

- Vil vil belønne læring, innsats og framgang på skolen.

Kreative belønningssystemer i skolen skal øke motivasjonen til elevene. Systemet skal belønne alle, også de skolesvake. Partiet vil dele ut såkalte ferdighetsmerker når en elev når et visst nivå.

SISTE NYTT

Siste meldinger