Hopp til innhold

Høyre: – Ap kan ikke bruke Oljefondet til å løse verdensproblemer

Ti tusen milliarder oljekroner er ikke politikk, mener Høyres nye finanspolitiske talsmann Mudassar Kapur. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Høyre forsøker å krangle om noe partiene egentlig er enige om.

IKKE IDEALISTISK: Høyres nye finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur mener Oljefondet først og fremst skal brukes til å forvalte sparepengene til fremtidige generasjoner.

I sin årlige tale torsdag advarte sentralbanksjef Øystein Olsen nordmenn mot å tro at vi er rikere enn vi egentlig er. Han sikter til at Oljefondet målt i kroner har økt voldsomt, som følge av at krona har svekket seg.

I den forbindelse er Olsen også tydelig på at det er viktigere at Oljefondet oppnår høyest mulig avkastning, enn at det investerer i gode formål.

Mange har tolket utspillet som en formaning til Ap-leder Jonas Gahr Støre, som før jul sa at «det er klart at ti tusen milliarder kroner er politikk».

I Politisk kvarter fredag bedyret Olsen at formaningen ikke var rettet mot enkeltpolitikere, men gjentok likevel budskapet.

– Vi fordeler ikke budskap og signaler på den måten i det hele tatt. Vi peker på noen utfordringer i økonomien.

– Oljefondet er landets sparekasse. Det ligger i det at målet er høyest mulig avkastning innenfor akseptable risikorammer. Det er det bred politisk enighet om, sier Olsen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale og middag

Ap-leder Jonas Gahr Støre og sentralbanksjef Øystein hilser i forbindelse med Olsens årstale og middag i Norges Bank torsdag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Skal ikke løse verdensproblemer

Høyres ferske finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur, henger seg på Olsens budskap. Han er i motsetning til sentralbanksjefen ikke redd for å rette kritikken direkte mot Ap-lederen.

– Du har sagt at ti tusen milliarder er politikk, men det er det ikke. Det er folkets sparepenger, det er fremtidige generasjoners sparepenger. Vi har hatt en bred enighet i norsk politikk, særlig mellom Høyre og Arbeiderpartiet, om at dette ikke skal være et politisk redskap.

– Vi skal bruke disse pengene og forvalte dem på måte som gir høy avkastning og moderat risiko. Om Ap vil løse verdensproblemer, må man gjøre det gjennom sitt politiske program, ikke gjennom oljefondet, sier Kapur.

– Det gjør vi, og derfor bør vi skifte regjering, så vi kan bruke penger til å få i gang norsk industri over statsbudsjettet, kontrer Støre.

I sin årstale torsdag var sentralbanksjef Øystein Olsen tydelig på hva han mener er primæroppgaven til Oljefondet.

– Skinndebatt

Ap-lederen sier målet om høyest mulig avkastning til akseptabel risiko er «helt innafor». Samtidig peker han på at Oljefondet har vært underlagt etiske retningslinjer som legger føringer for investeringene siden 2004.

Selskaper som driver med barnearbeid, tobakk og kull er på lista over selskaper Oljefondet ikke investerer i.

– Vi har tatt ansvaret for det fondet sammen. Det er folkets eiendom. Som Olsen selv har sagt: «Formue er ulikt fordelt, men fondet eier vi sammen».

– Det Olsen ikke sa, er at vi har vedtatt politisk etiske retningslinjer for fondet. Vi har vedtatt sektorer fondet ikke er i. Det skal ikke være i tobakk, eller kull, det skal ikke være i sektorer som bryter med folkeretten, sier Støre.

– Det er det ikke fondet som har bestemt, det er det politikerne som har bestemt.

Støre anklager også Høyre for å dra i gang en «skinndebatt». Han viser til at Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at Oljefondet skal være underlagt etiske retningslinjer, selv om det har vært uenighet knyttet til investering i enkelte sektorer, som kull.

Ap-lederen er samtidig tydelig på at arbeidsfordelingen skal være klar, og at politikere ikke skal peke på enkeltselskaper som skal ekskluderes.

– Det finnes ikke et fond i verden i dag hvor styret og eierne ikke diskuterer konsekvensene og risikoen ved klimaendringene, og hvordan vi kan bidra til det kommer fornybar energi og ny teknologi.

AKTUELT NÅ