Høyre vil gjøre det lettere å selge alkohol på nett

Gammeldags regelverk hindrer utvikling av dagligvaresalg på nett, mener Høyres Sveinung Stensland. Han vil gjøre det lettere for nettbutikker å selge alkohol.

PINT ÖL

Høyres Sveinung Stensland vil ha en nasjonal bevilling til aktørene i dagligvarehandelen for å selge alkohol fra nettbutikker.

Foto: Dylan Martinez / Reuters Creative

– Jeg vil ha en nasjonal alkoholbevilling til dagligvareaktører på nett. Det vil gi en tryggere og mer effektiv ordning som sparer ressurser for både kommuner og næringsliv, sier Stensland til NTB.

-Alkoholloven ble utformet i en tid hvor netthandel og de teknologiske mulighetene vi har i dag ikke eksisterte, framholder Høyre-representanten som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Ulempe

Stensland akter å følge opp saken overfor regjeringen og helseminister Bent Høie.

Sveinung Stensland i Høyre

Sveinung Stensland akter å gjøre det lettere å selge alkohol via nettbutikker.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– I dag må nettbutikker søke bevilgning i hver enkelt kommune de leverer til. Dette gir byråkrati og utgifter uten effekt på alkoholkonsumet, mener Stensland. Han vil i stedet ha elektronisk ID-kontroll ved kjøp av alkoholholdige drikkevarer.

– BankID vil eliminere behovet for alderskontroll og åpne for ubemannede leveringsmetoder, som ikke krever fysisk møte mellom kunde og leverandør. En tidsluke på mer enn 8 timer mellom bestilling og levering er en effektiv barriere mot impulshandel i beruset tilstand, sier han.

Stort problem

Administrerende direktør Karl Alveng Munthe-Kaas i kolonial.no sier alkoholloven er et kjempeproblem for dagligvarebutikker på nett.

– Den er ikke tilpasset nye distribusjonsformer som hentepunkter eller hjemlevering uten kundekontakt.

– 73 prosent av kommunene innvilger vår søknad, mens 27 prosent avslår bevilling om hjemlevering. Det skulle ikke ha vært mulig når regelverket i utgangspunktet er det samme, sier Munthe-Kaas.

Ikke liberalisering

Stensland avviser at regelendringene han foreslår vil liberalisere norsk alkoholpolitikk.

– Denne løsningen vil oppfylle hensikten med alkoholloven og er en forenkling tilpasset moderne handlemønstre. Det er bra for kunden, næringen og kommunene, sier han.

Høyre-representanten understreker at det bare er snakk om alkoholholdige drikkevarer som i dag selges i butikk. Tidspunktene for alkoholsalg er og vil være retningsgivende også ved hjemlevering.

Kritisk til forslaget

Generalsekretær Per Gunnar Dahl i rusfeltets samarbeidsorgan Actis er kritisk til forslaget fra Høyre og viser til at alkoholpolitikken er helsepolitikk, ikke næringspolitikk.

Per Gunnar Dahl, generalsekretær Actis

Per Gunnar Dahl, generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan Actis mener forenklinger må skje innenfor rammen av alderskontroll og sosial kontroll.

Foto: Privat

– Alkohol er ingen ordinær vare, men noe som kan skade både bruker og andre. Derfor har vi strenge regler for alkoholsalg.

Actis er ikke prinsipielt imot netthandel med alkohol, men vi mener dagens lovverk gir rom for dette, noe blant annet Kolonial og Vinmonopolet allerede benytter seg av i dag, sier Dahl.

NorgesGruppen har netthandel gjennom endel Meny og Spar-butikker.

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk i Norgesgruppen.

Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen, ser det ikke som noe stort problem å forholde seg til den enkelte kommune i alkoholspørsmål.

Foto: Norgesgruppen

– Det viktigste for oss er at kommunene forholder seg til regelverket noenlunde likt. Vi ser i dag at noen kommuner sier nei til utlevering av alkohol, mens andre sier ja.

– Det er naturligvis viktig at vi har gode rutiner for salg og utlevering av alkohol knyttet til netthandel, sier Gultvedt.

SISTE NYTT

Siste meldinger