Foreslår gratis barnehage og mer stipend til studenter

Norske kvinner blir stadig eldre før de føder barn. Nå vil Høyres Kristin Vinje belønne studenter som er eller blir foreldre.

Kristin Vinje

VIL HA GRATIS BARNEHAGE OG MER STIPEND: Stortingsrepresentant og leder i Høyres kunnskapsutvalg Kristin Vinje (H)

Foto: Olav Juven

– Vi må fjerne det enorme gapet mellom støtten til studenter og til arbeidstakere, sier stortingsrepresentant Kristin Vinje (H).

Janne Britt Saltkjel

FLERE MØDRE OVER 40: Janne Britt Saltkjel er blant kvinnene som har fått sitt første barn etter fylte 40.

Foto: Irina Tjelle / NRK

NRK fortalte i dag at norske kvinner blir stadig eldre når de får sitt første barn.

De siste 20 årene har det blitt nesten fire ganger flere førstegangsfødende over 40 år.

Gjennomsnittsalderen øker

Samtidig øker gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende:

På landsbasis er den 28,9 år, mens i Oslo er kvinner i snitt 32,3 år når de får sitt første barn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når norske par venter så lenge med å få barn, øker risikoen for at noe kan gå galt under svangerskapet.

– For en familie som er studerende og lurer på om de skal ha barn under studietiden eller når de jobber, blir det veldig lett å utsette å få barn, sier Vinje.

Hundretusener i forskjell

Det er nemlig langt mer økonomisk gunstig å få barn mens du er arbeidstaker enn om du studerer. Flere hundretusen kroner kan skille de to:

Velger du å få barn som for eksempel 24-åring i studietida, får du utbetalt en engangsstøtte på 46.000 kroner fra NAV. Skal du ha mammaperm som student, får du foreldrestipend fra Lånekassen, som tilsvarer vanlig studielån. Det betyr 8600 kroner i måneden.

Er du derimot 38 år og har hatt en årsinntekt på rundt 480.000 kroner de siste tre årene, får du i utgangspunktet utbetalt samme beløp under foreldrepermisjonen.

Støtte til studenter:

Utbetalt engangsstønad: 46.000 kroner

Foreldrestipend mens man har permisjon fra studiene etter fødsel eller fortsetter å studere: ca. 8600 kroner i måneden (det samme som studielån)

Forsørgerstipend når man er ferdig med perm/har barn mens man studerer: inntil 1620 kroner i måneden

Støtte til arbeidstakere:

Foreldrepenger: beregnes ut fra inntekt de siste 3 årene. Tjener du 480.000 i året, får du omtrent det samme i foreldrepenger

I tillegg får både studenter og arbeidstakere barnetrygd på 970 kroner månedlig per barn.

Gratis barnehage og mer stipend

For å motivere flere studenter til å få barn, vil Vinje foreslå følgende for Høyres programkomité:

  • øke støtten til studenter med barn gjennom økt forsørgerstipend
  • øke bostøtten til studenter med barn gjennom Husbanken
  • tilby gratis barnehageplass i studietida
  • øke engangsstønaden til 1G (92 576 kroner per 1. mai 2016) og gjøre den om til en ytelse som utbetales over 1 år
  • gi ekstra tillegg i forsørgerstipendet til de som er enslige forsørgere

– Hvor mye vil dere øke forsørgerstipendet?

– Vi har ikke noe tall foreløpig, og skal spille dette inn til programkomiteen. Det viktigste er at vi gjør noe med ordningene. Det store kontrasten vi har nå, påvirker valget til folk, sier Vinje.

– Gjennomsnittsstudenten er 29 år

Og her er faktisk Arbeiderpartiet enige med Høyre.

– Det er ikke heldig at man venter for lenge med å føde barn. Av de virkemidlene vi har, så er dette absolutt aktuelt, sier Marianne Aasen (Ap) i stortingets utdanningskomité.

Marianne Andenæs

LEDER: Marianne Andenæs i NSO.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Når stortingets to største partier ser ut til å være enige om å øke støtten, håper Norsk studentorganisasjon at det faktisk blir noe av.

– Gjennomsnittsstudenten er 29 år gammel, altså en alder der det er naturlig å få barn. Da må det tilrettelegges best mulig for at man kan få det. Vi håper at de kan starte arbeidet allerede ved statsbudsjettet til høsten, sier studentleder Marianne Andenæs.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger