NRK Meny
Normal

Høyre-topp fikk felle bjørn – 13 dager senere kom det avslag på felling i samme område

Senterpartiet og SV lurer på om partimedlemskap i Høyre avgjør om man får fellingstillatelse på rovdyr.

Heikki Holmås

- IKKE GREIT: Heikki Holmås reagerer på instruksen fra klima- og miljødepartementet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Marit Arnstad

REAGERER: Marit Arnstad lurer på om partimedlemskapet bestemmer om man får fellingstillatelse.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Senterpartiet ønsker mange flere fellingstillatelse på bjørner i beiteområder, men vi vil jo advare mot at det skal være partimedlemskap, og medlemskap i Høyre, som skal være kriteriet for å få fellingstillatelse, sier Senterpartiets Marit Arnstad.

Hun har tidligere sendt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen etter saken NRK skrev om for to uker siden. Høyrepolitiker og fylkesleder Anders Kiær ønsket å få fellingstillatelse på en bjørn i sitt beiteområde. Etter en prat på Høyres landsmøte, og senere mailutveksling, med statssekretær i miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, valgte departementet å instruere miljødirektoratet om å gi fellingstillatelse.

– Det er en spesiell fremgangsmåte, sa Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Hun hadde aldri tidligere opplevd en lignende instruks.

Ingen dokumentert skade

Felt bjørn

HADDE IKKE TATT SAU: Denne bjørnen ble skutt 16. april etter instruks fra departementet.

Foto: Statens naturoppsyn

15. april sendte departementet den nevnte instruksen. Beiteområdet der bjørnesporene ble sett var på vestsiden av Glomma i Stor-Elvdal kommune, i et område tilhørende Mykleby beitelag.

28.april ga Miljødirektoratet avslag på en søknad om fellingstillatelse på en bjørn som har beveget seg i deler av det samme området.

«Området der det anmodes om uttak ligger delvis innenfor forvaltningsområdet for bjørn i Hedmark fylke, samt delvis i prioritert beiteområde. Det foreligger ingen dokumentert bjørneskade i området på dette tidspunktet, og skadepotensialet vurderes å være begrenset», skriver miljødirektoratet i avslaget.

Bjørnen som ble skutt 16. april hadde akkurat kommet ut fra vinterdvale og hadde heller ikke skadet noen dyr.

– Forskjellsbehandling

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

INNENFOR VÅR POLITIKK: Vidar Helgesen forsikrer at departementet ikke har gått utenfor loven.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bjørnesaken ble også tatt opp i Stortingets spørretime onsdag, der SV ville ha svar fra Helgesen.

– Miljøvernministeren har avfredet all bjørn som befinner seg i beiteområder i Norge, eller så har han innført et eget system der Høyre-medlemmer kan be miljøvernministeren direkte om lov til å felle bjørn, og få ja uten noen faglig begrunnelse. Begge deler er veldig alvorlig, tordner SVs Heikki Holmås til NRK.

SV og Senterpartiet er uenige i rovdyrpolitikken, men skjønt enige om at ikke partitilhørighet skal bestemme om man får fellingstillatelse eller ikke.

– Den eneste gangen statsråden tyr til instruks, er når en fylkesleder for Høyre tar kontakt. For meg virker det som klar forskjellsbehandling jeg mener vi ikke kan tåle, sier Holmås.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen forsvarer instruksen.

– Det er ikke sånn at vi har gått utenfor loven eller utenfor god forvaltningsskikk, men det er ikke slik at dette innvarsler en ny praksis, svarer Helgesen om instruksen som ble gitt

– Det er ikke vanlig å gi instruks i sånne tilfeller, men vi kan gjøre det, og gjorde det her fordi det er på linje med den politikken vi fører. I beiteområder der det er fare for skade på beitedyr, så har vi åpnet for mer felling forut for beitesesongen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger