Færre arbeidsledige, men Ap mener færre får jobb

Antall registrerte arbeidsledige hos NAV faller for åttende måned på rad. Men Høyre og Arbeiderpartiet er dundrende uenige om hvilken vei pilene egentlig peker.

Anniken Hauglie

FORNØYD: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) mener åtte måneder på rad med fallende ledighet viser at regjeringens politikk virker.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi er over den verste kneika, vi går lysere tider i møte og alle piler peker i riktig retning, sier Arbeids– og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NRK.

– Hovedårsaken til at ledigheten faller er at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet og det er alvorlig, sier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap).

Velkommen til valgkampen 2017.

Arbeidsledigheten på vei ned

Dagens ledighetstall fra NAV viser at antall helt arbeidsledige falt med 400 i juli (sesongjustert). Dette var åttende måned på rad med nedgang (se figur) og antall helt ledige er nå 77.400 eller 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Graf som viser utviklingen i antall registrerte arbeidsledige hos NAV

FALL: Statistikken fra NAV viser at antall registrerte arbeidsledige har falt åtte måneder på rad.

Foto: NAV

I går kom også SSBs månedlige abeidskraftsundersøkelse (AKU) der den såkalte AKU-ledigheten, som er et bredere mål på arbeidsledighet, viste fall fra 4,5 til 4,3 prosent ledige. Dette ledighetsmålet har dog ikke falt åtte måneder på rad, men heller vært litt opp og litt ned de siste månedene.

Arbeids – og Sosialministeren mener likevel at det i sum er liten tvil om at arbeidsmarkedet er i bedring:

– Ledigheten faller i hele landet og i mange bransjer, flere begynner å sysselsette og det skapes flere bedrifter. Med tanke på den tida vi har bak oss er dette bra, sier Hauglie.

Mener sysselsettingen er viktigere

Arbeiderpartiet mener på sin side at fallet i ledighet ikke bare er en fortelling med positivt fortegn. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) hevder årsaken til ledighetsfallet er at mange gir opp å få seg jobb:

Fredric Holen Bjørdal

JUBLER IKKE: Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) mener fallet i antall ledige skyldes at mange gir opp å få seg jobb.

Foto: Arbeiderpartiet

– Alle lyspunkter er kjærkomment i en periode der vi over tid har hatt rekordhøy arbeidsledighet. Men det skapes nesten ikke jobber her i landet og andelen som er i jobb fortsetter å falle, sier Bjørdal.

SSB-tallene som kom i går viste riktignok en økning i antall sysselsatte på 5.000 fra februar til mai, men dette tallet er innenfor den statistiske feilmarginen og det er derfor vanskelig å si om det faktisk har blitt flere som har fått seg jobb.

– Problemet er at andelen sysselsatte er lavere enn for to år siden, sier Bjørholt.

Ifølge SSB har andelen mellom 15 år og 74 år som er i arbeid, den såkalte sysselsettingsandelen, falt fra 68,3 prosent i mai 2015 til 67 prosent i mai 2017.

Fra januar til mai i år har den dog steget fra 66,7 prosent til 67 prosent. Så hvorvidt trenden er stigende eller fallende avhenger altså av hvor langt du ser tilbake i tid.

Mener krona er viktigst

Kjetil Olsen

POSITIV: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener norsk økonomi viser klare tegn til bedring.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Sjeføkonom Ketil Olsen i Nordea Markets mener de siste ledighetstallene bekrefter det analyseteamet i banken har sett en stund.

– Bedringen i norsk økonomi er godt på vei, sier Olsen til NRK.

– Skyldes det regjeringens politikk eller andre ting?

– Økningen i oljepengebruken de siste årene har helt klart vært en bidragsyter, men jeg tror den viktigste faktoren har vært den svake krona vi har. Den har bedret konkurranseevnen til norsk næringsliv kraftig og det ser vi effekten av nå, sier Olsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger