Kommentar

Høyres eksamen

Høyres valgkamp er bygd opp rundt Erna Solberg. Skulle dagens blå/blå regjering klare å bli gjenvalgt er det ikke uttrykk for en sterk høyredreining i opinionen. Årsaken er en kombinasjon av et moderat velferdsorientert budskap, at konjunkturene har snudd og at Arbeiderpartiet ikke har klart å mobilisere rundt sine kjernesaker. Og – Erna Solberg.

Erna Solberg
Foto: Vilde Helljesen / NRK

MÅL

 • Beholde regjeringsmakt og oppnå et valgresultat for Høyre opp mot resultatet fra sist stortingsvalg på 26,8 prosent.

STRATEGI

 • Å vinne fortellingen om de siste fire årene - om sysselsetting, helse og skole: Regjeringen har levert.
 • Å gi et klart budskap om hva en borgerlig regjering skal levere de neste fire årene.
 • Å bygge opp valgkampen rundt en populær statsminister: Erna Solberg.

VURDERING

 • Har langt på vei klart å formidle sin fortelling om Norge. Reddet av konjunkturoppgangen etter oljeprisfallet høsten 2014.
 • Har ikke på samme måte klart å få fram prosjektet for de neste årene. Årsak er blant annet stort sprik internt blant de fire partiene, for eksempel om nivået på skattelette framover.
 • Erna Solberg har etablert seg som en populær statsminister med en moderat profil gjennom fire år. Strategisk fordel for Høyre i konkurransen med Ap å stille til valg med en kandidat med statsministererfaring.

DILEMMAER

 • Det største dilemmaet for Høyre og Erna Solberg er de politiske konsesjonene partiet har gitt og må fortsette å gi til samarbeidspartnere på borgerlig side. For å holde på lojaliteten i samarbeidet har Erna Solberg blitt presset til å bruke mer oljepenger enn det partiet tradisjonelt står for. Dyre innrømmelser til FrP og KrF om pensjonistøkonomien er ett eksempel.
 • Verdipolitisk blir store deler av Høyres tillitsvalgte og velgere utfordret av FrPs og Sylvi Listhaugs retorikk om innvandring, som også skaper en betydelig spenning til sentrumspartiene.
 • Høyres moderniserings- og reformprosjekt er ikke godt nok gjennomført og forklart og har gitt velgerflukt til Senterpartiet i viktige deler av landet, noe som kan true det borgerlige flertallet.
 • Ved en eventuell valgseier vil Erna Solberg sannsynlig bli avhengig av støtte fra begge sentrumspartiene og ikke greie seg med ett, slik situasjonen har vært etter 2013. Det gir KrF potensielt stor makt i saker som kommune- og regionreform, og i sum framstår en ny borgerlig regjering som mer skjør og med et svakere grunnlag enn til nå.

KONKLUSJON

 • Målet om borgerlig valgseier er innen rekkevidde, men Arbeiderpartiets sluttspurt og kampen mot sperregrensa for flere partier er faktorer som gjør utfallet umulig å spå.
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger