Hopp til innhold

Høyre beskylder LO Aktuelt for etiske overtramp

Høyre mener fagbladet LO Aktuelt utsetter partiet for grove etiske overtramp. Nå klager de bladet inn til pressens etikkutvalg. – Bare tull, svarer redaktøren

Stefan Heggelund (Høyre)

Stefan Heggelund (H) er lei det han oppfatter som gjentatte presseetiske brudd fra LO Aktuelt.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Arbeidspolitisk talsperson Stefan Heggelund i Høyre klager LOs fagblad LO Aktuelt inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for gjentatte brudd på pressens etiske retningslinjer.

– Arbeiderpartiet og LO får gjentatte ganger lov til å komme med påstander om regjeringens politikk som vi ikke får lov å svare på, sier Heggelund til NRK.

Høyre: – Nektes tilsvar på angrep i LO Aktuelt

Heggelund sier at det at LOs ledelse har kastet seg inn i valgkampen på Arbeiderpartiets side ikke åpner for at LO Aktuelt skal utsette Høyre for etiske overtramp.

I klagen fra Heggelund heter det blant annet:

LO Aktuelt (...) unnlater bevisst å la Høyre imøtegå faktiske opplysninger fra venstresiden. Dette skjer til tross for at LO Aktuelt påstår de er redigert etter redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Over lengre tid har LO Aktuelt publisert anklager og beskyldninger om regjeringspartienes politikk. Dette har skjedd uten at vi har fått redegjøre for vårt ståsted.

Stefan Heggelund (H) / PFU-klagen til Høyre mot LO Aktuelt

Heggelund klager inn seks konkrete artikler som han mener bryter med Vær Varsom-plakatens paragrafer 4.14 og 4.15.

Han har én klar oppfordring til LO Aktuelt:

– De må begynne å ringe oss når Arbeiderpartiet og LO angriper oss i fagbladet. Da kan vi svare for eget standpunkt. Jeg synes det er viktig for LOs medlemmer at LO Aktuelt viser bredden i politikken. De har medlemmer fra Rødt til Frp og det er viktig at man klarer å se at det er ulike syn i ulike spørsmål, sier Heggelund.

LO Aktuelt: – Dette er tull

Svein Yngve Madsen, ansvarlig redaktør i LO Aktuelt og nestleder i LO Media, er overrasket over klagen fra Høyre.

– En tilsvarende klage kom under valgkampen for fire år siden også, så det sier jo sitt. Vi har sett på sakene, og så vidt vi kan vurdere er dette en løpende debatt der regjeringen kommer til orde, sier Madsen.

Han viser til at artiklene inneholder utklipp av lovforslag og fremleggelser fra Høyre og regjeringen som gir et godt bilde av hva partiet står for i arbeidslivspolitikken.

Det er en vesensforskjell å klippe og lime fra et lovforslag, og å få imøtekomme kritikk direkte?

Vi klipper ut og forteller det vi mener regjeringen vil med arbeidslivspolitikken. Så innhenter vi kommentarer på den politikken fra LO-folk, Ap-folk eller andre som vi spør.

Da får de ikke tilsvar på kritikken der og da?

– Det er en vurdering av at vi mener det ikke er nødvendig. Mange av sakene er en løpende debatt, sier Madsen før han fortsetter:

– For oss er en troverdig journalistikk der alle kommer til orde veldig viktig, og dette høres bare ut som ren valgkamp fra Høyres side.

Kontra fra Høyre er at dere i praksis driver valgkamp for Arbeiderpartiet?

Dette er bare tull. Vi prøver å få frem helheten i politikken, og da prøver vi å få frem hva regjeringen mener og hva Høyre mener. Vi presenterer Høyres politikk. Vi har egen spalte der statsministeren og statsrådene skriver om hva de vil. Tar de kontakt så kommer de til orde.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ