Politimann saksøkte staten – nå får politifolk betalt for å kjøre til oppdrag

Torbjørn Thue er en av flere politifolk som ble bedt om å kjøre politibil i timevis på fritiden. Men praksisen er ulovlig, slår Høyesterett fast. Det kan få konsekvenser også for andre yrkesgrupper.

Torbjørn Thue

SAKSØKTE STATEN: Politibetjent Torbjørn Thue gikk rettens vei for at politifolk skal få lønn når de kjører til oppdrag.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Politimannen Torbjørn Thue fikk ikke betalt da han måtte kjøre politibil til oppdrag i Volda, Sogndal og Årdal mens han jobbet på lensmannskontoret i Gaular.

Thue og Politiets Fellesforbund mener dette er urimelig, og har saksøkt staten. I dag fikk de medhold i Høyesterett.

Slike reiser skal regnes som arbeidstid, ifølge dommen. Dermed har politifolkene rett på avspasering eller lønn for tiden, ifølge Politiets tariffavtale.

– Han er veldig glad for dommen vi har fått. Han har vunnet frem i hovedspørsmålet om at reisetid er arbeidstid, sier advokat Merete Furesund til NRK.

Laster kart, vennligst vent...

MÅTTE REISE LANGT: Torbjørn Thue hadde arbeidssted i Gaular, men måtte dra på oppdrag flere steder langt unna.

Flere saker

Flere andre politifolk i Sogn og Fjordane og Troms har også blitt bedt om å kjøre politibil til oppdrag flere timer unna, uten å få betalt, ifølge Politiforum.

Det startet etter at politiet fikk ny arbeidstidsbestemmelse i 2013, som enkelte politidistrikter tolket som at reiser til oppdrag var reisetid og ikke arbeidstid. Reisetiden har vært uten lønn, og har blitt regnet som hviletid mellom betjentenes vakter.

– Før kunne man risikere at man skulle ha åtte timers hvile, men måtte kjøre fire timer i hviletiden og altså bare få fire timers faktisk hvile, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til NRK.

Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund

GLAD: Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Kjøreturene har skjedd fullt uniformert, med våpen i bilen og med kontakt til politiets operasjonssentral. På det lengste har turene vært 271 kilometer lange hver vei, ifølge Politiforum.

Etter at saken kom for retten, har politiet snudd i flere saker. Også Thue har siden fått lønn for slike reiser. Dommen i Høyesterett slår fast at praksisen ikke kan fortsette.

Uenige om ringvirkningene

Bolstad i Fellesforbundet mener dommen vil få store ringvirkninger, også utenfor Politiet.

– Dette betyr kort og greit at du er på jobb når du er på reise. Vi har fått massive tilbakemeldinger fra andre yrkesgrupper, som opplever noe av det samme. Slik vi ser det, vil denne saken få store ringvirkninger, sier han.

EFTA-domstolen har også behandlet saken. De konkluderte at alle reiser pålagt av arbeidsgiver utenom vanlig arbeidstid, skal regnes som arbeidstid. Så langt går ikke Høyesterett.

Regjeringsadvokat

GJELDER IKKE ALLE: Siri Kristiansen ved Regjeringsadvokaten mener dommen ikke nødvendigvis vil få noe å si for andre enn politifolk som kjører tjenestebil.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Vi leser dommen dit hen at Høyesterett ikke har fulgt Thues oppfordring om at EFTA-domstolens avgjørelse skal ha ringvirkninger og generell betydning for alle reiser pålagt av arbeidsgiver, sier Siri Kristiansen ved Regjeringsadvokaten til NRK.

Hun mener det derfor ikke er automatikk i at saken får konsekvenser for andre yrkesgrupper eller andre typer reiser.

– Det vil eventuelt bli avgjort i en senere sak, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger